To Top
13:04 Σάββατο
29 Φεβρουαρίου 2020
Βουλή: Συζητούν ενίσχυση των εξουσιών του Τμ. Φορολογία
  10 Φεβρουαρίου 2020, 6:20 μμ  
Έξι μέτρα ενίσχυσης των εξουσιών του Τμ. Φορολογίας για πάταξη της φοροδιαφυγής, συζήτησε η Επ. Οικονομικών
 
Έξι τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας οι οποίες αναμένεται να δώσουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των κρατικών εσόδων, περιλαμβάνει κυβερνητικό νομοσχέδιο που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με τον Έφορο Φορολογίας Γιάννη Τσαγκάρη να τονίζει πως η Κύπρος είναι από τις τελευταίες χώρες στην ΕΕ σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για πάταξη της φοροδιαφυγής.
 
Στο νομοσχέδιο προτείνεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους υποβολή δήλωσης εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, η δυνατότητα των φορολογουμένων να υποβάλουν αναθεωρημένη φορολογική δήλωση, η μη επιστροφή ποσού φόρου αν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ και η δυνατότητα εισόδου λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας στα υποστατικά φορολογούμενου χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, προηγουμένως.
 
Επιπλέον, προτείνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσου πληρωμής η πιστωτική κάρτα στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, ενώ η μη καταβολή του φόρου θα αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα.
 
Σκοπός της τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης με την εισαγωγή διατάξεων για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και ενδυνάμωση της εισπραξιμότητας του φόρου, οι οποίες αναμένεται να παρέχουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των εσόδων.
 
Ειδικότερα, μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής και αναφερόμενος στην πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης είπε ότι αυτή αφορά την υποβολή υποχρεωτικής φορολογικής δήλωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει εισόδημα.
 
Σημείωσε ότι για αυτό θα χρειαστεί επιπρόσθετη εργασία έτσι ώστε να εκδοθεί πιστοποίηση που θα καθορίζει ακριβώς ποιοι θα απαλλάσσονται και άρα ποιοι θα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος.
 
Σε σχέση με την δεύτερη τροποποίηση, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι αυτή παρέχει την δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση μέσα σε καθορισμένα, ωστόσο, χρονικά πλαίσια.
 
Ανέφερε ότι σήμερα μπορεί οποτεδήποτε ένας φορολογούμενος να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση και σε έντυπη μόνο μορφή και όχι μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τμήματος.
 
Πρόσθεσε πως αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Τμήμα να προβεί σε εκκαθάριση μιας φορολογικής δήλωσης χωρίς να γνωρίζει ότι έχει κατατεθεί αναθεωρημένη φορολογική δήλωση. Είναι ξέφραγο αμπέλι η κατάσταση.
 
Σε σχέση με την τρίτη τροποποίηση, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι αυτή αφορά την μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ και εξήγησε πως σε άλλο νομοσχέδιο που αφορά τον ΦΠΑ, υπάρχει η πρόνοια να μην επιστρέφεται ΦΠΑ σε περίπτωση που κάποιος δεν υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις.
 
Η τέταρτη τροποποίηση, σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, αφορά την δυνατότητα του Τμήματος Φορολογίας να κάνει φορολογικό έλεγχο χωρίς προειδοποίηση, εντός εύλογου χρόνου.
 
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις φορολογικό έλεγχο χωρίς να δίνεις αναγκαία προειδοποίηση», κάτι που θα βοηθήσει να μειωθεί η φοροδιαφυγή, πρόσθεσε.
 
Ανέφερε ότι σήμερα μπορεί να γίνει φορολογικός έλεγχος μόνο στους φορολογούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ και έδωσε παράδειγμα την αδυναμία του Τμήματος να προβεί σε έλεγχο στους ιατρούς επειδή αυτοί δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΦΠΑ.
 
Επιπλέον, ο κ. Τσαγκάρης εξήγησε ότι η φορολογική διερεύνηση απαιτεί την εξασφάλιση διατάγματος δικαστηρίου, ενώ με τον απλό φορολογικό έλεγχο το Τμήμα ζητεί από την επιχείρηση να του δοθούν συγκεκριμένα έγγραφα, χωρίς την ανάγκη έκδοσης διατάγματος.
 
Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι το Τμήμα προέβη σε έλεγχο σε σχέση με ΦΠΑ στο παρελθόν τόσο σε νυκτερινό κέντρο όσο και σε εστιατόριο εν ώρα λειτουργίας τους.
 
