To Top
12:53 Δευτέρα
19 Μαρτίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Η γενιά με μισθό €870 σ’ ορισμένα επαγγέλματα
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η γενιά με μισθό €870 σ’ ορισμένα επαγγέλματα
Τελευταία Ενημέρωση: 13 Αυγούστου 2017, 12:34 μμ

Μισθολογικό χάσμα κυρίως ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, από τη μία πλευρά, και στις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης επικρατεί, από την άλλη.

Ο ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο για πωλητές, γραφείς, νοσηλευτικούς βοηθούς, βοηθούς παιδοκόμους, βρεφοκόμους, σχολικούς βοηθούς, φρουρούς και φροντιστές είναι η γενιά των €870. Οι μισθοί σ’ αυτά τα επαγγέλματα έχουν καθορισθεί με διάταγμα και μετά από συνεχή υπηρεσία 6 μηνών στον ίδιο εργοδότη με αύξηση ο μισθός είναι €920 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ενώ για όλα τα άλλα επαγγέλματα δεν υπάρχει νομική πρόνοια για κατώτατο μισθό, το πιο πάνω κατώτατο όριο προσφέρεται ως αμοιβή και σε άλλα επαγγέλματα.

Η «ψαλίδα» στην Κύπρο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και, πέρα από τη σιγουριά και την ασφάλεια, οι διαφορές είναι μεγάλες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο πρώτος μισθός για μόνιμους κρατικούς υπαλλήλους στην κλίμακα Α1 βαθμίδα 1η είναι €1.257 (ακαθάριστος) και στο τέλος των βαθμίδων (13η) γίνεται €1.431.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν κατώτατοι μισθοί τριών ταχυτήτων και με μεγάλες αποκλίσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το 2016 οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμαίνονταν από 235,62 ευρώ (Βουλγαρία) έως 1.998,59 ευρώ (Λουξεμβούργο) τον μήνα.

Με βάση το επίπεδο των κατώτατων μισθών, οι χώρες χωρίζονται σε τρεις ομάδες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν «μισθολογικά χάσματα», τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η Κύπρος βρίσκεται στη μεσαία κατηγορία με τα €870 ευρώ και σίγουρα μισθολογικά ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να φθάσει τις χώρες του Βορρά.

Η χώρα που πέρασε από Μνημόνιο, η Ιρλανδία έχει κατώτατο μισθό €1.563,25, η Ελλάδα από τους χαμηλότερους και μετά από αρκετές μειώσεις έφθασε τα €683,76. Η Πορτογαλία που πέρασε και αυτή από Μνημόνιο έχει κατώτατο μισθό €649,83, ενώ η Ισπανία βρίσκεται κοντά με την Κύπρο με €804,96. 

Η πρώτη ομάδα των χωρών με τους υψηλότερους κατώτατους μισθούς περιλαμβάνει επτά κράτη-μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο), όπου οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί είναι υψηλότεροι των 1.300 ευρώ μηνιαίως.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ (Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία και Σλοβενία) που εντάσσονται στην κατηγορία των μισθών που κυμαίνονται από τα 500 ευρώ έως και τα 1.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι και στα πέντε εν λόγω κράτη-μέλη ο ελάχιστος μισθός ήταν στην πράξη χαμηλότερος από 800 ευρώ τον μήνα.

Τέλος, η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει χώρες των οποίων οι κατώτατοι μισθοί ήταν χαμηλότεροι από 500 ευρώ τον μήνα και αποτελείται από δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Λετονία, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία και Πολωνία).

Η σύγκριση των απόλυτων τιμών των κατώτατων μισθών διεθνώς σε ευρώ είναι μεν χρήσιμη, αλλά μόνο ενδεικτικά, καθώς συγκρίνει την κατώτατη αμοιβή εργαζομένων ανεξάρτητα από το γενικό επίπεδο αμοιβών, το επίπεδο παραγωγικότητας, το κόστος διαβίωσης κ.λπ.

Συνεπώς μια τέτοια σύγκριση έχει περισσότερο νόημα όταν αφορά «παρόμοιες» χώρες (ως προς το επίπεδο παραγωγικότητας, την ανταγωνιστικότητα ή τη θέση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας). Επίσης, δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ ενιαίος τρόπος καθορισμού των κατώτατων μισθών.

