To Top
23:52 Τρίτη
17 Ιουλίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Mεγάλη οδική αρτηρία ανοίγει τους πνεύμονες της Λεμεσού
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ Mεγάλη οδική αρτηρία ανοίγει τους πνεύμονες της Λεμεσού
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Νοεμβρίου 2017, 2:52 μμ

Η Λεμεσός, κατά γενική παραδοχή, έχει καταφέρει μέσα από μια σειρά έργων, σαν αποτέλεσμα της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας (ή και σε συνεργασία), να περάσει στα χέρια της τα σκήπτρα σε διάφορους τομείς. Tα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά έργα βασικής υποδομής, αλλάζοντας ουσιαστικά την όψη της πόλης και δίδοντας τη γενικότερη εικόνα ότι «η Λεμεσός έχει αλλάξει…».

Έργα εκατοντάδων  εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έγιναν με τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ή με τα ανάλογα κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δίνουν την αίσθηση ότι η Λεμεσός είναι πλέον μια νέα πόλη. 

 H αναδιάρθρωση του οδικού δικτύου της πόλης, με όλες τις επιμέρους θετικές επιδράσεις στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και κυρίως στην αποσυμφόρηση της κίνησης στη δυτική περιοχή, θα επέλθει μέσα από το σημαντικότερο από κάθε άποψη έργο του παράλληλου δρόμου, που εκτείνεται κατά μήκος της περίφραξης του νέου λιμανιού Λεμεσού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο δρόμος, όπως εκτιμάται, θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και γενικότερα της οδικής ασφάλειας και θα λειτουργήσει καταλυτικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων που διακινούνται καθημερινά από το λιμάνι μέχρι τον υπεραστικό δρόμο της Λεμεσού.   

Το έργο αποτελεί μέρος του Μεγάλου Έργου «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Παράλληλος Δρόμος» και στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι Λεμεσού. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιφέρεια της Λεμεσού, το οποίο εκτός από τις λύσεις που θα δώσει στο κυκλοφοριακό πρόβλημα θα επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα των πλημμυρών που αντιμετωπίζει η δυτική περιοχή της πόλης. 

Το έργο έχει ήδη αρχίσει και σύμφωνα με τους προγραμματισμούς των αρμοδίων αναμένεται να αποπερατωθεί σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημέρα έναρξής του. «Το εργοτάξιο έχει στηθεί και έχουν αρχίσει οι πρώτες εργασίες που έχουν δώσει την αίσθηση ότι το έργο έχει ήδη ξεκινήσει». 

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών εκπόνησης της μελέτης του έργου, περίπου το 5% των εργασιών του έργου που αφορούν μέτρα ασφάλειας και υγείας, κυρίως χωματουργικές εργασίες, εργασίες αποστράγγισης υπόγειων νερών, τοποθέτηση βραχώδους υλικού, εκσκαφές αυλακιών για σωλήνες αποχετεύσεων λυμάτων GRP και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο επαρχιακός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Θράσος Αφάμης, το συγκεκριμένο έργο περιλήφθηκε στις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για μια σειρά έργων στη Λεμεσό που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης και θα συμβάλουν στην επίλυση χρονιζόντων κυρίως κυκλοφοριακών προβλημάτων, αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».  

Το έργο συμπεριλαμβάνει την πλήρη αναβάθμισή του υφιστάμενου παρακείμενου με το νέο λιμάνι Λεμεσού δρόμου, μήκους 2,3 Km περίπου, σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με κεντρική διαχωριστική νησίδα και λωρίδα ποδηλατόδρομου. Επίσης, αφορά την κατασκευή δρόμου μήκους περίπου 300m, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με κεντρική διαχωριστική νησίδα και λωρίδα ποδηλατόδρομου, που εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο Ομονοίας - Παράλληλου Δρόμου μέχρι τη νέα ανατολική είσοδο του λιμανιού όπου θα δημιουργηθεί νέος κυκλικός κόμβος για είσοδο/έξοδο προς τις νέες αίθουσες επιβατών. Περιλαμβάνει, επίσης, τη μελέτη και κατασκευή συστήματος αποχέτευσης ομβρίων με δίκτυο οχετών, κλειστών και ανοικτών καναλιών/δεξαμενών, αντλιοστασίων, oil separators, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή τοπιοτέχνησης χώρων πρασίνου.

