To Top
12:01 Δευτέρα
16 Ιουλίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Υγεία: 26 «τρύπες» εντοπίζουν οι ασθενείς
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ Υγεία: 26 «τρύπες» εντοπίζουν οι ασθενείς
  15 Απριλίου 2018, 12:21 μμ  

Υπόμνημα με 26 διαφορετικά ζητήματα που αφορούν στον τομέα της υγείας έχει ετοιμάσει, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του υπουργού Υγείας, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων. 

Μεταξύ των ζητημάτων που οι οργανωμένοι ασθενείς εντοπίζουν είναι σίγουρα τα τεράστια προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων, οι λίστες αναμονής, οι εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του Γενικού  Συστήματος Υγείας και την αυτονόμηση των νοσοκομείων, αλλά και κάποια άλλα θέματα τα οποία εδώ και καιρό βρίσκονται μακριά από τη δημοσιότητα. 

Για τα δημόσια νοσοκομεία η ΠΟΣΠΦ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να φροντίσει για την αγορά και αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων, καθώς επίσης και για την ανέγερση και αναβάθμιση των υποδομών και των κτηρίων των κρατικών νοσοκομείων». Παρατηρούνται, όπως επισημαίνει, μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονται κυρίως στις διαδιακσίες του Δημοσίου καθώς και στην εμπλοκή των κυβερνητικών τμημάτων (Δημόσια Έργα). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Υγεία: Η ώρα των ηλεκτρονικών φακέλων

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα το οποίο βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Κωνσταντίνου Ιωάννου, η ΠΟΣΠΦ τονίζει την ανάγκη για τροποποιήσεις κάποιων νομοθεσιών, για προώθηση νομοσχεδίων που αφορούν διάφορα ζητήματα και βρίσκονται σε στασιμότητα εδώ και καιρό, αλλά και την ανάγκη για τη λήψη μέτρων ώστε να απαμβλυνθούν τα προβλήματα των ασθενών στο μεσοδιάστημα μέχρι την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

Η ΠΟΣΠΦ θέτει θέμα για διορισμό εμπειρογνώμονα για εντοπισμό αναγκών και στελέχωσης των νοσοκομείων αλλά και καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Επιπλέον και μεταξύ των 26 ζητημάτων που καταγράφει, η ΠΟΣΠΦ περιλαμβάνει και μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα. 
Σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο για τη συνεργασία των ιατρικών σχολών με τα κρατικά νοσηλευτήρια, η ΠΟΣΠΦ εκφράζει τις επιφυλάξεις της υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε να μην εξυπηρετεί τον απώτερο στόχο που είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια νοσηλευτήρια. 

Για το νομοσχέδιο που αφορά στην ηλεκτρονική Υγεία, η ΠΟΣΠΦ τονίζει την ανάγκη για προώθησή του από τη Βουλή, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για ετοιμασία νομοσχεδίου το οποίο θα ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των ασθενοφόρων. 

Η ΠΟΣΠΦ επαναφέρει και το θέμα της ανυπαρξίας νομοθεσίας που να διέπει τη λειτουργία Κέντρων Αποκατάστασης, υπενθυμίζοντας παράλληλα και την έλλειψη κέντρων αποκατάστασης αλλά και ανακουφιστικής φροντίδας από τον δημόσιο (και τον ιδιωτικό) τομέα στην Κύπρο. 

Επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να προωθηθεί η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ειδικότερα για χρόνιους και σπάνιους ασθενείς, καθώς και να προωθηθεί η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει τη συμμετοχή των οργανωμένων ασθενών στα κέντρα και συμβούλια λήψης αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στους ασθενείς. «Επιβάλλεται η τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να θεσπιστεί και επίσημα η υποχρεωτική συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αφού οι ασθενείς επιβάλλεται να έχουν λόγο και ισότιμη συμμετοχή», αναφέρει η ΠΟΣΠΦ στο υπόμνημά της. 
Στο υπόμνημα των οργανωμένων ασθενών περιλαμβάνεται και η προώθηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής. Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και «απομένει η άμεση έγκρισή του και η κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση». 

Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμότητες σε νομοθετικό επίπεδο, η Ομοσπονδία των ασθενών αναφέρεται στο υπόμνημά της στα δύο νομοσχέδια που αφορούν στην κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας και το νομοσχέδιο για τη δημιουργία δομών φροντίδας και φιλοξενίας. Αναφορά γίνεται και στο νομοσχέδιο για την ιατρική κάνναβη. Σύμφωνα με την ΠΟΣΠΦ, «η συζήτηση στη Βουλή προχωρά, όμως θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων διότι σε αντίθετη περίπτωση σίγουρα θα υπάρξει καθυστέρηση στη διάθεση της ιατρικής κάνναβης στους ασθενείς». 

Τέλος, στο υπόμνημα περιλαμβάνεται και η εισήγηση για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ασθενών. Η Ομοσπονδία ενημερώνει τον Κωνσταντίνο Ιωάννου ότι ο πρώην υπουργός Υγείας έχει καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την εισαγωγή του θεσμού του συνηγόρου του ασθενούς. «Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει διορίσει διυπουργική επιτροπή και αποφάσισε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας».

Ενώπιον του υπουργού Υγείας, οι οργανωμένοι ασθενείς θέτουν κι άλλα ζητήματα τα οποία συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο να προωθείται η αντιμετώπισή τους. 

Για παράδειγμα η ΠΟΣΠΦ αναφέρεται στην ανάγκη για οικονομική στήριξη ασθενών και συνοδών στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει, «οι ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται οικονομική στήριξη όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Η υπουργός Εργασίας ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει προϋπολογισμό ή σχέδιο για την επιδότηση των ασθενών και των συνοδών τους για τα μη ιατρικά έξοδα όπως τα ταξιδιωτικά, διαμονή και διατροφή και ως εκ τούτου πρόκειται για θέμα που αφορά το Υπουργείο Υγείας και θα μπορούσε ο υπουργός Υγείας να πάρει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τροποποίηση των κανονισμών». Η ΠΟΣΠΦ ενημερώνει τον υπουργό Υγείας ότι παλαιότερα είχε ληφθεί απόφαση για συνάντηση και συζήτηση του θέματος μεταξύ των υπουργών Υγείας και Εργασίας προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του θέματος. 

Σε ό,τι αφορά στους ασθενείς με ηπατίτιδα Γ, η Ομοσπονδία επαναλαμβάνει τη θέση της για «τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την πλήρη εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας Γ». 

Τα ανοικτά θέματα των ασθενών 

>> Οικονομική στήριξη της ομοσπονδίας μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους. 

>> Διορισμός εμπειρογνώμονα για εντοπισμό αναγκών και στελέχωσης των νοσοκομείων -προβλήματα ΤΑΕΠ.

>> Εισήγηση επιστημονικής επιτροπής ΠΟΣΠΦ για δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού ποιότητας. 

>> Νομοσχέδιο που προνοεί τη συνεργασία των ιατρικών σχολών με τα νοσοκομεία.

>> Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη συμμετοχή των ασθενών. 

>> Διαβούλευση της Ομοσπονδίας με υπουργείο Υγείας και άλλες  υπηρεσίες. 

>> Οικονομική στήριξη ασθενών και συνοδών που μεταβαίνουν στο εξωτειρκό για θεραπεία. 

>> Προβλήματα στα κρατικά νοσοκομεία. 

>> Προώθηση της εφαρμογής του ΓεΣΥ.

>> Προώθηση της εφαρμογής της αυτονόμησης.

>> Νομοσχέδιο που προνοεί τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 

>> Πρόσβαση ασθενών στα φάρμακα.

>> Νομοσχέδιο που προνοεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας. 

