To Top
07:40 Κυριακή
15 Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Άδειες οικοδομής και οι θεωρίες γι’ αυτές
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Άδειες οικοδομής και οι θεωρίες γι’ αυτές
  04 Νοεμβρίου 2018, 9:00 πμ  
Διαβάσαμε και την ανακοίνωση του ΕΤΕΚ για πιθανή οικονομία €50 εκατ. τον χρόνο εάν οι άδειες οικοδομές κ.λπ εκδίδονται έγκαιρα. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε το ποσό αυτό και πώς έχει καταλήξει χωρίς στοιχεία.
Αυτή η λύση που εισηγείται το ΕΤΕΚ δεν είναι λύση και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σαθρής κατάστασης. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έκδοσης τίτλων και ιδιαίτερα εκείνης της λειτουργίας (πιστοποιητικό τελικής έγκρισης - ΠΤΕ) όπου ένα ξενοδοχείο/κατοικία/κτήριο δεν μπορούν να κατέχονται χωρίς το Π.Τ.Ε. Όπως είναι σήμερα η νομοθεσία χωρίς ΠTΕ κανένα κτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είναι παράνομο (φανταστείτε εκτός των ιδιωτικών/ κυβερνητικών κτηρίων, τα ξενοδοχεία που εάν αυτό έλθει εις γνώση των tour operators ασφαλώς θα τα εγκαταλείψουν) τι θα γίνει;
Επιπλέον επηρεάζονται οι υποθήκες των τραπεζών και άλλες χρεώσεις και η κατ’ επέκταση αδυναμία είσπραξης των οφειλών επιπλέον. 
Υπάρχει πολιτική βούληση όμως για αλλαγή ενός σαθρού και απηρχαιωμένου συστήματος τόσο από τους εκάστοτε κυβερνώντες όσο και από τη Βουλή; Δυστυχώς δεν υπάρχει – δέστε ως ελάχιστο παράδειγμα τον νόμο μη εφαρμογής για τα κοινόχρηστα.
Υποβάλλουμε λοιπόν τη δική μας εισήγηση επί του θέματος προς συζήτηση. Η άποψή μας είναι λιγότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι και η αύξηση της χρήσης ιδιωτών ( λαμπρό αποτέλεσμα με χρήση ιδιωτών χωρομετρών).
● Ιδιωτικά πολεοδομικά γραφεία που να εκδίδουν τις σχετικές άδειες, αφού εξασφαλίσουν την έγκριση της Πολεοδομικής Αρχής, για τους δρόμους, πράσινο κ.λπ.  Εκείνοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον κατάλογο, να έχουν πείρα τουλάχιστον 10 ετών, να μπορούν να εξετάζουν και να συστήνουν την έκδοση πολεοδομικής άδειας στο Τμήμα Πολεοδομίας (με spot checks μόνο από το Τμήμα).  Σε περίπτωση που υπάρχουν εξόφθαλμα λάθη να αποκλείεται το γραφείο από τη συμμετοχή.
Αναλόγως του έργου, το γραφείο να προσφέρει εγγύηση, εάν υπάρξει θέμα παρατυπιών/λαθών με τραπεζική εγγύηση (όχι μόνο για καθυστέρηση, αλλά και για λάθος από τον αιτητή). Ελάχιστο ποσό εγγύησης €100.000.
Διαβούλευση και με το Γραφείο Πολεοδομίας, έστω με τήρηση πρακτικών και μόνο.
● Άδεια οικοδομής– Η στατική μελέτη δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από τις Αρχές, μια και που υποβάλλεται από προσοντούχο μηχανικό με πείρα όμως τουλάχιστον 5 ετών (βλέπουμε και στατικές μελέτες από ιδιώτες-χάλια). Πάλι τραπεζική εγγύηση €100.000 και άνω και με spot checks των Αρχών.
● Περιβαλλοντική Μελέτη– Τώρα τα ιδιωτικά γραφεία είναι ολίγον «όπου σε εύρω και όπου με εύρεις» κατά παραγγελία. Διαδικασία με εγγύηση και με διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος που οφείλει να απαντά σε εντός διαστήματος τριών εβδομάδων.
● Οδικό δίκτυο– Ετοιμασία από το Τμήμα Πολεοδομίας. Να αποτελεί τη βάσει της πληροφόρησης στην οποία ο ιδιώτης μελετητής να μπορεί να βασιστεί για τα περαιτέρω.
● Ανόητες θέσεις διαφόρων Αρχών - ίδε Λιμάνι Λάρνακας όπου η Πολεοδομία έθεσε ως μέγιστο ύψος 2 ορόφους με συντελεστή δόμησης 20% και ξαφνικά αυξάνεται ο συντελετής δόμησης σε 200% με 15 ορόφους και με κατ’ επέκταση την καθυστέρηση του έργου αυτού και άλλων.
 
Κυρώσεις
● Ενστάσεις και αντιδράσεις– Τώρα δεν κοστίζει τίποτε.  Εισηγούμαστε λοιπόν όπως οι ενστάσεις είναι ενυπόγραφες και εάν δεν είναι δικαιολογημένες, αλλά προκάλεσαν καθυστέρηση στο έργο, οι υπαίτιοι να υπόκεινται σε αποζημιώσεις.
● Το τελικό πιστοποιητικό έγκρισης να εκδίδεται από τον επιβλέποντα μηχανικό/αρχιτέκτονα. 
Αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων (εάν υιοθετηθεί) θα θέτει ως βασικό θεμέλιο το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας και θα είναι καταλύτης στις τελικές αποφάσεις.  Οι ιδιοκτήτες μονάδων όμως θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη εκτέλεσης του έργου σε τακτή περίοδο (όχι να εξασφαλίσουν τις άδειες και μετά να μην μπορούν να εκτελέσουν το έργο ή να το διαθέσουν σε τρίτους με κέρδος). 
Σε όλο αυτό το σαθρό σύστημα που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της οικοδομικής βιομηχανίας, ευθύνη έχουν και οι αρχιτέκτονες/ΕΤΕΚ. Και αυτό διότι, αν και τους έχει δοθεί το δικαίωμα και η ευχέρεια αυτεπάγγελτα η έκδοση αδειών (με δική τους ευθύνη) για ορισμένα έργα, είτε διότι δεν γνωρίζουν, είτε διότι δεν αντιλαμβάνονται τη διαδικασία, είτε φοβούνται, δεν το εφαρμόζουν.
Ριζοσπαστικά μέτρα για να πάμε μπροστά. Εννοείται πως αναμένουμε ότι θα αρχίσουν τα όργανα των αντιδράσεων, περιλαμβανομένης και της μείωσης της εξουσίας από τους κυβερνητικούς υπαλλήλους και άλλους.

* F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ – Εκτιμητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης.

www.aloizou.com.cy
ala-HQ@aloizou.com.cy
 
  Αντώνης Λοΐζου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...