Το έργο του «Παράλληλου Δρόμου», το οποίο ανέλαβε η εργοληπτική εταιρεία «Cybarco Ltd» έναντι του ποσού €15 εκατομμυρίων, αποτελεί το Τμήμα Β, της δεύτερης φάσης κατασκευής του κάθετου δρόμου που συνδέει το νέο λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου. Το έργο του κάθετου δρόμου, συμπεριλαμβανομένου και του παράλληλου, έχουν συμπεριληφθεί στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (Trans European Road Network - Transport, TEN-T), με συνολικό κόστος κατασκευής €75 εκατομμυρίων και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εξασφαλιστεί για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.   

Το έργο που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την τροχαία διακίνηση εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας περίφραξης του νέου λιμανιού Λεμεσού. Το δυτικό όριο του έργου τοποθετείται στον νέο κόμβο που κατασκευάστηκε με τον κάθετο δρόμο, παρά τη νέα δυτική είσοδο του λιμανιού, ενώ το ανατολικό όριο τοποθετείται στο ανατολικότερο όριο των εγκαταστάσεων του λιμανιού παρά τη νέα είσοδο επιβατών.

Παραθέτοντας λεπτομέρειες του έργου και το τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει ο Επαρχιακός Μηχανικός  του Τμήματος Δημοσίων Έργων Θράσος Αφάμης,  τόνισε ότι το έργο περιλαμβάνει, τα ακόλουθα:

 Την πλήρη ανακατασκευή και αναβάθμιση του Παράλληλου Δρόμου παρά το νέο λιμάνι Λεμεσού μήκους 2,3 Km περίπου, σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας (δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση) με κεντρική διαχωριστική νησίδα, διατομής 30,5m με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 3,50 m πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας, 2,70m πλάτος πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου, 4,2m πλάτος κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, 2,70m πλάτος λωρίδας ποδηλατόδρομου, 1,2 m πλάτος λωρίδας πρασίνου κατά μήκος του ποδηλατόδρομου, 1,5m πλάτος (ή και μεγαλύτερης) απομονωτικής λωρίδας πρασίνου εκατέρωθεν των πεζοδρομίων.

Την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος του βορειοδυτικού ορίου του δρόμου.

Την κατασκευή δρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας (δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση), με κεντρική διαχωριστική νησίδα, που εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο Ομονοίας -Παράλληλου Δρόμου μέχρι τη νέα ανατολική είσοδο του λιμανιού, διατομής 25,2m, μήκους 300m περίπου, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  3,30m πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας, 3 και 4m πλάτος πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου, 1,5m πλάτος κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, 2,50m πλάτος λωρίδας ποδηλατόδρομου, 1m πλάτος λωρίδας πρασίνου κατά μήκος του ποδηλατόδρομου.

Την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε τμήμα του βορειοανατολικού ορίου του δρόμου.

Την κατασκευή των ακόλουθων ισόπεδων κυκλικών κόμβων: Κόμβος Ομονοίας - Παράλληλου Δρόμου (πλήρης ανακατασκευή), συμπεριλαμβανομένου και τμήματος της οδού Ομονοίας, Κόμβος Σερίφου - Παράλληλου Δρόμου, προσωρινός κόμβος στη νέα ανατολική είσοδο του λιμανιού που δίνει προσπέλαση στη νέα αίθουσα επιβατών. 