>> Νομοσχέδιο που προνοεί για τα τμήματα των ασθενοφόρων. 

>> Προώθηση της επικαιροποίησης της νομοθεσίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. 

>> Νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα κέντρα αποκατάστασης.

>> Ο περί κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας νόμος, νομοσχέδιο για ψυχική υγεία και δημιουργία δομών φροντίδας/φιλοξενίας. 

>> Νομοσχέδιο για την πρόσβαση στην ιατρική κάνναβη.

>> Στρατηγικό σχέδιο για την εξάλειψη της ηπατίτιδας Γ.

>> Αγορά συσκευών μέτρησης των επιπέδων των βιολογικών φαρμάκων και αντισωμάτων για τους ασθενείς με τη νόσο του Crohns.

>> Λειτουργία εθνικής επιτροπής βιοηθικής.

>> Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ασθενών. 

>> Υποδομές: ανέγερση/αναβάθμιση κτηρίων. 

>> Συμπλεγματοποίηση κέντρων υγείας –ενίσχυση των ιατρικών κέντρων. 

>> Κατ’ οίκον νοσηλεία.

>> Νομοσχέδιο που να ρυθμίζει την ανακουφιστική φροντίδα.

Λίστες αναμονής, ελλείψεις και υποστελέχωση

Αναπόφευκτά ένα μεγάλο μέρος του πολυσέλιδου υπομνήματος της Ομοσπονδίας των ασθενών προς τον υπουργό Υγείας ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να αποτελούν οι μεγάλες λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και για ραντεβού με ειδικό γιατρό. 

«Παρά τα προγράμματα που εφαρμόζονται από το υπουργείο Υγείας, σε ορισμένους τομείς συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής. Οι μεγάλες λίστες οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως: 

>> Αρκετά μηχανήματα σε κάποια κρατικά νοσηλευτήρια είναι εκτός λειτουργίας. Οι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα και αναγκάζονται να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εξυπηρετηθούν. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα μη έχοντας άλλη λύση καταφεύγουν από μόνοι τους σε ιδιωτικά νοσοκομεία. 

>> Επίσης, λόγω της φυγής γιατρών, είναι εμφανής η έλλειψη ειδικοτήτων όπως γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι κ.λπ. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των ασθενών ή και οδηγεί στην εκπρόθεσμη διάγνωση της ασθένειας και λήψη θεραπείας. Οι υπόλοιποι γιατροί σε αρκετές περιπτώσεις επωμίζονται το βάρος και αναγκάζονται να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς αυτούς, χωρίς να έχουν την κατάλληλη γνώση. Άλλοτε, παραπέμπουν τους ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία σε άλλες πόλεις με αποτέλεσμα την πρόσθετη ταλαιπωρία των ασθενών. 

>> Όταν ασθενής παραπεμφθεί για διαγνωστικές εξετάσεις αυτές προγραμματίζονται συνήθως για μήνες μετά. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ιδιαίτερη καθυστέρηση σε υπερηχογραφήματα, CT Scan, MRI, άλλες ακτινολογικές εξετάσεις, κολονοσκοπήσεις και ιστολογικές εξετάσεις». 

>> Ως οργανωμένο κίνημα των ασθενών, αναφέρεται στο υπόμνημα, «πιστεύουμε ακράδαντα ότι το κράτος πρέπει να επενδύσει σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων και για την εφαρμογή της αυτονόμησης. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κυρίως το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, μέσα από την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας έτσι ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια πραγματικά να αποτελέσουν τον πυλώνα πάνω στον οποίο θα κτιστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας και να κρατήσουν ψηλά τον πήχη της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών της υγείας και φροντίδας».

