To Top
13:24 Δευτέρα
20 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
ΑΠΕ: Το παρασκήνιο πριν την απόφαση του 2008
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ • ΑΠΕ: Το παρασκήνιο πριν την απόφαση του 2008
Τελευταία Ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2019, 12:26 μμ
Το έντονο παρασκήνιο που οδήγησε στην αναθεώρηση των σχεδίων παροχής χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας για τη χρονική περίοδο 2009 - 2013 αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», μέσα από επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων που προηγήθηκαν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, του σχεδίου που υποβλήθηκε για έγκριση στη Γ.Δ. Ανταγωνισμού μέσω του Γραφείου του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και του τροποποιημένου σχεδίου που εφάρμοσε το Υπουργείο Ενέργειας χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων είτε την έγκριση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων είτε της Κομισιόν. 

Συγκεκριμένα στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 30/12/2008 υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την απόφαση που λήφθηκε στη σύσκεψη πριν τη συνεδρία του Υπουργικού ημερ. 24/11/2008 της Υπουργικής Επιτροπής για τις ΑΠΕ. Η διαφορά αφορά την τιμή στήριξης για τα αιολικά συστήματα, αφού στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνεται η πρόνοια για μείωση της τιμής των €0,166/kWh κατά €0,005/kWh ανά τετραετία, όπως είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη. 
 
Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του έθεσε το όριο της ασφαλιστικής δικλείδας στις 1750kWh/kW τον χρόνο, κάτι που θεωρείται υπερβολικά ψηλό σε σχέση με την παραδοχή που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη που είχε εκπονηθεί από την Τεχνοκρατική Ομάδα (1500kWh/kW) για τον υπολογισμό του κόστους του Ταμείου και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR).
 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η επανεξέταση του ορίου της ασφαλιστικής δικλείδας των 1750kWh/kW «θα είναι δυνατή στο τέλος κάθε τετραετίας». Ωστόσο, στο Σχέδιο Χορηγιών που προκηρύχθηκε και περιλαμβάνεται στα υπογραφέντα συμβόλαια με τους επενδυτές, η εν λόγω πρόνοια τροποποιήθηκε ως ακολούθως: «Θα είναι δυνατή η επανεξέταση του ορίου αυτού στο τέλος κάθε τετραετίας με κατώτατο όριο τις 1500kWh/kW στην περίπτωση μόνο που η παραγωγή ξεπεράσει τις 1750kWh/kW». Ωστόσο, για την εν λόγω αλλαγή ουδέποτε ενημερώθηκε η Κομισιόν με την οποία αλληλογραφούσε ο Έφορος, με αποτέλεσμα να αυξάνονται επιπλέον τα υπερκέρδη των εταιρειών. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο που υποβλήθηκε στην Κομισιόν, ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €25 εκατ. ετησίως, με την προβλεπόμενη ενίσχυση να ανέρχεται στα €500 εκατ. σε βάθος 20ετίας. Με βάση τις τιμές που ισχύουν, τα αιολικά πάρκα λαμβάνουν περίπου €36,5 εκατ. ετησίως. 

Το παρασκήνιο πριν την απόφαση

Όσον αφορά την απάλειψη της πρόνοιας μείωσης της τιμής επιδότησης κατά €0,005/kWh ανά τετραετία από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά τεκμηρίωση παρά το γεγονός ότι εξετάστηκαν διάφορα σενάρια προτού ετοιμαστεί η πρόταση (με αρ. 1386/2008) προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην πρόταση γίνεται αναφορά ότι η Υπουργική Επιτροπή για τις ΑΠΕ, μετά από μελέτη των προτάσεων που ετοίμασε η Τεχνοκρατική Ομάδα, υιοθέτησε την πρόταση για τα μεγάλα αιολικά συστήματα που προνοούσε τιμή πώλησης €0,166/kWh κατά το έτος έναρξης λειτουργίας του αιολικού πάρκου, μειούμενη κατά €0,005/kWh ανά τετραετία.
   