Ο Έφορος Φορολογίας είπε ακόμη ότι με την πέμπτη τροποποίηση καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσω πληρωμής με πιστωτικές κάρτες στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Δημοκρατία.
 
Ανέφερε πως με διάταγμα καθορίζονται ποιοι επαγγελματίες οφείλουν να έχουν μηχανάκι που αποδέχεται πιστωτική κάρτα και σημείωσε πως υπάρχει έτοιμο και το διάταγμα που θα καθορίζει το είδος των επαγγελμάτων που πρέπει να διαθέτουν το σχετικό μηχανάκι.
 
Όσον αφορά την έκτη και τελευταία τροποποίηση, ο κ. Τσαγκάρης είπε ότι αυτή αφορά στο να καταστεί ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του φόρου, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε, ειδικότερα μετά την εφαρμογή της αυτοφορολογίας. Σημείωσε πως σήμερα αποτελεί ποινικό αδίκημα η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης και όχι η μη καταβολή φόρου.
 
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Άγγελος Βότσης είπε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να απλοποιηθεί και να γίνει πιο ουσιαστική και επιτυχημένη η διαδικασία είσπραξης φορολογικών οφειλών και η πάταξη της φοροδιαφυγής.
 
Θα πρέπει να δώσουμε αυτό το όπλο στον Έφορο Φορολογίας και στις υπηρεσίες τους για να μπορέσουμε αυτό που λέμε κατά καιρούς, την πάταξη της φοροδιαφυγής, να πάμε από τα λόγια στα έργα, πρόσθεσε.
 
Αναφερόμενος στις τροποποιήσεις που προτείνονται στη νομοθεσία, ο κ Βότσης είπε ότι προβλέπεται όπως κάθε πρόσωπο που έχει εισόδημα να καθίσταται υπόχρεο για υποβολή φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχεται η δυνατότητα των φορολογουμένων να υποβάλουν αναθεωρημένη φορολογική  δήλωση μόνο μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, μη επιστροφή ποσού φόρου αν ο φορολογούμενος δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, ενώ για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου προβλέπεται η δυνατότητα της εισόδου στα υποστατικά του φορολογούμενου χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση εντός εύλογου χρόνου όπως ισχύει σήμερα για σκοπούς ΦΠΑ.
 
Επιπλέον, ανέφερε πως προβλέπεται να είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσου πληρωμής η πιστωτική κάρτα στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Δημοκρατία και η μη καταβολή φόρου να αποτελεί ποινικό αδίκημα.
 
Ανέφερε ότι υπάρχουν διαφωνίες από τον ΣΕΛΚ και κάλεσε τον Έφορο Φορολογίας και ΣΕΛΚ να συζητήσουν τις επόμενες 15 μέρες το θέμα έτσι ώστε όταν αρχίσει η κατ΄ άρθρο συζήτηση να μπορούν τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν για το σύνολο του νομοσχεδίου.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια «και δεν θα μείνει στις ελληνικές καλένδες».
 
Πιστεύω και ελπίζω ότι στην μεγάλη έκταση αυτού του νομοσχεδίου θα είναι ενώπιον της Ολομέλειας το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε.
 
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο συνιστά ένα πακέτο μέτρων για περιορισμό της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας ότι ο ΔΗΣΥ στηρίζει αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να γίνει πράξη αυτό που όλοι λέμε ότι πρέπει να φοροδιαφυγή να παταχθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό.
 
«Υπάρχουν μέτρα τα οποία όταν λειτουργήσουν θα έχουμε μια σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε.
 
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι «ήδη υπάρχουν αρκετά εργαλεία τα οποία εδώ και καιρό έχουν δοθεί στην εκτελεστική εξουσία για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της φοροδιαφυγής αλλά μέχρι τώρα η φοροδιαφυγή δεν έχει αντιμετωπιστεί».
 
Είπε ακόμη ότι είναι και θέμα πολιτικής βούλησης και σημασίας που δίδει η εκτελεστική εξουσία στο να αντιμετωπιστεί το θέμα της φοροδιαφυγής και πρόσθεσε πως «ό,τι χρειάζεται από πλευράς νομικού πλαισίου και κανονισμών, η Βουλή και το ΑΚΕΛ ήταν πάντοτε πρόθυμοι να δώσουν κάθε δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία και στις αρμόδιες υπηρεσίες για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα».
 
