To Top
13:44 Παρασκευή
22 Ιουνίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Έξτρα μπόνους στους γιατρούς δίνει η κυβέρνηση
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ Έξτρα μπόνους στους γιατρούς δίνει η κυβέρνηση
Τελευταία Ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2017, 11:48 πμ

Φιλοδώρημα στη βάση της παραγωγικότητας, έχει προτείνει η κυβέρνηση στους γιατρούς του δημοσίου οι οποίοι από την περασμένη εβδομάδα, έχουν στα χέρια τους την ολοκληρωμένη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας την οποία τώρα μελετούν για να συζητήσουν τα επιμέρους ζητήματα της με τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών. 

Στην πρόταση περιλαμβάνεται φυσικά η μισθολογική αναβάθμιση όλων των γιατρών του δημοσίου, γιατρών με ή χωρίς ειδικότητα, ενώ προτείνονται επιπρόσθετα κίνητρα σε όσους αποφασίσουν να παραιτηθούν από τη Δημόσια Υπηρεσία και να μεταπηδήσουν στα αυτόνομα νοσηλευτήρια με ιδιωτικά συμβόλαια.

Σημαντική αναφορά στην κυβερνητική πρόταση γίνεται στα ωράρια εργασίας αφού θεωρείται επιβεβλημένη η επέκταση της λειτουργίας των νοσηλευτηρίων και πέραν του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας και ταυτόχρονα προτείνεται νέο σχέδιο αξιολόγησης των γιατρών.

Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά ζητήματα των γιατρών, στο προσχέδιο συμφωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των σημερινών δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Συγκεκριμένα προνοείται:

● Δημιουργία και θεσμοθέτηση νέων οργανογραμμάτων και δομών και κατανομή του υφιστάμενου προσωπικού ανά δημόσιο νοσηλευτήριο/κλινική/επαρχία.

● Σταδιακή υπαγωγή του ιατρικού προσωπικού στη διευθυντική ομάδα του καθενός από αυτά, για όλα τα θέματα που το επηρεάζουν (στο πλαίσιο της αυτονόμησης των νοσοκομείων).

● Οι δομές και η κατανομή του προσωπικού θα γίνουν στη βάση των πορισμάτων της μελέτης της KPMG για θέματα στελέχωσης.

● Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι το ισχύον ωράριο στη Δημόσια Υπηρεσία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ασθενών. 

Ως εκ τούτου και οι δύο πλευρές (κυβέρνηση και συντεχνίες): «δεσμεύονται να διαβουλευθούν με βάση και τα πορίσματα των μελετών για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέσω της εφαρμογής ειδικών ωραρίων ή/και κυλιόμενες βάρδιες και νοικοκύρεμα των υπερωριών και επιδομάτων βάρδιας κ.λπ.». 

Το νέο ωράριο, όπως διευκρινίζεται, «θα ισχύει τόσο για την ενδονοσοκομειακή όσο και για την εξωνοσοκομειακή φρoντίδα, δηλαδή τα εξωτερικά ιατρεία και τους ειδικούς γιατρούς».

Επιπλέον κίνητρα, σε ό,τι αφορά στην εργασία εκτός ωρών εργασίας, προτίθεται να παραχωρήσει η κυβέρνηση σε όσους γιατρούς επιλέξουν να μεταπηδήσουν στα αυτόνομα νοσηλευτήρια. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο συμφωνίας: «Σε σχέση με την επέκταση του ωραρίου εξυπηρέτησης των ασθενών αλλά και παροχή κινήτρων στους γιατρούς, να γίνει διαβούλευση για καθορισμό συστήματος καταβολής αμοιβής ανά ιατρική πράξη σε συνδυασμό με την εισαγωγή ελάχιστου αριθμού ιατρικών πράξεων εντός του κανονικού ωραρίου, το οποίο –όπως αναφέρεται– θα επανεξεταστεί. Η εν λόγω ρύθμιση θα αφορά τους γιατρούς που θα επιλέξουν να ενταχθούν στον αυτονομημένο οργανισμό». 

