To Top
03:22 Πέμπτη
12 Δεκεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |  LLPO LAW FIRM

  27 Αυγούστου 2019, 10:50 πμ  
Ο Δικηγορικός Οίκος LLPO Law Firm, (www.llpolawfirm.com) ιδρύθηκε στα τέλη του 1999 µε τη συγχώνευση δύο δικηγορικών γραφείων και κατέστη ένα από τα πρωτοπόρα δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο, που βασίζονται στο µοντέλο της ίσης συνεταιριστικής συµµετοχής. Το έτος 2006 προχώρησε επίσηµα σε διεθνοποίηση των υπηρεσιών του µε τη σύσταση γραφείων στην Αθήνα και Βουκουρέστι, τα οποία εξειδικεύονταν στην ελληνική και βαλκανική αγορά αντιστοίχως.
 
Από τον Φεβρουάριο του 2010 και σε συνέχεια σχετικής τροποποίησης του περί Δικηγόρων Νόµου, διά της οποίας επετράπη η σύσταση δικηγορικών εταιρειών (Δ.Ε.Π.Ε), ο Δικηγορικός Οίκος προχώρησε στη σύσταση Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, υπό την ονοµασία Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου ΔΕΠΕ. Οι ιδρυτικοί συνεταίροι της Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου ΔΕΠΕ είναι οι Δικηγόροι, Σάββας Αγγελίδης, Μιχάλης Ιωαννίδης, Ανδρέας Λεωνίδου και Χρίστος Ιωαννίδης.

Στον πυρήνα βιωσιµότητας αυτής της ανάπτυξης εντοπίζεται η πελατοκεντρική προσέγγιση των δικηγόρων του, η οποία υποστηρίζεται από τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών, την εξειδίκευση των ανά τοµέα ειδικοτήτων των δικηγόρων του και τη συνεχή υιοθέτηση καινοτόµου τεχνολογίας. Ο Δικηγορικός Οίκος LLPO Law Firm ειδικεύεται στους ακόλουθους τοµείς:
 
Τοµέας Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών
Στον τοµέα αυτό ο Δικηγορικός Οίκος, πέραν της εµπειρίας στην εξυπηρέτηση διεθνών εταιρειών µε επενδυτικό προσανατολισµό, παρέχει υπηρεσίες σύστασης σχηµάτων τα οποία δραστηριοποιούνται στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και υπηρεσίες συµµόρφωσης τέτοιων σχηµάτων ως ρυθµιζόµενες οντότητες υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως π.χ Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Alternative Investment Funds), Αµοιβαίων Κεφαλαίων (UCITS), Ιδρύµατων Πληρωµών (Payment Institutions) κτλ

Ειδικότερα, η εµπειρία του οίκου περιλαµβάνει τόσο την εκπροσώπηση των εποπτευόµενων πελατών του στην αρµόδια αρχή, όσο και την παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών εγγραφής, αδειοδότησης και διαχείρισης Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), Αµοιβαίων Κεφαλαίων (UCITS), Διαχειριστών Επενδυτικών Οργανισµών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), εταιρειών τυχερών παιχνιδιών και Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικών Πληρωµών (E-Payment Institutions). Σε τούτα τα πλαίσια διενεργείται ετοιµασία και έλεγχος των  απαιτούµενων εσωτερικών διαδικασιών, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συµµόρφωσης µε τις σχετικές νοµοθεσίες και κανονισµούς καθώς επίσης και η ετοιµασία και έλεγχος επιχειρηµατικών σχεδίων και χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων.

Σύµβουλος Εισαγωγής: Η LLPO Law Firm κατέχει εξειδικευµένη άδεια από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ως Συµβούλου Εισαγωγής (Nomad) για τη Νεοαναπτυσσόµενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) από τον Απρίλιο του 2010. Η ΝΕΑ είναι µη εποπτευόµενη οργανωµένη αγορά και χρησιµεύει ως υπο-εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ. Κάθε εταιρεία στην αγορά αυτή, όπως και στις περισσότερες εναλλακτικές αγορές διεθνών χρηµατιστηρίων, πρέπει να διατηρεί συνεχώς έναν σύµβουλο εισαγωγής για τη διαχείριση της διαδικασίας εισαγωγής της και τη συνεχή συµµόρφωσή της µε τις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς. Οι Σύµβουλοι Εισαγωγής είναι διαπιστευµένοι από το ΧΑΚ το οποίο εκδίδει συγκεκριµένη Άδεια για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Περαιτέρω, διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο από επενδυτές, τράπεζες, εταιρείες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και επιχειρηµατίες µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινότητας επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών στον τοµέα του Corporate Finance. Μέσω αυτού του δικτύου ο Οίκος διευκολύνει την αύξηση των κεφαλαίων που χρειάζονται οι πελάτες του µέσω ιδιωτικής διµερούς χρηµατοδότησης, συνδεδεµένων δανείων, επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ιδιωτικών ή δηµόσιων προσφορών.