Λόγω αυτών των ελλείψεων, συνεχίζει η ΠΟΣΠΦ, «υπάρχουν αμέτρητα προβλήμα τα που παρατηρούνται στην πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγείας. Πρόκειται για προβλήματα που φέρουν σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και τη ζωή των ασθενών και επιβαρύνουν επιπλέον το ίδιο το σύστημα». Η ΠΟΣΠΦ κάνει αναφορά στα προγράμματα της κυβέρνησης για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και την επέκταση των προγραμμάτων υπερωριακής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία. 

Τονίζοντας, όμως, ότι η αγορά υπηρεσιών δεν αποτελεί μόνιμη λύση, οι οργανωμένοι ασθενείς καταθέτουν μαζί με το υπόμνημά τους στον Κωνσταντίνο Ιωάννου και την πρόταση πολιτικής που έχουν ετοιμάσει και αφορά στην αντιμετώπιση των λιστών αναμονής μέσω του καθορισμού ανώτατου χρόνου αναμονής και την ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Επαναφέρουν ταυτόχρονα την εισήγησή τους για συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο έχει ετοιμαστεί από όλους τους ασθενείς που εξυπηρετούνται από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αξιολογηθεί και η ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

Σε ό,τι αφορά την πορεία της αυτονόμησης των νοσοκομείων, η ΠΟΣΠΦ θέτει ζήτημα ενίσχυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. «Για την επιτυχία της αυτονόμησης και του εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα πρέπει όλοι να εργαστούν τάχιστα, μεθοδικά και συντονισμένα για την προώθηση των αποφάσεων και της σχετικής νομοθεσίας» αναφέρουν οι ασθενείς και προσθέτουν: «Αναγνωρίζοντας την ανάγκη στελέχωσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ώστε να αρχίσει να εργάζεται εντατικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ένεκα της απουσίας διοικητικών ομάδων στο παρόν στάδιο, κρίνεται σκόπιμη η σύσταση μιας ομάδας εργασίας στο υπουργείο Υγείας, η οποία θα προωθεί και θα εφαρμόζει όλα όσα αποφασίζονται και όσα περιέχονται στη σχετική μελέτη και νομοθεσία».

Προσηλωμένοι στην εφαρμογή του ΓεΣΥ
Προβληματίζουν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ετοιμασία των Κανονισμών για τις αμοιβές των γιατρών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας.

Η ΠΟΣΠΦ τονίζει την ανάγκη για εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας καταγράφοντας ωστόσο την ανησυχία της για κάποιες μικρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται, όπως υποστηρίζει στην ετοιμασία των Κανονισμών που διέπουν κυρίως τη συνεργασία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με τους διαφόρους λειτουργούς υγείας και τις αμοιβές που θα λαμβάνουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. 

«Έχοντας ως προτεραιότητα και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες των ασθενών για τη δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου, καθολικού και αλληλέγγυου συστήματος υγείας, θα πρέπει να εφαρμοστούν και τηρηθούν όλες οι συμφωνημένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας». 

Το κυριότερο πρόβλημα «που παρατηρούμε ως προς την εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία των κανονισμών που αφορούν πολύ σημαντικά θέματα όπως της αμοιβής των γιατρών και των νοσηλευτηρίων, των φαρμάκων, των υπηρεσιών που θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ κ.α». 

Περεταίρω και συνεχίζοντας στο υπόμνημά τους οι οργανωμένοι ασθενείς αναφέρουν σε ό,τι αφορά το ΓεΣΥ: «αντιλαμβανόμαστε ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η στελέχωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας έτσι ώστε να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση των διαφόρων δράσεων και εκκρεμοτήτων». 

Τέλος, επαναλαμβάνουν την ανάγκη για αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων: «η επιτυχής εφαρμογή της αυτονόμησης είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε έτσι ώστε ο κρατικός τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας να αποτελέσει τη ναυαρχίδα του ΓεΣΥ και να διασφαλίζει προς τον Κύπριο πολίτη την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας». Αναφέρει η ΠΟΣΠΦ. 

 

 

  Μαριλένα Παναγή   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.