Σε ό,τι αφορά τις απολαβές των γιατρών, το προσχέδιο συμφωνίας της κυβέρνησης προνοεί την αναβάθμιση των ειδικών γιατρών στην κλίμακα Α13-Α15 (σήμερα προσλαμβάνονται στην Α11) και γενικών γιατρών στην Κλίμακα Α11-Α13 (σήμερα στην Α9) από 1/1/2019.

Μάλιστα σε ό,τι αφορά τους γιατρούς που εισέρχονται στο Δημόσιο χωρίς ειδικότητα, η πρόταση της κυβέρνησης προνοεί ότι «εάν στο μεσοδιάστημα αποκτούν ειδικότητα θα εντάσσονται και αυτοί στην κλίμακα Α13-Α15» και τονίζεται ότι «η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο τους μόνιμους όσο και τους έκτακτους ιατρικούς λειτουργούς».

Με την προϋπόθεση ότι όλοι οι υπηρετούντες γιατροί οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στις δομές του δημοσίου θα αποσπαστούν στον αυτόνομο οργανισμό, η κυβέρνηση, προτείνει «τερματισμό των προσλήψεων γιατρών χωρίς ειδικότητα και σταδιακή κατάργηση των θέσεων που κενώνονται». Η πρόνοια αυτή ενδεχομένως να τροποποιηθεί ώστε να αφορά γιατρούς γενικά.

Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι «οι νέες προσλήψεις γιατρών θα γίνονται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που θα μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου μετά τους 30 μήνες συνεχούς εργασίας». Όπως άλλωστε προνοείται και στα νέα κείμενα Κανονισμών των αυτόνομων νοσοκομείων τα οποία ο υπουργός Υγείας έχει ήδη θέσει ενώπιον όλων των συντεχνιών των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια και αναμένει τα σχόλια τους.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόταση του Προέδρου για «εισαγωγή νέου σχεδίου αξιολόγησης και εισαγωγή «bonus scheme» προς ανταμοιβή της παραγωγικότητας των γιατρών». 

Για τους σημερινούς έκτακτους γιατρούς στα δημόσια νοσηλευτήρια, η πρόταση της Κυβέρνησης αναφέρει ότι «θέματα που αφορούν τους όρους εργοδότησης των έκτακτων γιατρών (άδεια ασθενείας, άδεια ανάπαυσης) θα τύχουν διαβούλευσης εντός δύο μηνών στο πλαίσιο της γενικότερης ρύθμισης που προωθείται για όλους τους έκτακτους υπάλληλους».

Μελετούν την πρόταση οι συντεχνίες

Οι δύο συντεχνίες που εκπροσωπούν τους γιατρούς του δημοσίου (ΠΑΣΥΔΥ και Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών), βρίσκονται, όπως πληροφορούμαστε, αυτή τη στιγμή στο στάδιο της επεξεργασίας της πρότασης που έθεσε ενώπιόν τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούν και επαφές με τους αρμόδιους λειτουργούς των δύο εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Οι όποιες διεργασίες, πάντως, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις 5 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία οι συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών θα έχουν εκ νέου συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία.

Όπως πληροφορούμαστε, οι γιατροί συμφωνούν με το γενικότερο πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης.

Διαφωνία φαίνεται να υπάρχει σε ό,τι αφορά τον χρόνο έναρξης της μισθολογικής αναβάθμισης των γιατρών, αφού η ΠΑΣΥΚΙ από την αρχή είχε εκφράσει την άποψη ότι η όποια αναβάθμιση θα πρέπει να αρχίσει να παραχωρείται από την 1η Ιανουαρίου 2018 και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2019, ώστε να αναχαιτιστεί το κύμα φυγής των γιατρών από το δημόσιο. 

Αποδεσμεύεται το κονδύλι για την κοστολόγηση

Κονδύλι ύψους €600.000 το οποίο θα δαπανηθεί για την εκπόνηση μελέτης που θα αφορά στην κοστολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αποδέσμευσε χθες η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Για την εν λόγω αποδέσμευση δεν υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων και το αίτημα του Υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Παράλληλα, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ενέκρινε και την αποδέσμευση κονδυλίου €200.000 για την αγορά υπηρεσιών νομικών και τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη του υφιστάμενου προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. 

