To Top
21:20 Τρίτη
19 Μαρτίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Είναι ορθό στην ακτή να κτίζονται επαύλεις;
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ "Φ" Είναι ορθό στην ακτή να κτίζονται επαύλεις;
  15 Μαρτίου 2019, 10:00 πμ  
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59) του 1934 έως 2011, «παραλία περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των 100 υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας». Όπως προκύπτει από την πιο πάνω ερμηνεία, η Ζώνη Προστασίας της Παραλίας (ΖΠΠ) δεν μπορεί να ξεπερνά σε πλάτος τις 100 υάρδες (91.44 μέτρα) και ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, λόγω της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στον υπουργό Εσωτερικών να εξαιρεί συγκεκριμένα τεμάχια ή ακόμη και ολόκληρες περιοχές από την ΖΠΠ κατά τον καθορισμό της. 
 
Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του υπουργείου Εσωτερικών, η «γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας» ουσιαστικά συμπίπτει με το «όριο των ισχύοντων σχεδίων ανάπτυξης» και τη «γραμμή της κατώτατης ρηχίας της θάλασσας». Σημειώνεται επίσης ότι η ΖΠΠ καθορίστηκε πριν από 30 με 40 χρόνια και έκτοτε δεν έτυχε καμίας αναπροσαρμογής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλοιώσεις που επήλθαν στην ακτογραμμή λόγω φυσικών κινδύνων, όπως η διάβρωση και η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, σε αρκετές περιοχές – όπως τα Περβόλια και οι Σοφτάδες στη Λάρνακα, η Επισκοπή και το Πισσούρι στη Λεμεσό και τα Κούκλια και η Πόλης Χρυσοχούς στην Πάφο – παρατηρούνται σημεία όπου το μεγαλύτερο μέρος της ΖΠΠ βρίσκεται εντός της θάλασσας!
 
Σε αντίθεση με την απαρχαιωμένη και αποικιοκρατική νομοθεσία που συνεχίζει να ισχύει στην Κύπρο, το άρθρο 8 του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου προνοεί ότι η παράκτια ζώνη όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερο των 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου υπογράφηκε από την ΕΕ στις 4/12/2008, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 4/2/2009, επικυρώθηκε στις 13/9/2010 και τέθηκε σε ισχύ στις 24/3/2011. Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: «Η υπογραφή και η κύρωση του Πρωτοκόλλου από την ΕΕ αποτελεί ευρωπαϊκό δίκαιο και δεσμεύει τα κράτη μέλη και τα ινστιτούτα της. Συνεπώς, η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για την Κύπρο, παρόλο που δεν το υπέγραψε».
 
Παρότι κυρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από την ΕΕ πριν από οκτώ χρόνια, η Κύπρος δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην κύρωση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, λόγω ακριβώς της πιο πάνω ασυμβατότητας των διατάξεων του με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ.59) του 1934 έως 2011 και κυρίως την απόσταση από τη θάλασσα στην οποία πρέπει να απαγορεύεται η δόμηση. Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προβαίνει στην επέκταση της ΖΠΠ κατά 9-10 μέτρα και επιλέγει να παραβιάζει μία διεθνή σύμβαση και να μην προβαίνει στην κύρωση και εφαρμογή ενός διεθνούς πρωτοκόλλου, που αποτελεί μάλιστα μέρος του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ; 
 
Η απάντηση είναι απλή. Εάν συνυπολογίσουμε την απόσταση μεταξύ της γραμμής της κατώτατης ρηχίας της θάλασσας και της υψηλότερης χειμερινής ίσαλης γραμμής, την έκταση της παράκτιας ζώνης που έχει χαθεί από τη διάβρωση και τις διακυμάνσεις που προκύπτουν από τη διακριτική ευχέρεια του υπουργού Εσωτερικών κατά τον καθορισμό της ΖΠΠ, τότε ουσιαστικά μιλάμε για την ανάγκη ενός ριζικού επανακαθορισμού της ΖΠΠ, ο οποίος ενδέχεται να εκτείνεται αρκετές δεκάδες μέτρα. Και για να το θέσουμε με ένα πρόσφατο παράδειγμα που απασχόλησε την κοινή γνώμη, σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο ίσως να μην προέκυπτε καν ζήτημα με την ανέγερση επαύλεων πάνω ακριβώς από τις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας, ένα από τους τελευταίους βιότοπους της Μεσογειακής φώκιας στην Κύπρο, καθώς ολόκληρα τεμάχια θα ενέπιπταν εντός της ΖΠΠ. Και ίσως αυτό ακριβώς το παράδειγμα να μας βοηθά να αντιληφθούμε γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να μην εναρμονιστεί με το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου εδώ και οκτώ χρόνια, οπότε τέθηκε σε ισχύ.

anikolaou@phileleftheros.com
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.