To Top
04:45 Πέμπτη
19 Ιουλίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Εθελοντισμός στις τοπικές κοινωνίες
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" Εθελοντισμός στις τοπικές κοινωνίες
  07 Δεκεμβρίου 2017, 9:41 πμ  

Τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός στη χώρα μας έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας μας.Οι αρχές , οι αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού , προάγουν και αναβαθμίζουν τον εσώτερο μας πνεύμα, την ομαδικότητα και τον πολιτισμό.Η κοινωνία γενικότερα αλλά και η τοπική κοινωνία ειδικότερα δέχονται ποικίλες  προτάσεις για να ενεργοποιηθούν στον εθελοντισμό.Το παρών άρθρο προσπαθεί να απαντήσει αν υπάρχει στρατηγική προώθησης του εθελοντισμού στη τοπική κοινωνία.Μπορεί μια στρατηγική να οδηγήσει την τοπική κοινωνία να υιοθετήσει εθελοντική προσφορά?
H τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να θεσπίσει εθελοντικές δράσεις μέσα στο Δήμο ή την κοινότητα.Η θέσπιση νέων μορφών εθελοντικής δράσης,στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτεί πέρα από τη διάδοση της εθελοντικής κουλτούρας και  ένα νέο προσανατολισμό με πρόγραμμα στόχους και θεσμικές υποδομές.(1)Μια καλά οργανωμένη Τοπική Κοινωνία μπορεί να δραστηροποιηθεί σε τομείς όπως :
α. η οικονομική στήριξη των δημοτών που βιώνουν οικονομικά προβλήματα.
Β .την αειφόρο ανάπτυξη  , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της κοινότητας, τις δενδροφυτεύσεις και την καθαριότητα της κοινότητας.
γ. τον εξωραισμό της κοινότητας, με έργα τέχνης από καλλιτέχνες δημότες .
δ.τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοινότητας , εάν υπάρχει.
ε.την εκπαιδευτική επιμόρφωση των  πολιτών που αδυνατούν οικονομικά , με προγράμματα δια βίου μάθησης, στα οποία μπορούν να διδάσκουν εθελοντές δημότες.
στ.την φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων.
Όλα τα πιο πάνω χρειάζονται στρατηγική που θα αναπτυχθεί μέσα από Επιτροπές  με  ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλο που θα οργανώνει και θα κατευθύνει μια δεξαμενή ενεργών πολιτών,για να προάγουν το εθελοντικό έργο ,αλλά και ένα επιτυχημένο και  παραγωγικό αποτέλεσμα. ΄Ενας Δήμαρχος με βούληση  και μια Δημοτική Ομάδα δραστήρια και αφοσιωμένη  είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη τοπική εθελοντική  στρατηγική.Χρειάζονται επιτροπές που στόχο θα έχουν αφετέρου να δραστηριοποιηθούν και να προσφέρουν , αλλά ταυτόχρονα να εμπνέυσουν ενεργούς πολίτες να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν εθελοντική συμπεριφορά.Οι ενεργοί πολίτες πρέπει να ενθαρρύνονται από τη τοπική αυτοδιοίκηση , και να αποτελούν μια ισχυρή βάση της τοπικής κοινωνίας.Πρέπει να έχουν μπροστά τους ξεκάθαρους στόχους, υποδομές αλλά και να αξιολογούν το αποτέλεσμα της κάθε δράσης.
 Μια τοπική επιτροπή εθελοντισμού πρέπει να αποτελείται από ένα πρόεδρο ή συντονιστή και να αριθμεί περίπου 8-10 μέλη,τα οποία θα συνεδριάζουν σε τακτικά  μηνιαία βάση. Σημαντικό είναι να την απαρτίζουν άτομα που  με διαφορετικές δεξιότητες και από διαφορετικό επαγγελματικό χώρο, ώστε να γίνεται προώθηση της δράσης σε διαφορετικό κόσμο, αλλά συμβάλλει στο να μειωθεί  πιθανόν το  οικονομικό κόστος μιας δράσης , ειδικά στην περίπτωση που  οι συμβαλλόμενοι προσφέρουν τις δεξιότητες τους δωρεάν.Σε περιπτώσεις που η ομάδα , καταφέρει να λειτουργήσει και θεματικές   υποομάδες , όπως περιβάλλοντος, πολιτιστικές, την ομάδα εξεύρεσης οικονομικών πόρων, διαφήμισης, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην εμπλοκή και την παραγωγικότητα περισσοτέρων δημοτών. 
Η διεξαγωγή εκδηλώσεων συνιστά ένα αποτελεσματικό τρόπο προώθησης του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών, ενώ είναι ταυτόχρονα μέσω κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας.(2)Εδώ η υπόομάδα ,<<Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων>>, μπορεί να προσφέρει σημαντικά και πολυεπίπεπεδα.
Η προτροπή των νέων και ιδιαίτερα η εμπλοκή των σχολικών μονάδων του Δήμου , στον εθελοντισμό έχει πολλαπλά οφέλη , αφενός για τους νέους αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.Η ενασχόληση με τα κοινά, δημιουργεί ανθρώπους με σεβασμό, με αξίες και ιδανικά.Μια καλά οργανωμένη σχολική μονάδα, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να οργανώνουν τον χρόνο τους και να αποκομίσουν δεξιότητες  σε τομείς όπως η επικοινωνία, το περιβάλλον, η πληροφορική, η διοργάνωση εκδηλώσεων.
Συμπερασματικά, η ανάπτυξη εθελοντικής  στρατηγικής σε μια τοπική κοινωνία και η θετική προσέγγιση του εθελοντισμού, ως αδήριτη ανάγκη, αλλά και η ταύτιση του με την αγάπη και την αλληλεγγύη, θα επιφέρει  ανταποδωτικά οφέλη στην κοινωνία.

* Σχολική Έφορος Αγλαντζιάς

1.(Ζαχαρουδιάκης 2014)
2.Στρατηγική προώθησης του Εθελοντισμού –Δυνατότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης:η περίπτωση του Συνδέσμου προστασίας και ανάπτυξης Ημυττού. Ειρήνη Κραμπή σελ.95.Σεπτέμβριος 2011

  Ρένα Δημοσθένους   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.