To Top
04:05 Τετάρτη
18 Ιουλίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Neill Stansburry: "Έτσι απλά, η διαφθορά σκοτώνει!"
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Neill Stansburry: "Έτσι απλά, η διαφθορά σκοτώνει!"
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2017, 3:16 μμ

Ένα νέο διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας έρχεται να βοηθήσει τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις αλλά και τις κυβερνήσεις. Σε συνέντευξή του στον «Φ» ο Neill Stansbury, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης ISO/PC 278 «Anti-bribery management systems» που εκπόνησε το εν λόγω πρότυπο, επισημαίνει ότι το ISO 37001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό να αναπτύξει ένα σύστημα διαχείρισης της καταπολέμησης της δωροδοκίας, με σκοπό να καλλιεργήσει μία κουλτούρα εντός του οργανισμού για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, τα οποία με τη σειρά τους θα αυξήσουν την πιθανότητα εντοπισμού της δωροδοκίας και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης εξαρχής. Σύμφωνα με τον κ. Stansbury, ένα σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας θα μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση στις διαδικασίες προσφορών. 


Όλο και συχνότερα έρχονται στην επιφάνεια σκάνδαλα διαφθοράς. Ποιες οι εκτιμήσεις σας για το κόστος της δωροδοκίας σε παγκόσμιο επίπεδο;
Η δωροδοκία είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κονδύλια διαφόρων πρότζεκτ επιμερίζονται σε διάφορες κατευθύνσεις: σε υπαλλήλους, χρηματοδότες, εργολάβους, συμβούλους, προμηθευτές και αντιπροσώπους. Κι όμως παρατηρούμε ότι γίνονται όλο και λιγότεροι δρόμοι, σχολεία και νοσοκομεία, με κακή ασφάλεια και πολλές φορές επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και λόγω επικίνδυνων υποδομών. Έτσι απλά, η διαφθορά σκοτώνει! Η δωροδοκία είναι καλά κρυμμένη και δεν θα ανακαλυφθεί ποτέ. Επομένως, είναι αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια το οικονομικό κόστος της δωροδοκίας. Κάποιες εκτιμήσεις έχουν θέσει το συνολικό ετήσιο κόστος της δωροδοκίας σε πάνω από 1,5 τρισ. δολ. ετησίως.

Τι είναι το ISO 37001;
Το πρότυπο ISO 37001 είναι ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας για τους οργανισμούς. Καθορίζει διάφορες πολιτικές και διαδικασίες κατά της δωροδοκίας που πρέπει να εφαρμόζει ένας οργανισμός για να τον βοηθήσει να αποτρέψει τη δωροδοκία και να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δωροδοκία που συμβαίνει. Εκπονήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), έναν ανεξάρτητο μη κυβερνητικό διεθνή οργανισμό που αναπτύσσει και δημοσιεύει τα διεθνή πρότυπα. Η έδρα του είναι στη Γενεύη και αποτελείται από εθνικούς φορείς τυποποίησης από 162 χώρες μέλη.
Το πρότυπο ISO 37001 έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται από μικρούς, μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εθελοντικές οργανώσεις σε οποιαδήποτε χώρα. Η συγγραφή του διήρκεσε τρία χρόνια από μια επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από 37 συμμετέχουσες χώρες και 22 χώρες παρατηρητές.

Πώς μπορεί να ωφεληθεί ένας οργανισμός από το ISO 37001; Πιστεύετε ότι θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη της διαφθοράς;
Αρχικά, το ISO 37001 παρέχει τη διαβεβαίωση στους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες ότι ο οργανισμός λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας. Παράλληλα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως προϋπόθεση προεπιλογής έργου (δηλαδή οι οργανισμοί να επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές για μεγάλα έργα μόνο αν διαθέτουν πιστοποιημένο πρόγραμμα ISO 37001) είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός δέουσας επιμέλειας - due diligence (δηλαδή, μια επιχείρηση σε μεγάλες συναλλαγές να συνεργάζεται με οργανισμούς που διαθέτουν πιστοποιημένο πρόγραμμα ISO 37001). Τέλος, μπορεί να βελτιώσει τη φήμη ενός οργανισμού, καθώς θα «δείχνει» ότι ο οργανισμός λειτουργεί με ηθικό τρόπο.
Επομένως, εάν όλο και περισσότεροι οργανισμοί υιοθετήσουν το πρότυπο και αρνούνται να συμμετάσχουν στη δωροδοκία και αν οι φορείς του δημόσιου τομέα δίνουν συμβάσεις σε αυτούς τους «ηθικούς» οργανισμούς, τότε σίγουρα θα συμβάλουν στη μείωση της δωροδοκίας, τουλάχιστον σε έργα του δημόσιου τομέα.