Μεταξύ άλλων υπηρεσιών ο Δικηγορικός Οίκος διαθέτει εκτενή εµπειρία στην εισαγωγή εταιρειών και οµολόγων στη ΝΕΑ και στην παροχή υπηρεσιών συµµόρφωσης των εισηγµένων εταιρειών και οµολόγων στο ΧΑΚ. Ενδεικτικά παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης της συµµόρφωσης των δηµόσιων εταιρειών στις αγορές κεφαλαίου και παράλληλα ως Σύµβουλος Εισαγωγής παρέχει υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασµού και διάρθρωσης εταιρείας, µετατροπής της εταιρείας από ιδιωτική σε δηµόσια, ετοιµασία Πληροφοριακού Εγγράφου για άντληση κεφαλαίων, αύξηση κεφαλαίων µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ετοιµασία της αίτησης εισαγωγής στο ΧΑΚ και ετοιµασία της διαδικασίας για αντίστροφης εξαγοράς.
 
Τοµέας Σύστασης, Διοίκησης και Διαχείρισης Εταιρειών
Κεντρικός πυλώνας των υπηρεσιών είναι η δηµιουργία και διαχείριση ασφαλών και αξιόπιστων δοµών εταιρειών, καταπιστευµάτων και ιδρυµάτων για ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων και εµπορικών σκοπών.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν τη Σύσταση Κυπριακών και Αλλοδαπών Εταιρειών, µέρος των οποίων διαθέτουν εξατοµικευµένο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό για την κάλυψη των εκάστοτε ειδικών απαιτήσεων του πελάτη. Ο Δικηγορικός Οίκος, έχει πολυετή εµπειρία στη διοίκηση Κυπριακών και Αλλοδαπών Εταιρειών, παρέχοντας υπηρεσίες Εντολοδόχου  Διευθυντή  (Nominee Director), Καταπιστευµατοδόχου (Trustee Services) ως επίσης και υπηρεσίες Γραµµατέα (Secretarial Services).

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχονται συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το εταιρικό δίκαιο, περιλαµβανοµένων την ετοιµασία και παροχή εταιρικών Εκθέσεων Δέουσας Επιµέλειας και Ελέγχου (due diligence), την Ετοιµασία Εκθέσεων Φορολογικής Δέουσας Επιµέλειας και Ελέγχου και Διεθνών Συναλλαγών, νοµικών γνωµοδοτήσεων για κάθε είδους εταιρική συναλλαγή, συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπου και διατίθεται εκτεταµένη πείρα και ανάληψη οδηγιών από επιτυχηµένους διεθνείς δικηγορικούς οίκους και επαγγελµατικά δίκτυα.

Οι υπηρεσίες επίσης καλύπτουν ζητήµατα συναφή µε τη Διοίκηση των εταιρειών όπως συµβουλευτικές υπηρεσίες, διαπραγµάτευση και κατάρτιση συµφωνιών που διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο όπως αγοράς µετοχών, συµφωνίες µεταξύ µετόχων και πώλησης περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης δανειακών συµβάσεων και σύνταξης όλων των µορφών εγγράφων παροχής/λήψης εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και επιβαρύνσεων που διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων συµφωνιών ενεχυρίασης και συναφών εγγυήσεων και δεσµεύσεων. Παρέχεται επίσης βοήθεια σχετικά µε τη διαδικασία ανοίγµατος και λειτουργίας εταιρικών και προσωπικών Λογαριασµών σε οποιοδήποτε νόµισµα µε τις τοπικές και αλλοδαπές τράπεζες.

Μεταξύ άλλων, ο Δικηγορικός Οίκος, διαθέτει εµπειρία σε σχέση µε επιχειρήσεις µε διεθνή χαρακτηριστικά καθώς επίσης και ένα πολυετές δίκτυο επαγγελµατιών σε αριθµό ξένων δικαιοδοσιών αλλά και παρουσία σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ρουµανία, Αγγλία και Ρωσία.

