To Top
02:16 Δευτέρα
21 Μαΐου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Χέρι τραπεζών στη μεμονωμένη κατοικία - Το σημείωμα Χάσικου
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ Χέρι τραπεζών στη μεμονωμένη κατοικία - Το σημείωμα Χάσικου
Τελευταία Ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2017, 2:21 μμ

Στην ανάκληση της πολιτικής που περιόριζε την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας δεν οδήγησαν μόνο οι αντιδράσεις του ΔΗΣΥ (ενόψει εκλογών) και των άλλων κομμάτων, αλλά και η ένσταση των τραπεζών στις οποίες είναι υποθηκευμένα τεμάχια των οποίων η αξία μειώνεται λόγω της απουσίας προοπτικής ανάπτυξης.

Ύστερα από την πρόσφατη κορύφωση των αντιδράσεων ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, παρά τη διαφωνία του, ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος κατέθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το εξής σημείωμα, το οποίο οδήγησε στην ανάκληση της πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας:

- Ο Υπουργός Εσωτερικών, με γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.11.2016, έχει προβεί σε μερική τροποποίηση του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής που διαγράφει τη γενική πολιτική ως προς τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά, που αφορά στο ευρύτερο θέμα της «οικιστικής ανάπτυξης» το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. 

- Σύμφωνα με την εν λόγω Γνωστοποίηση και στη βάση των προνοιών του άρθρου 18Α(9) του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος/δικαιούχος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένες ενστάσεις, βασιζόμενες σε συγκεκριμένους λόγους, αναφορικά με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 9.4 «Οικιστική Ανάπτυξη» του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής. 

- Με τη νέα πολιτική που εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2016, για να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, το υπό ανάπτυξη τεμάχιο να βρίσκεται εντός 500 μέτρων από το εξωτερικό όριο καθορισμένης οικιστικής ζώνης ή όριο ανάπτυξης του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο αυτό εμπίπτει και να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από όριο καθορισμένης Κτηνοτροφικής Ζώνης/ Περιοχής, να διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση, νερό, ρεύμα και ο αιτητής να ζητά άδεια για κάλυψη των δικών του στεγαστικών αναγκών ή της οργανικής του οικογένειας και δεν αφορούν παραθεριστική κατοικία, νοουμένου ότι δεν διαθέτει αλλού οικιστικό τεμάχιο. Τηρουμένων των εν λόγω κριτηρίων, η Πολεοδομική Αρχή χορηγεί άδεια για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. Σε περίπτωση που η αίτηση κάποιου αιτητή απορριφθεί, μπορεί αυτός να αποταθεί στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.

- Παρόλον που η υιοθέτηση της πιο πάνω πολιτικής προέκυψε μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις με κρατικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά., υπήρξαν αντιδράσεις από διαφόρους φορείς/οργανωμένα σύνολα/πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων όλων σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων, κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί επακριβώς τις πρόνοιες και ρυθμίσεις της εν λόγω πολιτικής. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο όπως ο Υπουργός Εσωτερικών αρχίσει νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς. Επιπλέον, μετά και από την αντίδραση του Συνδέσμου Τραπεζών, που κατά την άποψη του Υπουργού Εσωτερικών δεν ευσταθεί, η έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων κρίνεται αναγκαία λόγω και της ευαισθησίας του τραπεζικού συστήματος. 

Το παρόν Σημείωμα υποβάλλεται για ενημέρωση του Συμβουλίου και για παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Εσωτερικών για: (α) Έκδοση Γνωστοποίησης με την όποια θα ανακαλεί την Γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.11.2016 και αφορά στην ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. (β) Έναρξη νέου κύκλου διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας.

Σημειώνεται πως επηρεαζόμενοι θεωρούν πως η ανάκληση της γνωστοποίησης οδηγεί στην προηγούμενη κατάσταση, η οποία δεν διευκολύνει την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας.

Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.