Νέα Υόρκη: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα στη διάρκεια ανοιχτής συνεδρίασης το ψήφισμα 2168, με το οποίο ανανεώνει για ακόμη έξι μήνες, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015, τη θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν το ψήφισμα θετικό για την Κύπρο και στη διάρκεια των διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα τις περασμένες ημέρες με μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Σ.Α., βελτιώθηκε σημαντικά το αρχικό βρετανικό προσχέδιο.

Στο κείμενο του ψηφίσματος αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της Κύπρου συμφώνησε με την άποψη ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απαραίτητη πέραν της 31ης Ιουλίου 2014. Σημειώνοντας την πρόθεση του ΓΓ να αναφερθεί στις καλές του υπηρεσίες την επόμενη φορά που θα υποβάλει έκθεση και απηχώντας στην σθεναρή πεποίθηση του ΓΓ ότι η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως και κυρίως στους ίδιους τους Κυπρίους, και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην υποβοήθηση των πλευρών να οδηγήσουν την κυπριακή διένεξη και τη διαίρεση της νήσου σε μία συνολική και διαρκή διευθέτηση».

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