Ενόψει της παγκόσµιας τάσης των φορολογικών δικαιοδοσιών και πρόσφατων διεθνών δικαστικών υποθέσεων, πλέον καταδεικνύεται η ανάγκη και στην Κύπρο, ούτως ώστε οι εταιρείες να έχουν πραγµατική υπόσταση για την καθηµερινή διαχείριση των εργασιών τους. Συνεπώς, είναι πλέον εξαιρετικά σηµαντικό και απαραίτητο, η κάθε Εταιρεία να έχει  υπόσταση στην Κύπρο για τη διεξαγωγή των εργασιών της, µε σκοπό να παραµείνει µπροστά στις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη στις φορολογικές προκλήσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Δικηγορικός Οίκος προέβη στη δηµιουργία ξεχωριστών, πλήρως στελεχωµένων γραφειακών χώρων µε τις κατάλληλες υποδοµές, όπου οι Εταιρείες µπορούν να στεγάζονται µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της υπόστασης (substance) ,  διαχείρισης  και  ελέγχου αυτών .
 
Τοµέας Συµβουλευτικών, Δικαστηριακών και Εξωδικαστηριακών Υπηρεσιών
Ο Δικηγορικός Οίκος LLPO Law Firm παραδοσιακά παρέχει υπηρεσίες εκπροσώπησης πελατών σε τοµείς εµπορικού, τραπεζικού, αστικού, ποινικού, διοικητικού, συνταγµατικού και εν γένει δηµοσίου και φορολογικού δικαίου τόσο σε δικαστικές διαδικασίες, όσο και σε εξωδικαστηριακές υποθέσεις ή σε συµβουλευτική βάση. Περαιτέρω, παρέχονται νοµικές υπηρεσίες σε εξειδικευµένους τοµείς όπως των Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Financial Services), Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (Educational Services), Υπηρεσιών Στοιχηµάτος και Τυχερών Παιγνδιών (Betting and Gambling Services) και γενικά των Εταιρικών Συναλλαγών (Corporate Transactions)
Τοµέας Ποινικού Δικαίου: Οι δικηγόροι του οίκου ασχολούνται τακτικά µε ποινικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν κατηγορίες αδικηµάτων “λευκού κολάρου”, αδικηµάτων σχετιζοµένων µε τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και κεφαλαιαγορά, κατηγορίες αναφορικά µε παραβάσεις όρων αδειοδότησης και βεβαίως υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου µε επίδικα λ.χ τα αδικήµατα κατά της περιουσίας και της σωµατικής ακεραιότητας του προσώπου, βίαια εγκλήµατα ή σχετιζόµενα µε ναρκωτικά, καθώς και αδικήµατα στα οποία εµπλέκονται δηµοσίοι λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σηµειώνεται ότι ο οίκος ανέλαβε επιτυχώς την εκπροσώπηση τόσο του Γενικού Εισαγγελέα όσο και µεγάλου αριθµού ιδιωτών, είτε αυτοί ήταν δηµόσιοι αξιωµατούχοι ή αλλως πώς εµπλεκόµενοι.

Τοµέας Αστικού Εµπορικού Δικαίου: Πέραν του συµβουλευτικού τοµέα και την υποστήριξη πελατών κατά την προετοιµασία και διεξαγωγή εµπορικών διαπραγµατεύσεων, την κατάρτιση συµφωνητικών εγγράφων και εκτέλεσης των συµφωνηθέντων, οι δικηγόροι του οίκου έχουν επίσης ευρεία εµπειρία σε δικαστηριακές υποθέσεις που αφορούν σε εµπορικές και εταιρικές διαφορές.
 
Παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων περιλάµβαναν απαιτήσεις για την εκκαθάριση εταιρειών λόγω αδιεξόδου στα όργανα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης ή λόγω καταπίεσης της µειοψηφίας, εποπτείας της εκκαθάρισης, απαιτήσεις για την ανάκτηση κεφαλαίων που παρανόµως αποσπάστηκαν ή καταβλήθηκαν σε τρίτους, αιτήµατα αποζηµίωσης λόγω αµέλειας και αδικηµάτων που διαπράττονται κατά της εταιρείας ή κατά των µετόχων της, παραβίασης καθηκόντων διευθυντών και απαιτήσεις για παράβαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Στα πλαίσια εξασφάλισης των συµφερόντων των πελατών τους οι Δικηγόροι του οίκου έχουν κατ’ επανάληψη χρησιµοποιήσει τους µηχανισµούς των απαγορευτικών ή προστακτικών, παρεµπιπτόντων στη διαδικασία Διαταγµάτων (όπως Mareva, Norwich Pharmacal, Anton Piller κτλ.), είτε για τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να καταστεί εφικτή η εκτέλεση (από τον ενάγοντα) της υπέρ του δικαστικής απόφασης, είτε µε στόχο την ανεύρεση / αποκάλυψη εγγράφων και πληροφοριών που  κάποιο τρίτο πρόσωπο έχει στην κατοχή ή φύλαξή του ή ακόµα µε στόχο την προστασία τεκµηρίων και αποφυγή της καταστροφής τους.
 