Στην ίδια πρόταση ωστόσο, αναφέρεται στη συνέχεια ότι: «Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μετά από συναντήσεις που είχε και παραστάσεις που έγιναν τόσο από τον Σύνδεσμο Αιολικής Ενέργειας Κύπρου όσο και από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου και μετά από ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, θα προτείνει… τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από μεγάλα αιολικά συστήματα €0,166/kWh σταθερή για 20 χρόνια».

Σε σύσκεψη που έγινε στις 24/11/08 για να εξεταστούν τα αναθεωρημένα σχέδια των ΑΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών, Χαρίλαος Σταυράκης, ανέφερε ότι «είναι δύσκολο να εξευρεθούν κονδύλια για να καλυφθεί το έλλειμμα που ίσως να προκύψει και εισηγήθηκε όπως μειωθεί ο συντελεστής απόδοσης (IRR) των επενδύσεων από 12% σε 10%».
 
Με την πρόταση του υπουργού Οικονομικών διαφώνησε ο υπουργός Εμπορίου, Αντώνης Πασχαλίδης, ο οποίος ανέφερε ότι «ένα τέτοιο μέτρο δεν θα προσελκύσει επενδυτές με αποτέλεσμα να μην μπορέσει η Κύπρος να εκπληρώσει τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με πιθανότητα επιβολής προστίμων από την ΕΕ για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για προώθηση των επενδύσεων».

Σε παρέμβασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Νεοκλής Συλικιώτης, ανέφερε ότι «βασικό μέλημά μας πρέπει να είναι η επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί και το ενεργειακό ισοζύγιό μας να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλες τις ΑΠΕ». 

Ο υπουργός Εμπορίου, αφού τόνισε την ανάγκη όπως συμφωνηθεί η νέα πρόταση, κάλεσε τους παρευρισκομένους να υποστηρίξουν το νέο πλαίσιο και ειδικά την πρόταση για τα Αιολικά. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί το σενάριο των 18 σεντ, λόγω της επίπτωσης που θα έχει στο ταμείο τυχόν εφαρμογή τέτοιου σεναρίου. Ο υπουργός εισηγήθηκε όπως ψηφιστεί το σενάριο των 16,6 σεντ με σταδιακή μείωση 0,5 σεντ ανά τετραετία, εισήγηση η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, ήταν διαφορετική από αυτήν που πήρε ο υπουργός Εμπορίου στο Υπουργικό και τελικά εγκρίθηκε. 
 
Διαφωνία Α. Μολέσκη με Χ. Σταυράκη

Το υπουργείο Οικονομικών εισηγήθηκε όπως ανά πενταετία γίνεται αναθεώρηση του ύψους επιδότησης ανά κιλοβατώρα με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα της ετήσιας παραγωγής ενέργειας για την παρελθούσα πενταετία.
 
Στα πρακτικά ημερ. 30/9/2008 της Υπουργικής Επιτροπής, αναφέρονται τα διάφορα σενάρια που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία Ενέργειας για τον καθορισμό του ύψους της επιδότησης της παραγόμενης ενέργειας από τα αιολικά συστήματα.
   
Τονίζεται δε ότι με την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών διαφώνησε ο τότε γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού καθότι, όπως αναφέρεται στα πρακτικά, «αποθαρρύνει τους επενδυτές από το να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στον μέγιστο δυνατό βαθμό». Στην εν λόγω συνεδρία δεν λήφθηκε οριστική απόφαση, αλλά δόθηκαν οδηγίες όπως η Υπηρεσία Ενέργειας ετοιμάσει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, διάφορα σενάρια σχετικά με το πλάνο ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ, έτσι ώστε η Επιτροπή να λάβει οριστικές αποφάσεις.
 