Εργασίες πλήρους ανακατασκευής των υφιστάμενων προσβάσεων και τμημάτων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, οδοί Σερίφου, Βουκουρεστίου, Νίκου Ρούσου και Ιωσήφ Μπρος Τίτο, κατασκευή δρόμων προσπέλασης προς την οδό Αδαμάντιου Διαμαντή και προς την οδό Αγαρίστης.

 Εργασίες εγκατάστασης φώτων τροχαίας στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Παράλληλου Δρόμου. 

Κατασκευή νέων εισόδων/εξόδων, νέων τοίχων περίφραξης/κατασκευών σε όλες τις επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες/αναπτύξεις/υποστατικά που εφάπτονται των δρόμων του Έργου.

Τοποθέτηση νέων συστημάτων αυτοματισμού στις εισόδους/εξόδους των εγκαταστάσεων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου και του Συμβουλίου Αμπελoοινικών Προϊόντων σε αντικατάσταση των υφιστάμενων όπου αυτά θα αφαιρεθούν. Κατεδαφίσεις και επανακατασκευές στον τοίχο περίφραξης του λιμανιού και άλλων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών εντός του λιμενικού χώρου.

Εργασίες εγκατάστασης φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τεθλασμένου τύπου (Pelican). 

Εργασίες τοποθέτησης κατασκευής/εγκατάστασης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών φωτιζόμενων πινακίδων, καθώς και την κατασκευή και εγκατάσταση πληροφοριακών κατευθυντήριων πινακίδων.

Εργασίες κατασκευής συστήματος αποχέτευσης ομβρίων (δίκτυο οχετών, κλειστών και ανοικτών καναλιών, κλειστών και ανοικτών δεξαμενών, αντλιοστασίων, oil separators), σύνδεσης σε αυτό υφιστάμενων και μελλοντικών τοπικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, σύνδεση αυτού με υφιστάμενα συστήματα αποχέτευσης ομβρίων, εργασίες κατασκευής διαμόρφωσης και τοπιοτέχνησης εξόδου του συστήματος και διάθεσής του στη θάλασσα.  

Εργασίες αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας των υφισταμένων υπηρεσιών κοινής ωφελείας και εγκατάστασης νέων υπηρεσιών, εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού καθ’ όλο το μήκος του έργου, εγκατάσταση συστήματος άρδευσης χώρων πρασίνου, τοπιοτέχνηση κυκλικών κόμβων και χώρων πρασίνου.

Επιπρόσθετα η κατασκευή του Έργου περιλαμβάνει εργασίες αποστράγγισης χώρων πρασίνου, συντήρησης όλων των κατασκευών, των εξοπλισμών, των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, μηχανισμών της τοπιοτέχνησης, σήμανσης και σηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Συμβολαίου.

Παρέμβαση:

Mε ευρωπαϊκά κονδύλια προωθείται ένα πολύ σημαντικό οδικό έργο υποδομής, με πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιφέρεια της Λεμεσού H πολυσυζητημένη κατασκευή παράλληλου δρόμου από τον περιφραγμένο χώρο του λιμανιού που οδηγεί νότια της κοινότητας Ζακακίου και θα ενώνεται με τον κάθετο δρόμο που θα συνδέει το λιμάνι με τον υπεραστικό δρόμο της πόλης περνά, μετά από αρκετά χρόνια λόγων και σχεδιασμών, στην υλοποίησή του.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου οδικού έργου όπως εκτιμάται από  τους ενδιαφερομένους, θα  συμβάλει  καθοριστικά  στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου και γενικότερα της οδικής ασφαλείας  και θα  λειτουργήσει καταλυτικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού  φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων  που διακινούνται καθημερινά από το λιμάνι μέχρι  τον υπεραστικό δρόμο της Λεμεσού.

Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι με την κατασκευή του αναγκαίου συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων θα δοθεί  λύση στο σοβαρό πρόβλημα των πλημμυρών που αντιμετωπίζει η δυτική περιοχή της πόλης.  

  Ιάσονας Ιάσονος   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.