Τοµέας Ιατρικής Αµέλειας και Σωµατικών Βλαβών: Ευρεία και πολυετής είναι επίσης η εµπειρία σε αυτό τον εγγενώς περίπλοκο τοµέα. Μέσω της πολυετούς εµπειρίας κατέστη εφικτό να δηµιουργηθεί συνεργασία του οίκου µε Δίκτυο Εµπειρογνωµόνων, περιλαµβανοµένων έµπειρων επαγγελµατιών στον τοµέα της ιατρικής πρακτικής και ακαδηµαϊκών επιστηµόνων που εµπλέκονται στη δηµιουργία προτύπων - πρωτοκόλλων που σχετίζονται µε τα ιατρικά επαγγέλµατα και τις επιµέρους ειδικότητες. Οι Δικηγόροι του οίκου προβαίνουν σε έγκυρη αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης για την οποία γίνεται παράπονο ιατρικής ή άλλης αµέλειας από τα αρχικά στάδια του παραπόνου µε αυτό να συνεπάγεται εξοικονόµηση χρόνου και εξόδων. Ο Δικηγορικός Οίκος είναι µέλος στο διεθνή οργανισµό PEOPIL, που ίσως είναι  η µεγαλύτερη παγκόσµια οργάνωση µε αντικείµενο το Δίκαιο και την Πρακτική στον τοµέα των σωµατικών βλαβών.

Τοµέας Συνταγµατικού, Κοινοτικού, Δηµοσίου και Διοικητικού Δικαίου: Εκ της φύσεως των εργασιών του Δικηγορικού Οίκου, οι δικηγόροι του ενεπλάκησαν σε ποικιλία θεµάτων Συνταγµατικού, Κοινοτικού, Δηµόσιου και Διοικητικού Δικαίου. Μεταξύ των υπηρεσιών περιλαµβάνονται τόσο η εκπροσώπηση των συµφερόντων πολιτών και εταιρειών ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, όσο και η εκτέλεση έργων µελέτης και σύνταξης πρωτογενούς και δευτερογενούς νοµοθεσίας και κανονισµών κατόπιν οδηγιών από Ευρωπαϊκούς και τοπικούς Οργανισµούς και Αρχές.
Ενδεικτικά, στις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί  συγκαταλέγονται η µελέτη αναφορικά µε το επίπεδο του ανταγωνισµού στα ελεύθερα επαγγέλµατα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Προγραµµατισµού της Δηµοκρατίας  (2008), η µελέτη αναφορικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Κύπρο προς όφελος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Deloitte Cyprus, (2009), η γνωµάτευση για την  εφαρµογή του παραγώγου δικαίου σε σχέση µε τον Κανονισµό 2137/1985/ ΕΟΚ για τις Ευρωπαϊκές Οµάδες Οικονοµικού Σκοπού και την ετοιµασία δευτερογενούς νοµοθεσίας προς όφελος του Τµήµατος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη (2010) και τη διατύπωση εισηγήσεων και σύνταξη πρωτογενούς και δευτερογενούς νοµοθεσίας αναφορικά µε την Αδειοδότηση και Λειτουργία του Κρατικού Λαχείου ως µέρος κοινοπραξίας εµπειρογνωµόνων, προς όφελος του Υπουργείου Οικονοµικών (2015).

Τοµέας Τραπεζικού Δικαίου: Σηµαντική είναι επίσης η εµπειρία των δικηγόρων του οίκου σε όλα τα θέµατα τραπεζικού δικαίου. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαµβάνουν την προς όφελος των πελατών του Οίκου διαπραγµάτευση και σύνταξη τραπεζικών εγγράφων, επαναδιαπραγµάτευση υφιστάµενων τραπεζικών διευκολύνσεων, συµβιβασµό απαιτήσεων αλλά και δικαστική εκπροσώπηση. Ο Δικηγορικός Οίκος έχει ενεργήσει σε αριθµό υποθέσεων τόσο εκπροσωπώντας τα συµφέροντα Τραπεζικών Οργανισµών, όσο και τα συµφέροντα ιδιωτικών και δηµόσιων Οργανισµών. Περαιτέρω, από το 2013 ο οίκος ενεργεί ως δικηγόροι - νοµικοί σύµβουλοι του Συνδέσµου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας µαζί µε δύο ακόµα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία.
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...