To Top
00:08 Τετάρτη
18 Ιουλίου 2018
Επόμενο
Προηγούμενο
Το μήνυμα των Συντεχνιών ΑΗK μετά τη συνάντηση με ΠτΔ
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το μήνυμα των Συντεχνιών ΑΗK μετά τη συνάντηση με ΠτΔ
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2017, 7:27 μμ

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ  ενημερώνουν για τις ενέργειες που πρόκειται να προωθηθούν άμεσα μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Αγαπητοί Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες, 
 
Σε συνέχεια της σημερινής συνάντησης μας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα που θα προωθηθούν άμεσα για σχετικές ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς: 
 
1. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παραμένει ως Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, Λειτουργικά και Λογιστικά ∆ιαχωρισμένη, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ρυθμιστικές Αποφάσεις, στο ∆ημόσιο ∆ίκαιο. Ταυτόχρονη απόσυρση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 11/1/2016, για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. 
 
2. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για διασφάλιση παραμονής της παρέκκλισης για το ∆ΣΜΚ στη νέα Οδηγία της ΕΕ (4ο Ενεργειακό Πακέτο). 
 
3. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ότι ολόκληρη η υποδομή των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει και παραμένει ιδιοκτησία της Καθετοποιημένης Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία θα έχει την ευθύνη και την ιδιοκτησία της οποιασδήποτε επέκτασης της, καθώς και της αναβάθμισης και συντήρησης της. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 4. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ότι ο ∆ιαχειριστής Συστήματος ∆ιανομής στην Κύπρο είναι η συγκεκριμένη διεύθυνση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Νόμου “Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 122(I)”. 
 
5. Από κοινού (Συντεχνίες, ΑΗΚ και Υπουργείο) συνάντηση για βελτίωση των προνοιών του Εγγράφου Αρχών, ώστε να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των υπαλλήλων της ΑΗΚ που βρίσκονται στο ∆ΣΜΚ και των περιουσιακών στοιχείων της ΑΗΚ. 
 
6. Ο ∆ΣΜΚ διατηρεί και τις δύο ιδιότητες (α) Λειτουργός Συστήματος και (β) Λειτουργός Αγοράς, όπως και ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός και γίνεται ανεξάρτητος με τη λειτουργία του μοντέλου αγοράς την 1 η Ιουλίου, 2019. 
 
 Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού 
 
Συντεχνία Ημικρατικών ∆ημοτικών & Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου 
 
Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού  Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

Συντεχνία  Υπαλλήλων Βάρδιας Αρχής Ηλεκτρισμού Κ Κύ ύπ πρ ρο ου υ 
 
7. Ορθή Στελέχωση του Οργανισμού: 
 
7.1. Άμεση πλήρωση της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή 7.2. Άμεση έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2/2016 (Αφορά τη δημιουργία 18 νέων θέσεων) 7.3. Άμεση αποπαγοποίηση 58 θέσεων οι οποίες εκκρεμούν από το Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό 1/2017 (Αφορά 58 θέσεις Τεχνικού προσωπικού και Εργάτες) 7.4. Άμεση Έγκριση για δημιουργία 6 νέων θέσεων επιστημονικού προσωπικού που ζήτησε η ΑΗΚ 7.5. Αποπαγοποίηση  των υπολοίπων συνολικά 89 θέσεων που ζήτησε η ΑΗΚ για συμπλήρωση της Οργανικής της ∆ομής. 
 
8. Εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη συμμετοχή της ΑΗΚ σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μελλοντική ανάγκη επέκτασης της συμβατικής Παραγωγής στην Κύπρο. 
 
9. Όσον αφορά το θέμα αποκατάστασης των μισθών και των συντάξεων που τέθηκε έντονα από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στη σύσκεψη του Προεδρικού, ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας παρέπεμψε στις συμφωνίες ΣΕΚ/ΠΕΟ με τον Υπουργό Οικονομικών. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις εξετάζουν άλλους τρόπους χειρισμού του θέματος, μη αποκλειομένης της προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη.   
 
Με βάση τα πιο πάνω, τα απεργιακά μέτρα που είχαν εξαγγελθεί από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στην ΑΗΚ, δεν υφίστανται πλέον και αναμένουμε τον διάλογο με το Υπουργείο και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΑΗΚ 
 
14, Νοεμβρίου 2017 
 
Κοιν.:  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΑΗΚ Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή ΑΗΚ  Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναμικού ΑΗΚ 

 

Πηγή: philenews

  Στέφανος Κουρατζής   
Σχολιάστε την Είδηση

Τα σχόλια εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των χρηστών που τις δημοσιεύουν, τις οποίες και δεν υιοθετεί το philenews.com. Προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.