To Top
09:49 Πέμπτη
2 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Θα εκφράζονται ελεύθερα διά νόμου οι στρατιωτικοί
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ • Θα εκφράζονται ελεύθερα διά νόμου οι στρατιωτικοί
Τελευταία Ενημέρωση: 08 Δεκεμβρίου 2019, 9:07 πμ
Το αυτονόητο δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης αποκτούν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και οι επαγγελματικοί τους σύνδεσμοι (Σύνδεσμος Αξιωματικών και Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού). Προς αυτή την κατεύθυνση, κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο από το υπουργείο Άμυνας, με εισήγηση την τροποποίηση του άρθρου 55 του περί Στρατού της Δημοκρατίας νόμου, έτσι ώστε για την έκφραση απόψεων εκ μέρους των στρατιωτικών, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή που αφορούν τη θρησκεία, την επιστήμη και την τέχνη, να μην απαιτείται άδεια από τον υπουργό Άμυνας. 
 
Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα μέλη του Στρατού δεν μπορούν να εκφράζουν ούτε δημόσια αλλά ούτε και ιδιωτικά οποιαδήποτε γνώμη είτε για θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους είτε για άλλα θέματα παρά μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια από τον υπουργό Άμυνας. Ταυτόχρονα, με βάση τη νομοθεσία, τα μέλη του Στρατού δεν δικαιούνται να εκφράζουν τα πολιτικά τους φρονήματα ή τις πολιτικές απόψεις ή τις πολιτικές πεποιθήσεις τους κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους ή σε δημόσιους χώρους ή μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου.
   
Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί και εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως μέσω σχετικής έκθεσής της προς το υπουργείο Άμυνας που εξέδωσε την 1/11/2018 προκειμένου οι διατάξεις του άρθρου 55 να συνάδουν με τις γενικές αρχές που έχει θέσει το ΕΔΑΔ με τη νομολογία του αναφορικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης στη βάση αντίστοιχων τροποποιήσεων που επήλθαν στους περί Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και περί Δημόσιας Υπηρεσίας νόμους αναφορικά με το αντίστοιχο δικαίωμα έκφρασης των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Με την εν λόγω έκθεσή της, η Επίτροπος Διοικήσεως δικαίωσε τον Σύνδεσμο Υπαξιωματικών, ο οποίος υπέβαλε στις 28/7/2016 παράπονο σε σχέση με τον περιορισμό του δικαιώματος των μελών του Στρατού στην ελευθερία της έκφρασης και τον συνακόλουθο αντίκτυπο που έχει ο περιορισμός αυτός στην ευχέρεια των επαγγελματικών συνδέσμων τους για δημόσια προβολή θέσεων ή διεκδικήσεων, καθώς και για άσκηση κριτικής για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία/εργασία τους και τα οποία χωρίς να θέτουν υπό διακινδύνευση την ασφάλεια του κράτους ή τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων συνιστούν ζητήματα δημόσιου ή συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος.
 
Όπως υποστήριξε στο παράπονό του ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών, οι πιο πάνω ρυθμίσεις συγκρούονται με το Σύνταγμα και βρίσκονται σε αντίθεση με τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων, η οποία επιτρέπει την επιβολή όρων ή περιορισμών στην ελευθερία έκφρασης των μελών των ενόπλων δυνάμεων μόνο εφόσον αυτοί δεν είναι αυθαίρετοι, εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία της εθνικής ασφάλειας, της στρατιωτικής λειτουργίας ή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας.
 
Πρόσθετα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλες τροποποιήσεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας νόμου ως ακολούθως: 
 
1. Εισάγεται νέο άρθρο (το άρθρο 29Β) με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση αξιωματικού ή υπαξιωματικού ανώτερου βαθμού να προάγεται υπεράριθμα αξιωματικός ή υπαξιωματικός κατώτερου βαθμού στην εν λόγω θέση. 
 
2. Τροποποιούνται τα άρθρα 2 και 14 με σκοπό την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στους εθελοντές/εθελόντριες υπαξιωματικούς, καθότι ο εν λόγω θεσμός έπαυσε να υφίσταται. 
 
3. Τροποποιείται το άρθρο 32 ώστε το Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στον περί Στρατού νόμο για σκοπούς εξέτασης μελών του Στρατού που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, να μπορεί να ορίζεται κατόπιν γραπτού αιτήματος όχι μόνο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας αλλά και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς στις περιπτώσεις που καθορίζονται με κανονισμούς. 
  Μιχάλης Χατζηστυλιανού   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...