Με την έγκριση της Κομισιόν η τροποποίηση του Σχεδίου

Στο υπουργείο Ενέργειας δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε οδηγία ή άλλη αναφορά για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του Σχεδίου για την ασφαλιστική δικλείδα που περιλήφθηκε στο Σχέδιο του 2009. 

Στο σχέδιο σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο μέσος όρος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιολικό πάρκο κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας ξεπερνά τις 1750 ΚWh/kW τον κάθε χρόνο, τότε ο επενδυτής θα λαμβάνει την ισχύουσα διατίμηση από την ΑΗΚ μόνο για τις επιπλέον ΚWh (κιλοβατώρες) παραγωγής, δηλαδή πέραν των 1750 kWh/kW. Θα είναι δυνατή η επανεξέταση του ορίου αυτού στο τέλος κάθε τετραετίας με κατώτατο όριο τις 1500 ΚWh/kW στην περίπτωση μόνο που η παραγωγή ξεπεράσει τις 1750 ΚWh/kW.

Πηγή στο υπουργείο Ενέργειας, κληθείσα να σχολιάσει τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με την Ασφαλιστική Δικλείδα, ανέφερε στον «Φ» ότι η εισήγηση του μεγίστου ορίου για τις 1750 kWh/kW έγινε με βάση τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, ο λόγος που έχει υιοθετηθεί η πιο πάνω δικλίδα ήταν γιατί δεν υπήρχαν δεδομένα από πραγματικές παραγωγές αιολικών πάρκων στην Κύπρο ούτε και εμπειρίες από το αιολικό δυναμικό τον καιρό που το Σχέδιο είχε τεθεί σε λειτουργία (2009), με αποτέλεσμα η ασφαλιστική αυτή δικλείδα να βασιστεί στην προτεινόμενη από τη μελέτη του Μετσοβίου τιμή και στις μετρήσεις και προβλέψεις των αιτητών των Σχεδίων των προηγούμενων χρόνων (η ΡΑΕΚ είχε θέση σχετική υποχρέωση προς τους αιτητές να υποβάλλουν πιστοποιημένες μετρήσεις Αιολικού δυναμικού). Επιπρόσθετα, το αιολικό δυναμικό παρουσίαζε διάφορες διακυμάνσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις των επενδυτών στα προηγούμενα χρόνια (γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα πραγματικά δεδομένα). 

Με βάση την πιο πάνω παραδοχή και σε σχέση με τη μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αυτό που κατά την άποψή μας δεν έχει επαρκώς αιτιολογηθεί είναι το τελικό ύψος της επιδότησης, στην εισήγηση της τεχνοκρατικής επιτροπής ήταν €0,166/kWh μειωμένο κατά μισό σεντ ανά τετραετία, ενώ αυτό που τελικά εγκρίθηκε ήταν €0,166/kWh σταθερό.

Αντίθετα όπως φαίνεται από τα πραγματικά δεδομένα, η ασφαλιστική δικλείδα που τελικά υιοθετήθηκε είναι αρκετά πιο συντηρητική από τις εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Μετσόβιου. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, η μεθοδολογία η οποία τελικά εφαρμόστηκε δίνει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ορίου από τις 1750 kWh στις 1500 kWh. 
Επίσης, σε σχέση με την αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι το εύρος των 250kWh/kW (1500-1750) που υπάρχει στο Σχέδιο είναι μεγάλο, το υπουργείο διαφωνεί, αφού οι πραγματικές παραγωγές που έχουν σήμερα τα Αιολικά Πάρκα διαφέρουν μεταξύ τους πέραν των 1000 kWh/kW, πράγμα που αποδεικνύει το διαφορετικό αιολικό δυναμικό που έχει η κάθε περιοχή, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, το Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και όλες οι πρόνοιές του, έχουν σταλεί από τον ίδιο τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων προς την Κομισιόν (καθώς και οι διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που ακολούθησαν), η οποία έχει εγκρίνει το πιο πάνω Σχέδιο.
  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...