To Top
Επόμενο
Προηγούμενο
Αντιπλημμυρική προστασία στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
ΑΡΧΙΚΗSTAYING INΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ • Αντιπλημμυρική προστασία στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
  16 Νοεμβρίου 2019, 5:00 πμ  

Το πράσινο φως για έκδοση πολεοδομικής άδειας άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή για την κατασκευή και λειτουργία του νέου κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου το οποίο χωροθετείται στο τεμάχιο του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Κατόπιν τούτου, το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναμένεται να προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών τον Νοέμβριο του 2020, ενώ το έργο θα αποπερατωθεί τον Δεκέμβριο του 2024. Η εκτιμώμενη αξία της κατασκευής του έργου ανέρχεται στα €83 εκατ., χωρίς ΦΠΑ.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, με αιτιολογημένη διαπίστωση, έθεσε όρους / προϋποθέσεις για την όλη ανάπτυξη σε τεμάχιο που περικλείεται από τις λεωφόρους Τζιαβαχαρλάλ Νεχρού και Χείλωνος και από τον ποταμό Πεδιαίο. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, η Πινακοθήκη Λεβέντη, η Αίθουσα Καστελλιώτισσα, το Δημαρχείο, η πλατεία Ελευθερίας και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

Το έργο θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα περιλαμβάνει τους μόνιμους και περιοδικούς εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους για τις αρχαιότητες, γραφεία διοίκησης, εστιατόριο και καφετέρια, κατάστημα αναμνηστικών δώρων και διάφορους βοηθητικούς χώρους. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, αίθουσα διασκέψεων και τα γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Ανάμεσα στις εργασίες περιλαμβάνονται κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτιρίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κίνδυνος να «πνιγεί» το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

Το μουσείο αποτελείται από τις ακόλουθες δύο διακριτές λειτουργικές ζώνες (Α και Β):

Α) Το επίπεδο του εδάφους, που εξυπηρετεί την κίνηση της πόλης, την καθημερινή ζωή και τις υποστηρικτικές λειτουργίες του μουσείου και αποτελείται από τρία επίπεδα:

● Το επίπεδο της Πόλης, που φιλοξενεί την κεντρική είσοδο του Μουσείου και διαχωρίζονται κυρίως σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, χώρο μόνιμων εκθέσεων από την κυπριακή αρχαιότητα και πωλητήριο καθώς και τους απαιτούμενους χώρους φρούρησης του μουσείου.

● Το επίπεδο του Ποταμού, που φιλοξενεί τους υποστηρικτικούς χώρους εργασίας (γραφεία, εργαστήρια) καθώς και τους χώρους κοινού που απαιτούν ανεξάρτητη πρόσβαση (καφέ, περιοδικές εκθέσεις, αμφιθέατρο), οργανώνοντας τις λειτουργίες γύρω από δύο αίθρια σε στάθμη χαμηλότερη από αυτή της πόλης. Στεγάζει επίσης τα γραφεία διοίκησης καθώς και χώρους αναμονής των γραφείων, κουζίνα, καφετέρια-εστιατόριο, αποδυτήρια, εκπαιδευτικούς χώρους και βιβλιοθήκη. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται επίσης και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης του οποίου η είσοδος και έξοδος οχημάτων βρίσκονται στο πιο πάνω επίπεδο, L0.

● Το υπόγειο με συνολικό εμβαδόν 7524 τ.μ., που φιλοξενεί τις αποθήκες και τους μηχανολογικούς χώρους του κτιρίου.

B) Το «μετέωρο σώμα» που αποτελεί τον «θησαυρό», με την αρχαία έννοια, δηλαδή την κατασκευή που στεγάζει τα πολύτιμα ευρήματα. Ο «θησαυρός» αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους όγκους που ενώνονται με γέφυρες και αντιστοιχούν στις τρεις θεματικές ενότητες της έκθεσης του Μουσείου και αποτελείται από τις στάθμες L1-2 φιλοξενούν τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου που φυλάσσονται στους τρεις όγκους οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες:

● Στο πρώτο επίπεδο φυλάσσεται η συλλογή της εποχής του σιδήρου (όγκος κόσμος), στον μεσαίο όγκο (θάλασσα) συλλογή γραφών και γλωσσών και στον τρίτο όγκο (τόπος) η συλλογή νεολιθικής, χαλκολιθικής και «πρώιμης και μέσης εποχής του χαλκού».

