To Top
23:37 Παρασκευή
25 Μαΐου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Αποξενώνουν γη σε περιοχές Natura 2000 (εικόνες)
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ Αποξενώνουν γη σε περιοχές Natura 2000 (εικόνες)
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2017, 6:13 μμ

Τουλάχιστον τρεις τρανταχτές περιπτώσεις οικειοποίησης και ιδιωτικοποίησης της φύσης, των δασών, του τοπίου και της πολιτιστικής (αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής) κληρονομιάς περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα 37 τεμάχια ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας προς αποξένωση.

Πρόκειται για τεμάχια που εμπίπτουν σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 και βρίσκονται σε ζώνη προστασίας της παραλίας όπου δεν επιτρέπεται καμία ανάπτυξη.

Δύο από τα εν λόγω «φιλέτα» γειτνιάζουν με τεμάχια γης στα οποία προγραμματίζονται ήδη μεγάλες αναπτύξεις, έργα-«μαμούθ» όπως έχουν χαρακτηριστεί, του Γιώργου Βασιλείου στην Πέγεια και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Γεροσκήπου.

Στο τρίτο, γεωλογικά δεν μπορεί να κτιστεί τίποτα αφού βρίσκεται στους γκρεμούς του Πισσουρίου και είναι άγνωστο γιατί και από ποιους προτάθηκε για ένταξη στον κατάλογο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Με βάση το ερωτηματολόγιο ανάλυσης του προτεινόμενου νομοσχεδίου που συζητήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, δεν αιτιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα της προτεινόμενης νομοθεσίας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι δεν προηγήθηκε κανένας δημόσιος διάλογος με τις συναρμόδιες Αρχές (Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες) και καμία δημόσια διαβούλευση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη σε οποιαδήποτε ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόμενης τροποποίησης. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι αναμένεται να επιφέρει σημαντικές, αρνητικές και μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις και να λειτουργήσει εις βάρος του δημόσιου πλούτου, των κοινών αγαθών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το μεγαλύτερο μέρος του προτεινόμενου τεμαχίου στην τοποθεσία Καλύφες-Αγιοβούνι, του Δήμου Πέγειας, (453, φύλλο/σχέδιο 45/01, έκταση 78,931 τ.μ.) εμπίπτει σε Ζώνη Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου (Ζ3), εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσονήσου Ακάμα, του Κρατικού Δάσους Πέγειας και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, καθώς και σε Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής.

Ένα μικρό μέρος του τεμαχίου εμπίπτει σε Ζώνη Κατοικίας (Η5). Στο τεμάχιο περιλαμβάνονται αργάκι και γκρεμός, καθώς και προστατευόμενα γεωμορφώματα και βραχώδεις σχηματισμοί.

Το τεμάχιο εφάπτεται με την περιοχή χωροθέτησης ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, για την οποία ο Δήμος Πέγειας υπέβαλε ένσταση προς τον υπουργό Εσωτερικών, προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιβαλλοντική έγκριση και πολεοδομική αδειοδότησή της. 

Στα προτεινόμενα φιλέτα προς αξιοποίηση εντάσσεται και η περιοχή Λούρα του Γερακιού της κοινότητας Πισσουρίου της επαρχίας Λεμεσού (Τεμάχιο 110, φύλλο/σχέδιο 57/14, έκταση 136,122 τ.μ.).

Το μεγαλύτερο μέρος του τεμαχίου εμπίπτει σε Ζώνη Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου (Ζ3-ΠΤ), εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ακρωτήρι Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού, καθώς και σε Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής.

Εξίσου σημαντικό μέρος του τεμαχίου εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3), ενώ ένα πολύ μικρό μέρος του τεμαχίου βρίσκεται εντός Τουριστικής Ζώνης (Τ2β). Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες της Τουριστικής Ζώνης (Τ2β) ουσιαστικά δεν ισχύουν, καθώς το συγκεκριμένο μέρος του τεμαχίου χωροθετείται εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, όπου δεν επιτρέπεται καμία ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος του τεμαχίου χωροθετείται σε Προστατευόμενο Τοπίο και σε Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής.

Στο τεμάχιο περιλαμβάνονται δημόσια παραλία, αργάκι και γκρεμός, καθώς και προστατευόμενα γεωμορφώματα και βραχώδεις σχηματισμοί.

Τέλος, τα τεμάχια 44 και 46, φύλλο / σχέδιο 51/27/Ε1, βρίσκονται στην τοποθεσία Τσιφλίκι Γεροκηπιάς της κοινότητας Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου, με συνολική έκταση 144,301 τ.μ. (44,498 και 99,803 τ.μ. αντίστοιχα).

Τα δύο τεμάχια εμπίπτουν σε Τουριστική Ζώνη (Τ5β) και εφάπτονται με το ιστορικό Αγρόκτημα της Γερμανίνας. Ουσιαστικά, τα δύο τεμάχια αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του περίφημου Τσιφλικιού της Γεροκηπιάς, το οποίο στις αρχές του 20ού αιώνα αποτελούσε το μεγαλύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο αγρόκτημα της επαρχίας Πάφου και ενδεχομένως παγκυπρίως.

Σήμερα, τα κατάλοιπα του Αγροκτήματος της Γερμανίνας είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέες οικοδομές. Το Αγρόκτημα της Γερμανίνας αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Οι θέσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, υποστηρίζουν ότι η «αποξένωση (εκχώρηση) και οικειοποίηση (ιδιωτικοποίηση) του δημόσιου πλούτου, των δημόσιων αγαθών και φυσικών πόρων» συνιστά «μία πολιτική που στρέφεται εναντίον αναφαίρετων δικαιωμάτων των πολιτών και κοινωνικών κεκτημένων.

» Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πολιτική και το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιστρατεύεται και καταργεί τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης και εν τέλει το δημόσιο συμφέρον. Τα κοινά αγαθά προσφέρουν στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης μίας συμμετοχικής δημοκρατικής κοινωνίας, αλλά και στην προστασία της από την ασυδοσία των κερδοσκόπων.

» Η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη απαιτεί, ειδικά σε τόσο δύσκολες συνθήκες όπως αυτές που διανύουμε λόγω οικονομικής κρίσης, συλλογικές αποφάσεις και όχι συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια λίγων». 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι «η οικειοποίηση και αποξένωση των κοινών αγαθών -της γης, των δασών, των παραλιών, της ακτογραμμής και της θάλασσας- δεν νομιμοποιείται ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά, ακόμη και όταν προωθείται υπό το πρόσχημα του «δημοσίου συμφέροντος» και εισηγούνται την άμεση απόσυρσή του από το Υπουργείο Εσωτερικών ή την καταψήφισή του από τη Βουλή.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.