To Top
03:20 Σάββατο
7 Δεκεμβρίου 2019
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Οι αλλαγές που ψήφισε η Βουλή για εκποιήσεις
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΟΣ • Οι αλλαγές που ψήφισε η Βουλή για εκποιήσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2019, 1:58 μμ

Η Βουλή όχι μόνο ξεδόντιασε το πλαίσιο για τις εκποιήσεις αλλά ανέστειλε όλες τις εκποιήσεις πρώτων κατοικιών των οφειλέτων που εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Την  Παρασκευή, η αντιπολίτευση έβαλε την κυβέρνηση στα δύο στενά.

Με τις τροποποιήσεις στις οποίες προχώρησε στον νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων έφερε τα πάνω- κάτω στις εκποιήσεις. Αρχικά η αντιπολίτευση εγκρίνοντας την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, των Οικολόγων, της Αλληλεγγύης και της Συμμαχίας «κλείδωσε» αλλαγές στο πλαίσιο για τις εκποιήσεις. Στη συνέχεια, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, επιδιώκοντας να θωρακίσουν τους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια τους κατοικία, ενέκριναν την πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ. Προηγουμένως, ενσωματώθηκε στην πρόταση νόμου η τροπολογία του ΔΗΚΟ με την οποία θα αναστέλλεται η διαδικασία εκποιήσεων όταν πρόκειται για κύρια κατοικία και ο οφειλέτης δυνητικά πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο Σχέδιο Εστία. Με την πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, των Οικολόγων, της Αλληλεγγύης και της Συμμαχίας τροποποιούνται δώδεκα σημεία, μ’ αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η διαδικασία των εκποιήσεων.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βέτο Προέδρου στις αλλαγές για εκποιήσεις

Οι αλλαγές που έκανε η Βουλή είναι οι εξής:
– Επιμήκυνση της προθεσμίας εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης από 30 σε 45 ημέρες.
– Ο διορισμός των δύο εκτιμητών θα γίνεται από τον προκαθορισμένο κατάλογο που διατηρεί ο διευθυντής Κτηματολογίου για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεών τους για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας.
– Ο ενυπόθηκος δανειστής θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές για το ενυπόθηκο ακίνητο αντί απλώς να δύναται να παρέχει ενημέρωση εάν το επιθυμεί.
 – Επέκταση του χρόνου που διατηρείται η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80% της αγοραίας αξίας από 3 μήνες σε 6 μήνες και η διατήρηση του 50% της αγοραίας αξίας ως επιφυλασσόμενης τιμής στο διηνεκές.
- Επιμήκυνση της περιόδου που ακολουθεί την ειδοποίηση ότι το ενυπόθηκο ακίνητο θα εκπλειστηριασθεί από 30 σε 45 ημέρες ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης από τον ενυπόθηκο δανειολήπτη και την καλύτερη δυνατότητα εξασφάλισης πώλησης στις επιφυλασσόμενες τιμές.
– Διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος σε στέγη στο πλαίσιο πλειστηριασμού κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του βασικού νόμου. 
– Διαγραφή της πρόνοιας για τον συνυπολογισμό των τόκων και τυχόν δικαστικών εξόδων ως εξασφαλισμένα από αρχική υποθήκη ακινήτου πριν τη διάσπασή της σε διακριτές νέες υποθήκες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πέρασαν οι αλλαγές στο νόμο για εκποιήσεις

Το σημείο αιχμής κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή ήταν το απαγορευτικό δικαστικό διάταγμα για τις εκποιήσεις. Με την ψήφιση της πρότασης νόμου της αντιπολίτευσης,  όπως έχουν αναφέρει οι εισηγητές, θα εξαλειφθούν οι αδικίες που προκαλούνται από τον νόμο και εξουδετερώνουν την ισχύ του απαγορευτικού δικαστικού διατάγματος. Τώρα για να σταματήσει ένας πλειστηριασμός, απαιτείται πέρα από την έκδοση σχετικού δικαστικού διατάγματος και η καταχώρηση νέας διαδικασίας αίτησης. Με τη νέα νομοθεσία θα διασαφηνίζονται οι λόγοι, τους οποίους μπορούν να προβάλουν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες για να μη βγει στο σφυρί το ακίνητο. 

Βάσει της πρότασης νόμου του ΔΗΚΟ, των Οικολόγων, της Συμμαχίας και της Αλληλεγγύης η αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού μπορεί να βασίζεται στις ενέργειες των τραπεζών με τις υπερχρεώσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες και με την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων. Παράλληλα δεν αφήνεται η ευχέρεια στα δικαστήρια να θεωρήσουν το θέμα ως χρηματικής φύσης, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, εφόσον πρόκειται για μη αναστρέψιμη και οριστική απώλεια ακινήτου.