● Στο επίπεδο φυλάσσεται η συλλογή της ελληνιστικής περιόδου και ρωμαϊκής περιόδου (κόσμος), στο μεσαίο όγκο (θάλασσα) περαιτέρω ευρήματα της συλλογής γλωσσών και γραφών και στον τρίτο όγκο (τόπος) στεγάζεται η συλλογή «χαλκός και σίδηρος» καθώς και η «ύστερη εποχή του χαλκού».

Το λιθόκτιστο διατηρητέο κτήριο που στέγαζε την παλαιά Κλινική Νοσημάτων Θώρακος, θα διατηρηθεί για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη, στη δεύτερη φάση του Νέου Κυπριακού Μουσείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: €83 εκατ. το κόστος του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου

Μελέτη διήθησης υπόγειων υδάτων

Για δύο περιπτώσεις αναμενομένων διηθήσεων υπογείων υδάτων στο Νέο Μουσείο Κύπρου, πραγματοποιήθηκε Μελέτη διήθησης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην αναμενόμενη διήθηση υπογείων υδάτων προς το εργοτάξιο κατά την προσωρινή εκσκαφή του δευτέρου υπογείου του Μουσείου. Η έκθεση επεξηγεί ότι επειδή η στάθμη του εκσκαφής του δευτέρου υπογείου βρίσκεται περίπου 3 μέτρα κάτω από την αναμενόμενη στάθμη του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, κάποια διήθηση είναι αναμενόμενη κατά την κατασκευή και μόνο αφού κατά την ολοκλήρωση του δευτέρου υπογείου τα περιμετρικά τοιχώματα του χώρου θα σφραγιστούν και ο περιβάλλοντας χώρος του μουσείου θα είναι ψηλότερα από την στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Το εύρος της διήθησης θεωρείται πολύ μικρό από τον μελετητή και η πιθανή διήθηση μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί με την κατασκευή ρηχής τάφρου για την συλλογή των υδάτων που θα κατευθύνει τη συλλεγόμενη διήθηση σε ρηχά φρεάτια για άντληση.

Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται στην αναμενόμενη διήθηση υπογείων υδάτων προς τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου κατά τη διάρκεια ακραίας πλημμύρας του ποταμού Πεδιαίου.

Προκειμένου να αποτραπεί η δυσμενής επίδραση ακραίας πλημμύρας προβλέπεται περιμετρικό ανάχωμα με στέψη στη στάθμη +153 το οποίο αναγκάζει το νερό της πλημμύρας να εισχωρήσει στο έδαφος.

Το συμβάν της πλημμύρας το οποίο προκαλεί τον όγκο διήθησης που έχει παρουσιαστεί στην έκθεση θεωρείται πολύ σπάνιο γεγονός (ανά 200 χρόνια) ενώ η βροχόπτωση που προκαλεί συγκρίσιμη ποσότητα υδάτων είναι συχνή (πιθανώς αρκετές φορές τον χρόνο).

Ο μελετητής συστήνει, την πρόβλεψη πρόσθετης χωρητικότητας στο κανονικό σύστημα συλλογής και απορροής ομβρίων υδάτων που θα καλύπτει και την υπολογιζόμενη διήθηση υδάτων στην περίπτωση ακραίας πλημμύρας.

Διοχέτευση των όμβριων στα δυτικά

Η αντιμετώπιση του ενδεχόμενου πλημμύρας θα γίνει με τον κατάλληλο σχεδιασμό και να μελετηθεί το ενδεχόμενο να διοχετευθούν τα όμβρια προς τον ποταμό στα δυτικά, με ταυτόχρονη παρεμπόδιση της εισροής όμβριων από γειτονικούς χώρους.

Η αρχική φυσική πορεία του ποταμού ήταν μέσα από την περιτοιχισμένη πόλη και περνούσε από τη Λεωφόρο Βύρωνος. Θα πρέπει ίσως να επανασχεδιαστεί το τοπικό ανάγλυφο του χώρου του έργου για την προστασία του από πλημμύρες.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...