«Θα δούμε αυτά που έχουν έρθει, θα τα συζητήσουμε, θα τα αξιολογήσουμε και θα συζητήσουμε εκ νέου στην Επιτροπή Οικονομικών για το τι θα γίνει με τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν έρθει», πρόσθεσε.
 
Νομοσχέδιο για τους μικρούς διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 
Εξάλλου, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά την ρύθμιση των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κάτω από τα όρια που προβλέπει η Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ).
 
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι μέσα από πολλά μέτρα που έχει λάβει αυτή η Κυβέρνηση έχει επιτευχθεί μια σοβαρή δουλειά με καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδυτικών ταμείων.
 
«Με το νομοσχέδιο που είχαμε σήμερα ενώπιον μας αυτή η καλή δουλειά πάει ένα βήμα πάρα πέρα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «θα θεσμοθετηθεί ο θεσμός του μικρού διαχειριστή και για ταμεία μικρότερης εμβέλειας που δεν ήταν υποχρεωτικό με βάση κάποια κοινοτική οδηγία έτσι ώστε να αυξήσουμε την αξιοπιστία», όπως είπε, «και αυτής της συγκεκριμένης δραστηριότητας η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομίας μας καθώς μεταξύ άλλων προσελκύονται εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων και προσλαμβάνεται εξειδικευμένο προσωπικό.
 
Αυτά και πολλά άλλα συνιστούν άμεσα ή έμμεσα οφέλη για την κυπριακή οικονομία, κατέληξε.
 
Τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Φορολογίας του Εισοδήματος νόμου
 
Επιπλέον, η Επιτροπή συζήτησε κυβερνητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί την βασική νομοθεσία, ώστε να μην χρησιμοποιείται ως ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς το κυπριακό επιτόκιο αναφοράς, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις να χρησιμοποιείται το επιτόκιο της κάθε χώρας που γίνεται η επένδυση.
 
Σε δηλώσεις, μετά τη συνεδρία, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι «η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει προωθήσει σχεδόν 20 φορολογικές ελαφρύνσεις σε διάφορα επίπεδα για ενίσχυση της οικονομίας», προσθέτοντας ότι μία από αυτές είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για νέα κεφάλαια σε επιχειρήσεις.
 
«Με αυτό το τροποποιητικό νομοσχέδιο διευρύνεται η νοητική έκπτωση επί του κεφαλαίου που παραχωρείται σε επιχειρήσεις» και αποτελεί μια φοροελάφρυνση και ένα κίνητρο, όπως είπε, «που ενισχύεται με στόχο να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις μας και γενικότερα την κυπριακή οικονομία».
 
Ανέφερε πως μέχρι σήμερα λαμβανόταν υπόψη για φοροελαφρύνσεις το επιτόκιο του 10ετούς κυπριακού ομολόγου για επενδύσεις είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, ενώ με το νομοσχέδιο οι επενδύσεις που γίνονται στην Κύπρο θα λαμβάνουν πλέον υπόψη το επιτόκιο του 10ετούς κυπριακού ομολόγου ενώ στις περιπτώσεις που η επένδυση γίνεται σε άλλη χώρα θα λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο του αντίστοιχου ομολόγου της συγκεκριμένης χώρας που γίνεται η επένδυση.
 
Η κ. Ορφανίδου είπε ακόμη ότι άλλη σημαντική αλλαγή είναι πως λόγω του ότι το επιτόκιο του κυπριακού ομολόγου έχει μειωθεί σημαντικά επειδή μεταξύ άλλων αναβαθμίστηκε η κυπριακή οικονομία και οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην οικονομία, αντί συν τρία που διδόταν μέχρι σήμερα ως επιπρόσθετη φορολογία να γίνει συν πέντε.
 
Εξάλλου, αναφορικά με το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί μισθοδοτικής μίσθωσης νόμο, η κ. Ορφανίδου είπε ότι «είναι μια πολύ σοβαρή αλλαγή της Κυβέρνησης Αναστασιάδη που θεσπίζει τα κενά που ενδεχομένως να υπήρχαν μέχρι σήμερα στο θέμα της χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα οχήματα, το λεγόμενο leasing.
 
Philenews/ ΚΥΠΕ - Κώστας Σταυρινός
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...