To Top
14:48 Τρίτη
12 Νοεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Πακέτο η πολεοδομική και η άδεια οικοδομής
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΟΣ • Πακέτο η πολεοδομική και η άδεια οικοδομής
Τελευταία Ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2017, 3:06 μμ

Ο πολυκερματισμός στην αδειοδότηση οικοδομών και η διαχρονική γραφειοκρατία, με τους απλούς πολίτες αλλά και τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να τρέχουν από την μια υπηρεσία στην άλλη για εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες (πολεοδομική-οικοδομική) φτάνει στο τέλος τους, νοουμένου ότι θα υιοθετηθούν οι εισηγήσεις των Αυστριακών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι, ανάμεσα σε άλλα, εισηγούνται τη δημιουργία ενιαίου κέντρου υπηρεσιών (one stop shop), το οποίο θα εκδίδει ενιαία άδεια (πολεοδομική και άδεια οικοδομής).

Ανάλογες εισηγήσεις είχαν υποβληθεί κατά καιρούς και από τον τεχνικό κόσμο της Κύπρου αλλά και από βουλευτές, ωστόσο οι εισηγήσεις παρέμειναν στα χαρτιά. Η διαδικασία που ακολουθείτο επί σειρά ετών οδηγούσε τους αιτητές να τρέχουν στις διάφορες υπηρεσίες και να κουβαλούν αιτήσεις και εγκρίσεις από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κάτι το οποίο συνέβαλε και στην καθυστέρηση της εξέτασης και έγκρισής τους.
 
Με την ανάληψη μέρους της ευθύνης από τους μελετητές (αρχιτέκτονες/μηχανικούς) οι διαδικασίες  απλουστεύθηκαν μεν αλλά η γραφειοκρατία δεν εξέλιπε. Λόγω και της ανάγκης να επισπευσθεί η ανάπτυξη, ανατέθηκε στους Αυστριακούς εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν μελέτη.  Σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή υλοποιηθεί και τεθούν  διαδικασίες οι οποίες δεν θα επιδέχονται παρεμβάσεις, αυτό θα επενεργήσει θετικά σε όσους αιτητές αναμένουν τη σειρά τους, ενώ θα απαλλάξει (όσο μπορεί να ξεριζωθεί το μέσον) και τους ίδιους τους πολιτικούς οι οποίοι μπορούν να επικαλεστούν το νέο σύστημα που θα εφαρμοστεί ώστε να ξεφορτωθούν τις πιέσεις από αιτητές.
 
Εκπρόσωπος των Αυστριακών ενημέρωσε χθες τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάζει και τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού, όπως υπεδείχθη από βουλευτές, κάποιες πρόνοιες της ίσως συγκρούονται με εισηγήσεις των Αυστριακών.
 
Σύμφωνα με μια προσέγγιση η οποία φαίνεται να βρίσκει απήχηση, ένα σύστημα με μία άδεια που καλύπτει τόσο τα τεχνικά θέματα όσο και το σχεδιασμό έχει το πλεονέκτημα ότι ο αιτητής  θα απευθύνεται μόνο σε μία Αρχή, η οποία θα εκδίδει την άδεια (πολεοδομική και οικοδομική) αφού περισυλλέξει τις απόψεις και των υπολοίπων εμπλεκομένων υπηρεσιών, κάτι το οποίο θα απαλλάξει τον αιτητή από τα περιττά τρεχάματα.
 
Το όλο σύστημα (εάν και εφόσον υιοθετηθεί) εκτιμάται ότι θα οδηγήσει και στην αναβάθμιση των κτηρίων, θα ενισχύσει την πτυχή της ασφάλειας (τόσο των κτηρίων όσο και των ενοίκων/χρηστών) ενώ θα ενισχύσει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτά. Εξάλλου, θα ασκείται καλύτερος έλεγχος για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
Ανάμεσα στα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο της Κύπρου είναι και το τι μπορεί να κτιστεί και που, ποιες ζώνες πρέπει να ισχύουν ώστε να εφαρμοστεί ενιαία ανάπτυξη και σχεδιασμός. Παράλληλα ενιαίες θα πρέπει να είναι και οι τεχνικές απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας αλλά και ομοιομορφία.
 
ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
 
Με τους ελέγχους που θα διενεργούνται, όχι μόνο από τους μελετητές αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες (οι οποίες σήμερα είναι εν πολλοίς απούσες με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξενοδοχείο στο Λατσί του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει άδεια οικοδομής) εκτιμάται ότι θα περιοριστούν και οι αστοχίες που παρατηρούνται ενώ θα μειωθεί και το κόστος που απαιτείται για συντηρήσεις και διορθώσεις λαθών που υπολογίζεται σε ποσοστό 10-15% του κόστους κατασκευής. Όπως προκύπτει από την εξέταση συστημάτων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, όπου η απαίτηση για έλεγχο είναι αυστηρότερη το ποσοστό περιορίζεται στο 3-5% του συνολικού κόστους κατασκευής.
 
Σημειώνεται ότι οι Αυστριακοί εμπειρογνώμονες εξέτασαν όχι μόνο τη νομοθεσία της Κύπρου για το θέμα της αδειοδότησης και των οικοδομών, αλλά και τις νομοθεσίες άλλων χωρών.
Ο έλεγχος του κτηρίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υπηρεσία που συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή της κατασκευής και ότι το ολοκληρωμένο κτήριο δεν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
 
Πού αποβλέπει το υπουργείο Εσωτερικών
 
Το υπουργείο Εσωτερικών είχε ζητήσει τεχνική βοήθεια από την «Ομάδα Υποστήριξης για την Κύπρο» (Support Group for Cyprus) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), για την ετοιμασία εισηγήσεων αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση της ανάπτυξης και τον οικοδομικό έλεγχο.
 
Απώτερος στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν και είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση της ανάπτυξης, με συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή, το οποίο θα υποστηρίζεται από εγκριμένα έγγραφα (τεχνικοί κανόνες), η σημαντική ενίσχυση του οικοδομικού ελέγχου με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η εφαρμογή απλών, ευέλικτων και ταχέων διαδικασιών και μεθόδων, η διαφάνεια, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση των καθυστερήσεων καθώς και η βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν στην έγκριση των εργασιών για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.
Τη μελέτη ανέλαβε ο Οργανισμός για Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση και Οικονομική Ανάπτυξη του υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας. Οι Αυστριακοί, ανάμεσα σε άλλα καταπιάστηκαν με τα εξής:
 
(α) Τη διεξαγωγή διευρυμένης έρευνας από ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, τη λήψη των θέσεων και των απόψεων των μερών που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των αναπτύξεων και την υποβολή προτάσεων που θα επιφέρουν τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των οικοδομών,
 
(β) Την ετοιμασία έκθεσης που θα συμπεριλαμβάνει εισηγήσεις με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τον ορθολογισμό της διαδικασίας για την εφαρμογή και την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, τον ορθολογισμό της διαδικασίας για την εφαρμογή και την έκδοση των Αδειών Οικοδομής και τη διαδικασία του οικοδομικού ελέγχου (επιβολή), και
 
(γ) Την ετοιμασία τριών εγκριμένων εγγράφων για τις Βασικές Απαιτήσεις Δομικών Έργων, οι οποίες αφορούν την Υγιεινή, Υγεία και Περιβάλλον, την Προστασία κατά του Θορύβου και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διατήρηση της Θερμότητας. Τα εγκεκριμένα έγγραφα θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των κτιρίων και δομικών έργων.
 
Τι πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν
 
Μερικοί από τους παράγοντες που συστήνεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν στις κατασκευαστικές εργασίες, είναι και οι εξής:
 
1. Μηχανική αντίσταση και σταθερότητα
2. Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα κατά τη χρήση
5. Προστασία από θόρυβο
6. Οικονομία ενέργειας και κατακράτηση θερμότητας
7. Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων

  Βάσος Βασιλείου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...