To Top
08:53 Δευτέρα
27 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Βουλευτής και υπουργός από τα 21 έτη
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ • Βουλευτής και υπουργός από τα 21 έτη
Τελευταία Ενημέρωση: 07 Δεκεμβρίου 2019, 7:38 πμ

Με δύο τροποποιήσεις του Συντάγματος η Ολομέλεια της Βουλής προχώρησε χθες σε δύο ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με την πρώτη τροποποίηση καθόρισε ως όριο τις δύο συνεχόμενες θητείες για τον Πρόεδρο και τον Αντιπροέδρο, ενώ με τη δεύτερη ομόφωνη τροποποίηση μειώνει το ηλικιακό όριο με το οποίο μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής από τα 25 έτη στα 21 έτη. Δύο συνταγματικές αλλαγές οι οποίες προκάλεσαν αρκετή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων ακόμα και κατά τη χθεσινή συνεδρία και οι οποίες δημιουργούν νέα δεδομένα στο εκλογικό τοπίο.

Η μείωση του ορίου ηλικίας για διεκδίκηση του βουλευτικού αξιώματος ψηφίστηκε ομόφωνα μετά από πρόταση νόμου του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη. Το αιτιολογικό της πρότασης του Γιώργου Περδίκη ήταν ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους νεότερους να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα του τόπου και ενισχύεται η συμμετοχή τους στα κοινά. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι ανάλογη ρύθμιση ήδη ισχύει για την εκλογή στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια.

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της πρότασης νόμου, αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησής της στην Ολομέλεια της Βουλής, το άρθρο 64 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη άρθρα, τα οποία δεν μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή καταργηθούν.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μειώθηκε το όριο ηλικίας για το αξίωμα του βουλευτή

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφέρθηκε ότι ανάλογη τροποποίηση έπρεπε να γίνει και για το άρθρο 59.1 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «ουδείς διορίζεται ως υπουργός ειμή όταν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και έχει τα προσόντα εκλογιμότητος τα απαιτούμενα δι’ υποψήφιον βουλευτήν». Ως εκ τούτου, εκτός από βουλευτής στα 21, μπορεί κάποιος να διοριστεί και υπουργός στην ίδια ηλικία καθώς τα δύο άρθρα του Συντάγματος είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου η Επιτροπή, μέσω ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για Κοινοβουλευτική Έρευνα και Τεκμηρίωση, ενημερώθηκε για το κατώτατο όριο ηλικίας ως προσόν εκλογιμότητας στο αξίωμα του βουλευτή που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τις απαντήσεις που λήφθηκαν προκύπτει ότι στην πλειονότητα των χωρών αυτών και συγκεκριμένα σε 26 χώρες το κατώτατο όριο ηλικίας για την υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του βουλευτή καθορίζεται στα δεκαοκτώ 18 έτη, σε επτά χώρες καθορίζεται στα 21 έτη, σε τέσσερις χώρες καθορίζεται στα 25 έτη και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, που αφορούν στο Σώμα της Γερουσίας, τίθεται υψηλότερο όριο ηλικίας.

Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως «Επιτροπή της Βενετίας», κατά την 51η Σύνοδο της Ολομέλειας, τον Ιούλιο του 2002, υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εκλογές, στις οποίες αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι πρέπει κατά προτίμηση να αποκτάται στην ίδια ηλικία με το δικαίωμα ψήφου και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την ηλικία των 25 ετών, εκτός όπου καθορίζεται ειδική ηλικία ως προσόν για την άσκηση ορισμένων καθηκόντων, όπως στην περίπτωση του γερουσιαστή ή του επικεφαλής κράτους.

