To Top
06:05 Κυριακή
25 Φεβρουαρίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Εφαρμογή της ισότητας εδώ και τώρα
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" Εφαρμογή της ισότητας εδώ και τώρα
  19 Μαρτίου 2017, 11:00 πμ  

Είναι πανθομολογούμενο ότι το Ευρωκοινοβούλιο πάντοτε επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα ισότητας των φύλων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στην τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση επί τριών εκθέσεων που αφορούσαν την ισότητα ανδρών και γυναικών και την αναγκαιότητα χρηματοδότησης δράσεων και ένταξης της διάστασης των φύλων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Παρά το ότι υπήρξε παραγωγική συζήτηση, στην οποία συμμετείχα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ε.Ε. μπορεί να κάνει περισσότερα στο τομέα αυτόν. Μέσα από την όλη συζήτηση, τη μελέτη που πραγματοποίησα αλλά και τη ζώσα πραγματικότητα για αυτό το σημαντικό και καίριο ζήτημα στην κοινωνία μας, θεωρώ χρήσιμες τις κάτωθι επισημάνσεις:

1. Απαιτείται από την Ε.Ε. άμεση αποτελεσματική δράση και όχι διακηρύξεις. Πιστεύω ότι το θέμα της ισότητας των δύο φύλων είναι θέμα αρχής, θέμα ισονομίας, ισοπολιτείας, σεβασμού και αλληλοσεβασμού και δεν χωρούν πλέον δικαιολογίες, καθυστερήσεις και αναβολές για την πλήρη εφαρμογή του από όλους σε όλες τις χώρες.


Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι η ώρα, στην Ε.Ε., να σταματήσουν οι διακηρύξεις και τα μεγάλα λόγια και να αρχίσουν να υλοποιούνται σε πράξεις τα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Εξ ορισμού η Ε.Ε. προασπίζεται την ισονομία, την ισοπολιτεία, τις αρχές της ισότητας και αποτελεί καθήκον και υποχρέωσή της να θωρακίσει αυτές τις αρχές και να μην επιτρέπει τη διάκριση των δύο φύλων. Είναι στο χέρι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ και τώρα, να εφαρμόσει την πλήρη, απόλυτη και σε όλα τα επίπεδα ισότητα ανδρών και γυναικών. Απαιτείται αποτελεσματική δράση και παρέμβαση τής Ε.Ε., σε όλες τις χώρες μέλη, για εφαρμογή των αρχών της ισότητας των φύλων, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς αναβολές και χωρίς περιφρόνηση υφισταμένων νομοθεσιών περί ισότητας.

2. Αποτελεί καθήκον της Ευρώπης, που απορρέει και από τις Συνθήκες, να υλοποιήσει χωρίς εκπτώσεις την ισότητα των φύλων.

Η Ε.Ε. θεμελιώθηκε πάνω στις πανανθρώπινες αρχές και αξίες της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της ισότητας και του αλληλοσεβασμού. Δεν νοείται Ε.Ε. χωρίς να επικρατεί απόλυτος σεβασμός στην αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
Άλλωστε η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, αποτελούν κυρίαρχους στόχους της Ε.Ε. η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση κάθε διάκρισης με βάση το φύλο.

3. Οι εκθέσεις και τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ελλειμματική εφαρμογή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
Όμως διαπιστώνω, δυστυχώς συνεχίζεται με διάφορους τρόπους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Έκθεση για τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2015 του EIGE, όπου διαφαίνονται οριακές μόνο βελτιώσεις. Η Ε.Ε. συνεχίζει να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων. Πρέπει να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδος προκειμένου να επιτύχει η Ε.Ε. τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Στην Έκθεση του Eurofound σχετικά με το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων, εκτιμάται ότι το χάσμα κοστίζει στην Ε.Ε. περίπου 370 δισ. ευρώ ετησίως ή 2,8% του ΑΕΠ της Ε.Ε.


Είναι πραγματικότητα ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται ανισότητες στην εργασία, όπως χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, χάσμα αμοιβών, συχνότερη συμμετοχή με άτυπη ή μερική απασχόληση, λιγότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διακρίσεις στη σταδιοδρομία και χαμηλότερους ρυθμούς επαγγελματικής εξέλιξης.

4. Χρηματοδότηση και ένταξη στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ευκαιρίες χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην εργασία.


Μέχρι σήμερα κανένα θεσμικό όργανο της Ε.Ε. δεν έχει εφαρμόσει με συνέπεια την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό.


Επιζητούμε και επιδιώκουμε την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων ως στόχου πολιτικής για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. στα ταμεία και τα προγράμματα της Ε.Ε. Εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί μέχρι σήμερα τα προγράμματα της Ε.Ε. δεν διαθέτουν ειδικές στοχευμένες δράσεις με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την ισότητα των φύλων.
Πιστεύω ότι μόνο με αυτές τις πολύ συγκεκριμένες δράσεις η Ε.Ε. θα μπορέσει να κάνει πράξη τις μέχρι σήμερα διακηρύξεις της για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Πάντως, εμείς μέχρι τέλους έχουμε καθήκον και χρέος να αναδεικνύουμε καθημερινά την ευθύνη και την υποχρέωση της Ε.Ε. να την υλοποιήσει άμεσα.

* Αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ευρωβουλευτής.

  Λευτέρης Χριστοφόρου   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.