To Top
15:04 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Κυβερνητική εγγύηση για ηλιοθερμικό πάρκο €60 εκατ.
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • Κυβερνητική εγγύηση για ηλιοθερμικό πάρκο €60 εκατ.
  17 Ιανουαρίου 2020, 9:12 πμ  
Με σημερινή απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής εγκρίνεται πιθανότητα η κυβερνητική εγγύηση προς την εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises Ltd» ύψους €60.185.628 για χρηματοδότησής της ως φορέας εκμετάλλευσης του έργου «CY CSPc EOS Green Energy», το οποίο περιλαμβάνεται στο  ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα NER300 για έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η έκθεση με την απόφαση κυκλοφόρησε χθες μαζί με την έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών που μελέτησε το θέμα σε τέσσερις συνεδρίες.
 
Σημειώνεται ότι οριστικοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης της αιτηθείσας κυβερνητικής εγγύησης, πέραν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, προϋποθέτει και την προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης προς όφελος της Δημοκρατίας, την εξασφάλιση σχετικής γνωμοδότησης από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και την υπογραφή νομικά δεσμευτικής πράξης με την ενδιαφερόμενη εταιρεία.
 
Το χρηματοδοτούμενο έργο αφορά σταθμό ηλιακής ενέργειας με δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας επί εικοσιτετραώρου βάσεως ή κατά την ώρα και την ισχύ που θα ήθελε ο Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς Κύπρου ή με δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών οποιουδήποτε πελάτη μέσω διμερών συμβολαίων. 
 
Σημειώνεται ότι μέσω των διμερών συμβολαίων αναμένεται πλήρης εναρμόνιση της φιλελευθεροποιημένης αγοράς, ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν τον δικό τους παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ρυθμίζοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το ηλιοθερμικό πάρκο δε χρειάζεται συγκεκριμένη ταρίφα από κυβερνητικό οργανισμό, αφού η βιωσιμότητα του έργου θα στηρίζεται στις διμερείς συμφωνίες τις οποίες η εταιρεία «Alfa Mediterranean Enterprises Ltd» θα συνάψει απευθείας με τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και με ιδιώτες.
 
Στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών αναφέρεται ότι το προτεινόμενο έργο παρουσιάζει πλεονεκτήματα, καθότι η κατασκευή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και το έργο να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο, συνεισφέροντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και στη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην επίτευξη των εθνικών στόχων σχετικά με το απαιτούμενο ποσοστό ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Περαιτέρω, έχει συμπεριληφθεί στο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, ενώ περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Σημειώνεται ακόμα ότι η προσθήκη νέας τεχνολογίας ΑΠΕ θα αυξήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος και θα είναι η πρώτη τέτοιου είδους ανάπτυξη στην Κύπρο και θα συμβάλει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι τα δικαιώματα της Δημοκρατίας είναι απόλυτα διασφαλισμένα, καθότι στη Νομικά Δεσμευτική Πράξη που θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τη Νομική Υπηρεσία θα περιληφθεί πρόνοια με την οποία η παραχώρηση της προκαταβολής θα γίνεται, νοουμένου ότι θα προσκομισθούν στο κράτος οι απαραίτητες τραπεζικές εγγυήσεις, που διασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση και απόδοση του έργου. Πρόσθεσε, επίσης ότι για την προώθηση του έργου υπάρχουν στενά χρονοδιαγράμματα και η παραχώρηση της έγκρισης της Βουλής σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βοηθήσει σημαντικά στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αυτών, καθότι θα δηλώνει ξεκάθαρα τη θετική πολιτική βούληση της Δημοκρατίας για υλοποίηση του εν λόγω έργου.
 
Σε επιστολή του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται ότι το προσχέδιο του κειμένου της Νομικά Δεσμευτικής Πράξης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Φορέα Εκμετάλλευσης που θα υπογραφεί μετά την κύρωση των κυβερνητικών εγγυήσεων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση της χρηματοδότησης που εμβάζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη συνέχεια από το Υπουργείο Γεωργίας στο Φορέα Εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε εκταμίευση ποσών από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα NER300, μέσω του υπουργείου Γεωργίας προς την Alfa Mediterranean Enterprises Ltd, θα γίνεται μετά την προσκόμιση από την εταιρεία ισόποσων τραπεζικών εγγυήσεων.
 
Σε σχετική επιστολή του ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αναφέρει ότι η παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς τον υπό αναφορά φορέα εκμετάλλευσης δεν προσμετράται ως κρατική ενίσχυση.
 
Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε το ζήτημα της έγκρισης του εν λόγω αιτήματος από την Επιτροπή να μην προωθηθεί στο παρόν στάδιο για περιβαλλοντικούς λόγους.
 
Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι σχετικό παράπονο που είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με περιβαλλοντικά και άλλα ζητήματα που αφορούσαν σε πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς ή/και σε αντικανονική εξασφάλιση αδειών ή/και πιθανόν άλλων λανθασμένων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για το πιο πάνω έργο έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει διασαφηνισθεί ότι πλέον δεν εκκρεμεί οποιοδήποτε παράπονο εναντίον της υλοποίησης του υπό αναφορά έργου, καθώς και ότι ο σχετικός φάκελος έχει κλείσει χωρίς περαιτέρω εισηγήσεις/σχόλια εκ μέρους των πιο πάνω μερών.
 
Με επιστολή που στάληκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στη Βουλή  αναφέρει ότι το ηλιοθερμικό πάρκο της εταιρείας που αδειοδοτήθηκε είναι δυναμικότητας 50 MW. Το συγκεκριμένο έργο απέχει ένα χιλιόμετρο από τη περιοχή Natura 2000 και κατά τη διαδικασία προεπισκόπησης δεν ζητήθηκε η υποβολή Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος διευκρινίζει ότι η προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν αφορά πολεοδομική αίτηση για άλλο ηλιοθερμικό πάρκο που εφαπτόταν με την περιοχή Natura 2000 και η σχετική αίτηση έχει αποσυρθεί.
 
  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...