Οριακά οι προεδρικές θητείες

Με οριακή πλειοψηφία των 2/3 που απαιτείται για τροποποίηση του Συντάγματος, ψηφίστηκε και το κυβερνητικό  νομοσχέδιο που προβλέπει τον περιορισμό των θητειών σε δύο συνεχόμενες. Το νομοσχέδιο συγκέντρωσε 38 ψήφους υπέρ και 12 εναντίον. Σημειώνεται ότι το ΑΚΕΚ και η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσαν τροποπολογία σύμφωνα με την οποία ο περιορισμός των θητειών του Προέδρου και Αντιπροέδρου σε δύο να μετρούσε προσθετικά και όχι μόνο στις συνεχόμενες θητείες. Η τροποποίηση αυτή ωστόσο δεν πέρασε με ψήφους 28 εναντίον και 22 υπέρ. Έτσι ο περιορισμός των θητειών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αφορά μόνο στις δύο συνεχόμενες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φρένο στις απεριόριστες θητείες Προέδρου και Αντιπροέδρου

Σημειώνεται ότι αρχικά στο κυβερνητικό νομοσχέδιο υπήρχε και πρόνοια για περιορισμό των θητειών των βουλευτών σε τρεις. Λόγω ωστόσο των αντιδράσεων που υπήρχαν κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή, η Κυβέρνηση άφησε τη ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος στη Βουλή. Το θέμα του περιορισμού των θητειών τέθηκε και ενσωματώθηκε στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής Νομικών που κατατέθηκε στην Ολομέλεια, με πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, η οποία προνοούσε περιορισμό των βουλευτικών θητειών σε δύο. Επί της πρότασης του Γιώργου Λιλλήκα τάχθηκαν υπέρ μόνο τρεις. Ο ίδιος και οι βουλευτές των Οικολόγων. Το ΑΚΕΛ τήρησε αποχή, ενώ οι υπόλοιποι ψήφισαν εναντίον. Προηγήθηκε ψηφοφορία για την τροποποίηση που κατέθεσε το ΑΚΕΛ στην πρόταση νόμου του Γιώργου Λιλλήκα και η οποία προνοούμε τον περιορισμό των θητειών σε τρεις. Η τροπολογία απορρίφθηκε με 34 ψήφους εναντίον έναντι 16 υπέρ.

Ως εκ τούτου ο περιορισμός των θητειών των βουλευτών δεν ψηφίστηκε. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε από μέρους των κομμάτων που καταψήφισαν τόσο την πρόταση νόμου όσο και την τροπολογία του ΑΚΕΛ είναι ότι τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα και κάποιοι το έχουν ήδη πράξει να ρυθμίσουν εσωκομματικά τον περιορισμό των θητειών ενός βουλευτή.

Πήραν το βάπτισμα του πυρός οι νέοι

Το βάπτισμα του πυρός έλαβαν χθες οι τρεις νέοι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, Σάβια Ορφανίδου, Ξένια Κωνσταντίνου και Μιχάλης Σοφοκλέους. Οι τρεις τους πήραν για πρώτη φορά τη θέση τους στα κοινοβουλευτικά έδρα, μετά τη νενομισμένη διαβεβαίωση για πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας που έδωσαν κατά την έναρξη της χθεσινής τελευταίας συνεδρίας του Σώματος για το έτος 2019. 

Η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής άρχισε στην παρουσία όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, πλην του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Τα τρία νέα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ κατέλαβαν έδρα στην επαρχία Λευκωσίας μετά τις παραιτήσεις των τέως βουλευτών Νίκου Νουρή, που ανέλαβε πολιτικός προϊστάμενος στο υπουργείο Εσωτερικών, Στέλλας Κυριακίδου, που ανέλαβε τα καθήκοντα της Επιτρόπου Υγείας στο Κολέγιο των Επιτρόπων της ΕΕ, και Σόλωνα Κασίνη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση από βουλευτής λόγω προβλημάτων υγείας.

Απ’ εδώ και πέρα απομένει να δούμε τη συνέχεια σε σχέση με τις εσωκομματικές διεργασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς με την παραίτηση Νίκου Νουρή και Στέλλας Κυριακίδου κενώνονται δύο εκ των τριών θέσεων αντιπροέδρων του κόμματος. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση πέραν των δύο υποψηφιοτήτων, θα γίνουν εκλογές σε επίπεδο Ανωτάτου Συμβουλίου. Χρονικά αυτό τοποθετείται προς τα τέλη Ιανουαρίου.

  Φρίξος Δαλίτης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...