Το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για αποδέσμευση κονδυλίου €400.000 για την εκπόνηση μελέτης για το ΓεΣΥ, δεν τέθηκε ούτε και χθες προς συζήτηση.

Η κυβέρνηση δεσμεύει τους γιατρούς

Με το προσχέδιο συμφωνίας η κυβέρνηση, όπως έπραξε και στην περίπτωση των νοσηλευτών, ουσιαστικά δεσμεύει τους γιατρούς και εξασφαλίζει και τη σύμφωνο γνώμη τους για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προσχέδιο συμφωνίας: «Η κυβέρνηση και οι Οργανώσεις των εργαζομένων που εκπροσωπούν το ιατρικό προσωπικό συμφωνούν να εργαστούν για εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας μέσω της αναγκαίας αναδιοργάνωσης της διοίκησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και της σταδιακής αυτονόμησής τους». Παράλληλα, και οι δύο πλευρές «αναγνωρίζουν ότι ως αναγκαία προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας κρίνεται η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και επί τούτου έχει συνταχθεί ειδικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Τα όποια αιτήματα έχουν τεθεί από πλευράς των εκπροσώπων των εργαζομένων στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, προστίθεται στο προσχέδιο συμφωνίας της κυβέρνησης, «θα συζητούνται ταυτόχρονα με προτάσεις και μέτρα που θα θέσει η επίσημη πλευρά και που είναι απαραίτητα για την αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμό και μετεξέλιξη των δομών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον Γενικού Συστήματος Υγείας, όσο και για μείωση του συνεπαγόμενου πρόσθετου δημοσιονομικού κόστους που θα καθιστούσε την εφαρμογή του ΓεΣΥ οικονομικά μη βιώσιμη».

Στο προσχέδιο συμφωνίας, προνοείται επίσης ότι: «οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη για αναδιάρθρωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων ώστε σε βάθος χρόνου τα τελευταία να μπορούν να λειτουργήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική και διοικητική αυτονομία σε ό,τι αφορά:

● Τον καταρτισμό ξεχωριστού προϋπολογισμού με δικό τους ελέγχοντα λειτουργό.

● Την κοστολόγηση των υπηρεσιών τους μέσω της εφαρμογής DRG (πρωτοκόλλων).

● Θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, μετακινήσεις, προαγωγές, πειθαρχικό έλεγχο, οικονομικούς και άλλους όρους εργοδότησης κ.λπ.).

● Την αξιοποίηση υπηρεσιών όπου υπάρχουν συνέργειες μετά από διαβούλευση με τις οργανώσεις, προκειμένου να εξασφαλίζονται οικονομίες κλίμακας.

Οι πρόνοιες αυτές αφορούν ουσιαστικά στη βάση της συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και γιατρών, αφού σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα ήδη έχουν γίνει κάποιες επισημάνσεις από πλευράς των συντεχνιών. 

Παρέμβαση

Νοσοκομείο και το απόγευμα

Καθόλη τη διάρκεια των συζητήσεων για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων, οι πρόνοιες που αφορούν στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των νοσηλευτηρίων περνούν σχεδόν απαρατήρητες, αν και πρόκειται ίσως για μιαν από τις μεγαλύτερες αλλαγές που η μεταρρύθμιση θα φέρει στον δημόσιο τομέα της υγείας.

Για την επιτυχία, ωστόσο, της προσπάθειας και για την αλλαγή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ενδεχομένως να χρειαστούν νέες προσλήψεις. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν βεβαίως από τον αυτόνομο οργανισμό με συμβόλαια εκτός δημόσιας υπηρεσίας.

Για τους πολίτες, ένα θα είναι πάντως το κρατούμενο: Θα μπορούν να επισκέπτονται τον γιατρό τους στα εξωτερικά ιατρεία και κατά τις απογευματινές ώρες. Αυτό σημαίνει μικρότερες λίστες αναμονής και λιγότερος χρόνος ταλαιπωρίας έξω από τα εξωτερικά ιατρεία.

 

Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.