To Top
09:37 Δευτέρα
16 Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο
Προηγούμενο
Εξετάζουν ανάκληση ζωνών στα Κούκλια
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Εξετάζουν ανάκληση ζωνών στα Κούκλια
Τελευταία Ενημέρωση: 15 Νοεμβρίου 2019, 10:29 πμ
Ο Γενικός Εισαγγελέας καλείται να δώσει λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει με την αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος στα Κούκλια, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τεράστια αξία δύο ακίνητα ενός και μόνο ιδιοκτήτη μετά την ένταξή τους σε ζώνη παραθεριστικής κατοικίας. Στη Νομική Υπηρεσία αποτάθηκε ο υπουργός Εσωτερικών ζητώντας καθοδήγηση σχετικά με τον νομικό χειρισμό του θέματος περιλαμβανομένου και του ενδεχομένου ανάκλησης της ένταξης της ιδιωτικής γης σε παραθεριστική και τις τυχόν νομικές συνέπειες για τη Δημοκρατία.
 
Επιπλέον, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε να διοριστούν δύο υψηλόβαθμα στελέχη (ένας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ένας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) για διενέργεια διοικητικής έρευνας σε σχέση με όλες τις αναφορές της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
 
Σημειώνεται ότι ο αποχαρακτηρισμός πολεοδομικών ζωνών προστασίας κρατικών δασών και γεωργικής γης εντός και πλησίον του Κρατικού Δάσους Ορείτες έγινε στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007, η οποία προέβλεπε την ανταλλαγή περίκλειστων ιδιωτικών περιουσιών στη χερσόνησο Ακάμα με κρατική δασική γη στους Ορείτες.
 
Ωστόσο, οι σχεδιαζόμενες ανταλλαγές ιδιωτικών ιδιοκτησιών εντός της χερσονήσου Ακάμα δεν προωθήθηκαν, αλλά η αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών δεν ανακλήθηκε. Ο μόνος που αποκόμισε πολύ σημαντικό όφελος από το όλο θέμα είναι τελικά ο ιδιοκτήτης των τεμαχίων που συνορεύουν με την κρατική δασική γη στην περιοχή Ορείτες. Η ένταξη των τεμαχίων αυτών σε παραθεριστική ζώνη ήταν το πρόσχημα για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και προσπελασιμότητας των δύο περιοχών της κρατικής δασικής γης που εντάχθηκαν στην παραθεριστική ζώνη με στόχο την ανταλλαγή τους. Δηλαδή, παρόλο που ο σκοπός ένταξης των ιδιωτικών τεμαχίων στην παραθεριστική ζώνη είναι πλέον χωρίς αντικείμενο, δεν προωθήθηκαν οποιεσδήποτε ενέργειες για ανάκληση της απόφασης ένταξής τους σε αυτή. 
 
Τα πιο πάνω καταγράφονται σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερ. 13/11/2019 με τίτλο «Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια». 
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ζητήσει καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με τον νομικό χειρισμό του θέματος αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες απόφασης ανάκλησης των υπό αναφορά πολεοδομικών ζωνών, σε σχέση με τα ιδιωτικά τεμάχια γης που επηρεάζονται, ως η εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Πρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η ανάκληση της απόφασης δεν προωθήθηκε έγκαιρα, ζήτησε να γίνει διοικητική έρευνα, για να εξακριβωθεί εάν αυτό έγινε σκόπιμα για όφελος του ιδιώτη ή από αμέλεια.
 
Επιπλέον, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε ενημέρωση για τους λόγους εξέτασης της σχετικής αίτησης πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμό οικοπέδων, προτού ληφθεί τελική απόφαση εκ μέρους του κράτους για ανάκληση ή όχι των υπό αναφορά πολεοδομικών ζωνών. 
 
Επίσης, τέθηκε υπόψη του υπουργού Εσωτερικών ότι διαπιστώθηκε ότι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας που επωφελήθηκε από τη συμπερίληψη σε ζώνη παραθεριστικής κατοικίας ιδιωτικής έκτασης γης έχει στενή σχέση εξ αγχιστείας με τον τότε διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οποίος είχε εμπλοκή στην επιλογή των κρατικών εκτάσεων που θα προσφέρονταν για ανταλλαγή.
 
Ανησυχία ΥΠΕΣ για αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ
 
Το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση για το θέμα των αλλαγών ζωνών στα Κούκλια αναφέρει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση της χερσονήσου του Ακάμα, με την απόφασή του με αρ. 65.421 και ημερομηνίας 02/05/2007, ενέκρινε τη διαδικασία ανταλλαγής ιδιωτικών ιδιοκτησιών στην περιοχή του Ακάμα με περιοχές κρατικής και δασικής γης.
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης, το 2007 εντάχθηκε σε ζώνη ανάπτυξης (ζώνη παραθεριστικής κατοικίας) σημαντική έκταση δασικής γης στην περιοχή «Ορείτες» στην κοινότητα Κούκλια της Επαρχίας Πάφου, καθώς και συνορεύουσες σημαντικές εκτάσεις ιδιωτικής γης προς διασφάλιση της λειτουργικότητας και προσπελασιμότητας της δασικής γης που είχε ενταχθεί. Στις 21/12/2007 δημοσιεύτηκε γνωστοποίηση στην Επίσημη Eφημερίδα της Δημοκρατίας, με τις εγκεκριμένες πολεοδομικές ζώνες τής υπό αναφορά περιοχής.
 
Το ΥΠΕΣ προσθέτει ότι ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών τον Οκτώβριο του 2017 έθεσε θέμα ανάκλησης της πιο πάνω πράξης, αφού, όπως σημείωνε, δεν υφίσταντο πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική απόφαση και, ως εκ τούτου, εισηγείτο όπως το υπουργείο Εσωτερικών αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για καθοδήγηση σχετικά με τον νομικό χειρισμό του θέματος. 
 
Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του στις 20/06/2018 προχώρησε σε ανάκληση της απόφασης με αρ. 65.421, ημερομηνίας 02/05/2007. Για τα εν λόγω τεμάχια τον Ιούλιο του 2016 κατατέθηκε από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες της ιδιωτικής γης που είχε ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης αίτηση για πολεοδομική άδεια διαχωρισμού σε οικόπεδα και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η γνωμάτευση επί της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 
Το θέμα απασχόλησε το υπουργείο Εσωτερικών σε διάφορες συσκέψεις λόγω του κινδύνου η Δημοκρατία να οδηγηθεί στα δικαστήρια για καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης ένταξης της συγκεκριμένης ιδιωτικής γης σε ζώνη ανάπτυξης. Στις 23/10/2019 αποφασίστηκαν υπό το φως και της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να ζητηθούν καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία καθώς και η διενέργεια διοικητικής έρευνας.
  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...