To Top
19:53 Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Το ρουσφέτι κυριαρχεί παρά την προσπάθεια για μεταρρύθμιση
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ "Φ" • Το ρουσφέτι κυριαρχεί παρά την προσπάθεια για μεταρρύθμιση
  20 Οκτωβρίου 2019, 9:00 πμ  
Προωθούν τις μεταρρυθμίσεις και επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό του κράτους, αλλά κάποιες νοοτροπίες και πρακτικές δεν αλλάζουν ποτέ στην Κύπρο. Το ρουσφέτι και το βόλεμα ημετέρων συνεχίζουν να κυριαρχούν παντού. Όπως και στην περίπτωση αριθμού ιδιωτικών υπαλλήλων οι οποίοι μπήκαν στο Δημόσιο από το παράθυρο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αρχικά εργοδοτήθηκαν στο Δημόσιο υπό το καθεστώς της μίσθωσης υπηρεσιών και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε εργοοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Πριν από μερικά χρόνια είχε διαπιστωθεί πως υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα, μετά και τη λήξη της σύμβασης που είχαν με εργαζόμενους, προχωρούσαν στην ανανέωσή της με το ίδια πρόσωπα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων και του κράτους. Λόγω αυτού του κενού που υπήρχε, πολλοί ιδιώτες που ήταν υπό το καθεστώς μίσθωσης υπηρεσιών απευθύνθηκαν στα Δικαστήρια τα οποία τους δικαίωσαν. Επίσης κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στον διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο οποίος τους δικαίωσε, καθώς διαπιστώθηκε πως η σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών παραπέμπει σε σχέση εργοδότη-, δηλαδή σε μονιμότητα. 

 Οι πιο πάνω αποφάσεις συνέβαλλαν στο να μετατραπούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα σε δημόσιους υπαλλήλους. Αρχικά όλοι γνώριζαν πως μέσω αυτής της διαδικασίας μετατράπηκαν σε αορίστου 74 εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία. Ωστόσο, δεν υπολόγισαν τους ημικρατικούς οργανισμούς και τους δήμους, οι οποίοι και αυτοί εργοδοτούσαν πολλά πρόσωπα μέσω της διαδικασίας μίσθωσης υπηρεσιών. 

Σε πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναφέρεται πως εάν ληφθούν τα σχετικά στοιχεία από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους δήμους, θα διαπιστωθεί πως το θέμα είναι πιο σοβαρό. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε τη δημιουργία ειδικού μητρώου για τους ημικρατικούς και τους δήμους, ωστόσο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού θεωρεί ότι ο περαιτέρω χειρισμός των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, καθότι αυτές σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις, κάτι με το οποίο διαφωνεί η υπηρεσία. 

Δεν αμφιβάλλουμε για την αξία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και την εργατικότητα των συγκεκριμένων εργαζομένων, που μπήκαν στο Δημόσιο. Όμως δεν πείθουν κάποιους πιο καχύποπτους οι οποίοι διερωτώται εάν πίσω από αυτές τις προσλήψεις στο Δημόσιο κρύβεται ρουσφέτι. Επίσης διερωτώνται κατά πόσο οι προσλήψεις έγιναν για την εξυπηρέτηση κάποιων κομματικών συμφερόντων. 

Απτό είναι το παράδειγμα υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου, ο οποίος, όταν βρισκόταν σε κύρια θέση του κράτους, είχε προχωρήσει στην πρόσληψη δέκα και πλέον εργαζομένων. Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος αποχώρησε από τη θέση του, αλλά οι εργαζόμενοι, που προσελήφθησαν στον κρατικό τομέα μέσω αγοράς υπηρεσιών, συνεχίζουν να εργάζονται στην ίδια υπηρεσία. Μάλιστα, έχουν εξασφαλίσει και τη μονιμότητα καθώς έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου. 

Να σημειωθεί πως ο αξιωματούχος είχε μεγάλες κομματικές διασυνδέσεις και τότε ο ρόλος του στον κρατικό τομέα ήταν καθοριστικός. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, ανήκαν στο κόμμα που υποστήριζε ο αξιωματούχος και στο οποίο κατείχε σημαντική θέση. Μετά αυτό το παράδειγμα, είναι βέβαιο πως οι εργαζόμενοι μετατράπηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους για κομματικές σκοπιμότητες.

Όμως, το πρόσφατο παρελθόν δεν έγινε για κάποιους μάθημα, οι οποίοι συνεχίζουν τις κακές πρακτικές και νοοτροπίες. Αυτές οι πρακτικές το 2013 βούλιαξαν την οικονομία. Αφού κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, θα ήταν καλό το υπουργείο Οικονομικών να βάλει ένα φρένο. Όπως φάνηκε, οι εγκύκλιοι δεν πιάνουν τόπο, γι' αυτό θα ήταν καλό το υπουργείο να προχωρήσει στη λήψη πιο αυστηρών μέτρων. Εάν συνεχίσουν οι ίδιες τακτικές, θα επιβαρύνονται τα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, το υπουργείο θα πρέπει να διερευνήσει εάν κάποιοι οι οποίοι ανανέωναν τις συμβάσεις των εργαζομένων, που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους, έχουν ευθύνες. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να επιβάλει και τις ανάλογες κυρώσεις. 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...