Οι μισθοί που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα της Eurostat είναι μικτοί, δηλαδή δεν έχουν αφαιρεθεί οι φόροι που τους αναλογούν, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη Eurostat, από τα στοιχεία που αποστέλλουν οι εθνικές κυβερνήσεις προκύπτει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2016 δεν υπάρχουν εθνικοί κατώτατοι μισθοί στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στην Αυστρία, στη Φινλανδία και τη Σουηδία, όπως επίσης και στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και την Ελβετία. Αυτό ίσχυε και για την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Στην Κύπρο οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται από την κυβέρνηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, όπως επίσης στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και την Ελβετία, οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις σε συγκεκριμένους κλάδους.

Επαγγέλματα με ζήτηση

Σύμφωνα με την πύλη Eures (ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα), τα πρώτα 10 επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην Κύπρο είναι αυτά που βρίσκονται κοντά στο όριο του κατώτατου μισθού, ενώ υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.

Όπως αναφέρονται είναι: Οικιακοί βοηθοί και καθαριστές, καθαριστές και βοηθοί γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων, σερβιτόροι, ανειδίκευτοι εργάτες μεικτών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών, μπάρμεν, λογιστές, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, συγκολλητές και φλογοκόπτες μετάλλων, ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων.

Τον Μάρτιο του 2017 υπήρχαν 1.745 ενεργές κενές θέσεις εργασίας από τις οποίες 360 αφορούν προσοντούχους/ειδικούς, 478 θέσεις αφορούν υπάλληλους υπηρεσιών, 204 κενές θέσεις για τεχνίτες παραγωγής, και 574 θέσεις για ανειδίκευτους εργάτες. 

Οι προβλέψεις αναφορικά με τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για το 2017 σε επαγγέλματα κατώτερου επίπεδου μόρφωσης είναι: Αποθηκάριοι / μεταφορείς / βοηθοί παραγωγής, ειδικευμένοι εργάτες οικοδομής, σερβιτόροι, μάγειρες, βοηθοί κουζίνας, πάροχοι υπηρεσιών στην τουριστική βιομηχανία, βρεφοκόμοι /φροντιστές σε ιδρύματα/ βοηθοί ιατρείου, γραμματειακό προσωπικό, οικιακές βοηθοί, πωλητές, οδηγοί.

Οι προβλέψεις αναφορικά με τις καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου μόρφωσης για το 2017 είναι: Σύμβουλοι τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματιστές, ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικοί τηλεπικοινωνιών / κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, οικονομικά/ στελέχη διεύθυνσης επιχειρήσεων/marketing, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα /λογιστές.

Το 75% των ανέργων είναι Κύπριοι και το 25% ξένοι

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα όπου παρουσιάζονται στοιχεία από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες: Υπάρχει μια σταδιακή μηνιαία μείωση της εγγραμμένης ανεργίας τους τελευταίους 24 μήνες, η οποία δείχνει βελτίωση στο οικονομικό κλίμα της Κύπρου.

Όλες οι ηλικιακές ομάδες παρουσιάζουν μείωση στο ποσοστό ανεργίας τον τελευταίο χρόνο. Η ανεργία σημείωσε μείωση σε όλες τις επαρχίες.

Η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση παρουσιάστηκε στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, με το μεγαλύτερο μερίδιο ανάκαμψης να το έχει ο τομέας της οικοδομικής δραστηριότητας.

Το 75% των ανέργων είναι Κύπριοι, ενώ το 18% πολίτες της ΕΕ και το υπόλοιπο 7% από άλλες χώρες.

● Μόρφωση: Οι μισοί εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης (48%), ακολουθούν οι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (32% και 20% αντίστοιχα).

Τα μεγαλύτερα μερίδια ανέργων συγκεντρώνονται στους τομείς του χοντρικού και λιανικού εμπορίου (17%), των κατασκευών (19%), των ξενοδοχείων/ εστιατορίων (16%) και της μεταποίησης (9%) και στις επαγγελματικές κατηγορίες των ανειδίκευτων εργατών (22%), των υπαλλήλων υπηρεσιών (19%), των νεοεισερχομένων (14%) και των τεχνικών παραγωγής (14%).

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 40% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο πάνω από 6 μήνες. 5.000 άτομα ψάχνουν εργασία σε υπηρεσίες, 3.500 άτομα στο εμπόριο και 2.700 στις κατασκευές. 

  Θεανώ Θειοπούλου   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.