Επιπλέον τα δικαστήρια θα έχουν την υποχρέωση για να ελέγχουν εάν οι τράπεζες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούν η σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για αναδιάρθρωση χορηγήσεων ή αν εκμεταλλεύονται και καταχρώνται τη δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας εκποίησης.

Καμπανάκι για επιπτώσεις 

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην κυβέρνηση, στην Κεντρική Τράπεζα και στις τράπεζες από την αλλαγή του πλαισίου για τις εκποιήσεις. Η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ)  με επιστολές της στη Βουλή έχει εκφράσει τη διαφωνία. Σύμφωνα με την ΚΤ, οι αλλαγές οδηγούν σε επιμήκυνση της διαδικασίας πλειστηριασμών, ενώ είναι απρόβλεπτος ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσής τους.

Η ΚΤ, στην επιστολή της στη Βουλή πριν από την αλλαγή του νόμου, επικαλείτο σειρά κινδύνων που θα προκύψουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όπως υποστήριξε θα υπάρξουν οι εξής επιπτώσεις:
- Αρνητική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών λόγω αυξημένων προβλέψεων.
- Αύξηση του κόστους δανεισμού των τραπεζών, η οποία θα μετακυληθεί στους πελάτες.
- Πιθανή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Κράτους.
- Πιθανές αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες κατά τη διενέργεια των stress test που έχουν δρομολογηθεί από την ΕΚΤ το 2020.
- Δημιουργία πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών.
- Μη εκπλήρωση δεσμεύσεων του Κράτους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες δόθηκαν ως προϋπόθεση για την έγκριση κρατικής στήριξης στον Συνεργατισμό
- Μείωση της δυνατότητας της ΚΕΔΙΠΕΣ να εισπράξει μέρος των €7 δισ. για να αποπληρωθεί το οφειλόμενο ποσό των €3,5 δισ. στον φορολογούμενο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αντιδράσεις του Συνδέσμου Τραπεζών, ο οποίος υποστηρίζει πως με τις αλλαγές που έγιναν επιβραβεύουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Παράλληλα σημειώνει πως η παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας εκποιήσεων αλλά και τη δυνατότητα του ενυπόθηκου πιστωτή να αγοράσει  ο ίδιος το ακίνητο, θα έχει ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να ζητούν αυξημένες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων και ο δανεισμός θα καταστεί ακριβότερος. Σύμφωνα με τις τράπεζες ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και τα νεαρά ζευγάρια που δεν έχουν πρόσθετη ασφάλεια, πέραν του ακινήτου που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως με τις αλλαγές που στον νόμο, μπαίνουν μεγάλα εμπόδια στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν οι τράπεζες ως εξασφαλίσεις. Αυτό, σημειώνει,  θα έχει αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της αξία των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και την επιβάρυνση των ισολογισμών των τραπεζών. Μάλιστα το υπουργείο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι επόπτες να ζητήσουν από τις τράπεζες, να αυξήσουν τις προβλέψεις τους, ενώ θα έχουν ανάγκη από νέα κεφάλαια. Ανησυχία για τις αλλαγές στο νόμο, υπάρχει και από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών (ΣΕΛΚ). Όπως είχε αναφέρει στη Βουλή, οι προτάσεις των κομμάτων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή ή την καθυστέρηση της διαδικασίας ρευστοποίηση των υποθηκών προς όφελος των τραπεζών. 

Ολιστική αλλαγή επιδίωκε ο Επίτροπος αλλά...

Πριν την ψήφιση των δύο προτάσεων νόμου ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είχε αναλάβει να προχωρήσει στην ενδυνάμωσή τους. Μάλιστα, σε αυτή την προσπάθεια θα συνέβαλλαν και στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο Επίτροπος όσο και στελέχη της ΚΤ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, με τον οποίο συζήτησαν τις αλλαγές που προωθούσαν.O Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, σε σημείωμα που είχε αποστείλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ανέφερε πως οι προτάσεις νόμου των κομμάτων είναι ad hoc μέτρα αντιμετώπισης συγκεκριμένων κενών και ανισορροπιών, τα οποία δεν εντάσσονται στην μεγιστοποίηση των αναδιαρθρώσεων αλλά στην ελαχιστοποίηση των εκποιήσεων. Παράλληλα σημειώνει πως οι προτάσεις έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, καθώς εφαρμόζονται και επηρεάζουν μόνο περιπτώσεις δανειοληπτών τα ακίνητα των οποίων έχουν οδηγηθεί σε πλειστηριασμό. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος τονίζει την ανάγκη εξορθολογισμού του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, ούτως ώστε να καταστεί δικαιότερο. Τονίζει πως ο εξορθολογισμός για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός θα πρέπει να ενταχθεί σε μια πλήρη στρατηγική μεγιστοποίησης των αναδιαρθρώσεων, ώστε να επιτευχθεί φυσική ελαχιστοποίηση των εκποιήσεων. Ο κ. Ιωάννου εισηγήθηκε, επίσης, όπως οι προτάσεις νόμου ενταχθούν στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των αναδιαρθρώσεων των δανείων.  

