To Top
09:14 Παρασκευή
13 Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Αποχετευτικό: Εξώδικα σε όσους αρνούνται να συνδεθούν
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Αποχετευτικό: Εξώδικα σε όσους αρνούνται να συνδεθούν
Τελευταία Ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019, 9:06 πμ

Την έγκριση Κανονισμού για επιβολή εξώδικων προστίμων σε κατόχους/ιδιοκτήτες ακινήτων που αρνούνται να συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα δρομολογούν διάφορα Συμβούλια Αποχετεύσεων καθώς οι βολιδοσκοπήσεις, οι παραινέσεις και οι εκκλήσεις που τους γίνονται κατά διαστήματα πέφτουν στο κενό. Από την άλλη, η λήψη νομικών μέτρων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και διαιωνίζει αντί να επιλύει το πρόβλημα. Ήδη, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας ενημέρωσε επίσημα το υπουργείο Γεωργίας για την πρόθεσή του να εκδίδει εξώδικα πρόστιμα σε όσους αρνούνται να συμμορφωθούν με την κείμενη νομοθεσία, με την έγκριση του σχετικού Κανονισμού. 

Ειδικότερα, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων επιβάλλουν, πέρα από το ετήσιο τέλος κατασκευής, και τέλος χρήσης του αποχετευτικού συστήματος με βάση την κατανάλωση νερού ύδρευσης σε όλα τα υποστατικά που δύνανται να συνδεθούν με τα αποχετευτικά συστήματα, ανεξάρτητα αν είναι συνδεδεμένα ή όχι. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται κίνητρο σε όσους δεν είναι συνδεδεμένοι να προχωρήσουν με τις απαιτούμενες εργασίες για τη σύνδεσή τους, ούτως ώστε να απολαμβάνουν την υπηρεσία για την οποίαν πληρώνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επεκτείνεται το αποχετευτικό Λεμεσού

Με σκοπό τη σύνδεση όλων των υποστατικών με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχετεύσεων, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης της άδειας κατασκευής και σύνδεσης του ιδιωτικού με τον δημόσιο υπόνομο αποχέτευσης λυμάτων. Παράλληλα, λειτουργοί των Συμβουλίων Αποχετεύσεων επικοινωνούν με τους κατόχους/ιδιοκτήτες των υποστατικών που δεν έχουν συνδεθεί και τους ενημερώνουν τόσο για τη νέα διαδικασία όσο και για τα οφέλη της άμεσης σύνδεσης με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται και από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα Συμβούλια Αποχετεύσεων, ένας μεγάλος αριθμός κατόχων/ιδιοκτητών υποστατικών δεν προχωρεί με τις απαιτούμενες εργασίες για σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα εξαιτίας του κόστους που προκύπτει από αυτές τις κατασκευαστικές εργασίες. Και επειδή οι διαδικασίες λήψης νομικών μέτρων είναι χρονοβόρες, αποφασίστηκε από Συμβούλια Αποχετεύσεων η έγκριση Κανονισμού με τον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα επιβολής εξώδικου προστίμου σε όσους δεν είναι συνδεδεμένοι με τα αποχετευτικά συστήματα. Εκτιμώντας ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα επιταχύνει τη σύνδεση των υποστατικών.

Για την πρόθεση Συμβουλίων Αποχετεύσεων να εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα ενημέρωσε σχετικά τη Βουλή, με επιστολή του στις 30/10/2019, ο αρμόδιος υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης της βουλευτού Αννίτας Δημητρίου, η οποία εστάλη πριν ένα χρόνο και, συγκεκριμένα, στις 14/11/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: 40% μείωση αποχετευτικού τέλους το 2023

Έργα €80 εκατ. στη Λεμεσό

Παράλληλα, ο υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, ενημέρωσε τη Βουλή για τα έργα που δρομολογούνται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) την επόμενη πενταετία, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα €80 εκατ. 

Η περιοχή που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΑΛΑ καλύπτει ολόκληρη την αστική περιοχή μείζονος Λεμεσού κατά μήκος της παραλιακής περιοχής από το νέο λιμάνι Λεμεσού μέχρι και την περιοχή Μονής, ανατολικά του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Ολόκληρη η περιοχή της μείζονος Λεμεσού καλύπτεται από το αποχετευτικό σύστημα και εξυπηρετείται το 80% περίπου του πληθυσμού. Το υπόλοιπο 20% αφορά στον πληθυσμό της δυτικής περιοχής Λεμεσού, δηλαδή του Δήμου Κ. Πολεμιδιών και της κοινότητας Π. Πολεμιδιών και μέρος της περιοχής Ζακακίου. 

Οι περιοχές αυτές θα εξυπηρετηθούν το 2021 με τη λειτουργία του νέου βιολογικού σταθμού Κ. Πολεμιδιών. Ειδικότερα, κατά την επόμενη πενταετία δρομολογούνται τα ακόλουθα έργα από το ΣΑΛΑ:  

  1. Κατασκευή ενός αντλιοστασίου δίπλα από το νέο λιμάνι Λεμεσού μαζί με αγωγούς πιέσεως και βαρύτητας για εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα συνδεθούν στο σύστημα έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €9 εκατ. περίπου. Η προσφορά προκηρύχθηκε με ανοικτό διαγωνισμό και βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης.
  2. Κατασκευή ενός αντλιοστασίου και ενός κύριου αγωγού μεταξύ της μαρίνας Λεμεσού και του νέου λιμανιού Λεμεσού επί της οδού Ακταίας για εξυπηρέτηση των νέων ροών από υφιστάμενες περιοχές που είναι συνδεδεμένες ή που θα συνδεθούν με το σύστημα έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €11 εκατ. περίπου. 
  3. Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €18 εκατ. περίπου.
  4. Αντιπλημμυρικά έργα: Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του ενέκρινε την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της μείζονος Λεμεσού έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €34,5 εκατ. περίπου. 
  5. Κατασκευή αποχετευτικού έργου στην Παλώδια: Το υπουργείο Γεωργίας ενημέρωσε το ΣΑΛΑ ότι το έργο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η συνεισφορά της Κυβέρνησης θα αρχίσει να καταβάλλεται από το 2021. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα €9 εκατ.
  6. Αποχετευτικό δίκτυο εντός των κυβερνητικών οικισμών: Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση στο ΣΑΛΑ της κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου εντός των μη συνδεδεμένων με το ΣΑΛΑ κυβερνητικών οικισμών/συνοικισμών αυτοστέγασης εκτοπισθέντων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού, το Συμβούλιο προχώρησε με την προκήρυξη διαγωνισμού για συμβούλους μηχανικούς, οι οποίοι θα ετοιμάσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού και θα επιβλέπουν τις εργασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έργα που κατασκευάστηκαν από το ΣΑΛΑ μέχρι τις 31/12/2016 και αυτά που θα κατασκευαστούν μέχρι το 2022 αναμένεται να κοστίσουν, συνολικά, το ποσό των €455 εκατ. περίπου.

Η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου των πέντε δυτικών οικισμών, δηλαδή του Δήμου Ύψωνα και των κοινοτήτων Κολοσσίου, Ερήμης, Τραχωνίου και Επισκοπής, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και σύμφωνα με σχετική γραπτή ενημέρωση του Τμήματος, προγραμματίζεται για την περίοδο μετά το 2020.

  Μιχάλης Χατζηστυλιανού    
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...