Ποιο είναι το κόστος εφαρμογής του προτύπου ISO 37001;
Το κόστος εφαρμογής θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος του οργανισμού, την πολυπλοκότητα της δομής και των λειτουργιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Το κόστος είναι απίθανο να αποτελέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για έναν οργανισμό. Αντίθετα, πιστεύω ότι η πιστοποίηση ISO 37001 θα αποτελέσει πλεονέκτημα για έναν οργανισμό εάν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα απαιτήσουν από όλους τους οργανισμούς που εργάζονται για αυτούς να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 37001. Τέλος, το κόστος εφαρμογής του ISO 37001 είναι επίσης πιθανό να είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τις σημαντικές απώλειες και ζημίες που θα μπορούσε να υποστεί ένας οργανισμός που εμπλέκεται στη δωροδοκία. 

Ποιους τύπους δωροδοκίας σκοπεύει να αποτρέψει το πρότυπο ISO 37001; Με ποια μέτρα;
Το πρότυπο ISO 37001 στοχεύει στην αποτροπή όλων των μορφών δωροδοκίας. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δωροδοκίες που πραγματοποιήθηκαν από έναν Οργανισμό είτε για να κερδηθούν συμβάσεις, είτε έδωσαν/πήραν μίζες για έργα που δεν πραγματοποιήθηκαν σωστά, είτε για να αποφευχθούν περιβαλλοντικοί έλεγχοι, είτε για να αποκτηθούν παράτυπα οικοδομικές άδειες.
Προκειμένου ένας Οργανισμός να συμμορφωθεί με το πρότυπο ISO 37001, πρέπει να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματικά μια σειρά ελέγχων διαχείρισης που αποσκοπούν στην αποτροπή της δωροδοκίας από, εξ ονόματος ή κατά του οργανισμού. 
Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν αρχικά μια ηθική ηγεσία η οποία να είναι έτοιμη να προβεί στην υιοθέτηση μιας πολιτικής κατά της δωροδοκίας, στην κατάρτιση και καθοδήγηση των εργαζομένων, στον διορισμό ενός λειτουργού συμμόρφωσης, στη διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνων και στην εκπόνηση μελετών δέουσας επιμέλειας σε πρότζεκτ και συνεργάτες και τέλος στον έλεγχο των δωρεών. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει αποτελεσματική διαδικασία προσφορών, αυστηρούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τη θέσπιση διαδικασιών έρευνας – εάν διαπιστωθεί κάτι μεμπτό.
Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου δεν αποτελεί 100% διαβεβαίωση ότι δεν έχει σημειωθεί δωροδοκία ή ότι δεν θα υπάρξει σε σχέση με έναν οργανισμό. Ωστόσο, το πρότυπο μπορεί να συμβάλει ώστε να διαπιστωθεί ότι ο οργανισμός έχει εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, το υπουργείο υποστηρίζει την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, ενώ τόνισε ότι έχει συμπεριλάβει το πρότυπο αυτό στο σχέδιο δράσης που ετοιμάζει για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Μάλιστα, έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες για την εφαρμογή του προτύπου διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σε πρώτη φάση από την Αστυνομία.  Παράλληλα, το πρότυπο αυτό θα μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση στις διαδικασίες προσφορών. Ήδη ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης είχε συναντήσεις με τον Γενικό Ελεγκτή, Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, Γενικό Λογιστήριο, Σύνδεσμο Τραπεζών, ΣΕΛΚ, Δικηγορικό Σύλλογο, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κεντρική Τράπεζα και ΧΑΚ. 

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης, η δωροδοκία είναι καλά κρυμμένη και δεν θα ανακαλυφθεί ποτέ. Επομένως, είναι αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια το οικονομικό της κόστος. Ωστόσο, κάποιες εκτιμήσεις την υπολογίζουν σε πάνω από 1,5 τρισ. δολ. ετησίως.

  Συνέντευξη: Δήμητρα Λάντου   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.