Στα συρτάρια της Βουλής βρίσκονται άλλες τρεις προτάσεις

Εκτός από την ψήφιση των δύο πρόσφατων προτάσεων νόμου εκκρεμούν άλλες τρεις προτάσεις νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Τις προτάσεις νόμου κατέθεσαν η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι. Συγκεκριμένα στις 14 Μαΐου του 2015, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είχε καταθέσει πρόταση νόμου με την οποία τροποποιείται ο νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων. Τότε η πρόταση νόμου είχε κατατεθεί για να ασκηθούν πιέσεις από την ΕΔΕΚ προς την Κυβέρνηση, η οποία είχε δεσμευθεί όταν ψηφιζόταν το πλαίσιο για τις εκποιήσεις και για την αφερεγγυότητα θα αποδεχόταν τις προτάσεις του Μαρίνου Σιζόπουλου σε σχέση με την αξία του ακινήτου που βγαίνει στο σφυρί. Με την πρόταση νόμου καθοριζόταν για σκοπούς διεξαγωγής διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με τη διαδικασία του πλειστηριασμού, η αξία του ακινήτου. Συγκεκριμένα ως αξία του ακινήτου θα θεωρείται η αρχική αξία του ακινήτου η οποία είχε γίνει αποδεκτή από το πιστωτικό ίδρυμα κατά τον χρόνο της σύναψης της αρχικής σύμβασης. Επίσης προβλέπεται πως σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει λόγους να πιστεύει πως η αγοραία αξία του υπό πώληση ακινήτου θα είναι ψηλότερη, αν διενεργηθεί εκτίμηση με βάση τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια εκτίμησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ήδη προβλέπεται στη βασική νομοθεσία. Να σημειωθεί πως όταν η πρόταση νόμου είχε συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το υπουργείο Οικονομικών είχε εκφράσει τη διαφωνία του, υποστηρίζοντας πως θα προκληθούν πολλές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία εάν άλλαζε ο υπολογισμός της αξίας του ακινήτου. 

Δύο χρόνια αργότερα, πρόταση νόμου που τροποποιεί τον νόμο για τις εκποιήσεις κατέθεσε και ο πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης. Με την πρόταση νόμου επιδίωκε να προστατευτεί το δικαίωμα των ιδιοκτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αποπληρωμής των συμβάσεων και των δανείων τους λόγω της οικονομικής κρίσης, στις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία τους δεσμεύεται με σύμβαση υποθήκης ή στις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία ενεγράφη σε κτηματικό μητρώο. Σύμφωνα με την πρόταση, παρέχεται προστασία στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που κινδυνεύουν με εκποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα για περίοδο δέκα ετών. Προστατεύονται κυρίως οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια  που καθορίζονται. Παράλληλα παρέχονται κίνητρα αποπληρωμής στους ιδιοκτήτες τέτοιων περιουσίων με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλης επιβάρυνσης. Όπως σημειώνουν οι Οικολόγοι, οι τράπεζες είναι διασφαλισμένες καθώς η μη καταβολή της δόσης θα θεωρείται αστικό αδίκημα, ενώ οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν δικαστικώς. Εξάλλου τον Νοέμβριο του 2018, οι βουλευτές της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου και Ηλίας Μυριάνθους κατέθεσαν άλλη μια πρόταση νόμου που αφορά τον νόμο για τις εκποιήσεις. Με την πρόταση θα δίνεται το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη, σε ενδεχόμενη διαδικασία πώλησης ακινήτου εκ μέρους ενυπόθηκου δανειστή, να προχωρεί με καταχώριση αίτησης/έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης, όταν αμφισβητεί το ύψος του απαιτητού εκ μέρους του δανειστή χρέους. Να σημειωθεί πως οι δύο τελευταίες προτάσεις νόμου δεν έχουν τεθεί προς συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

  Ελευθερία Παϊζάνου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...