To Top
06:24 Κυριακή
29 Μαρτίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Πάμε για γερό λίφτινγκ στη Δικαιοσύνη
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ • Πάμε για γερό λίφτινγκ στη Δικαιοσύνη
Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2020, 10:51 πμ

Τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων έβαλε χθες η Επιτροπή Νομικών της Βουλής για τις μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται στον χώρο της Δικαιοσύνης, συζητώντας το πλέον καθοριστικό νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Σαββίδη, η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρο συζήτηση τριών νομοσχεδίων που αφορούν την επαναλειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με απονομή και στα δύο πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως επίσης και τη δημιουργία ξεχωριστού Εφετείου για την εκδίκαση των εφέσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, επαναλειτουργούν το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο, τα οποία θα αποτελούνται από πέντε δικαστές έκαστο και τα οποία θα έχουν και τριτοβάθμια δικαιοδοσία επί νομικών θεμάτων, όταν αυτά σχετίζονται με αλλαγή πάγιας νομολογίας, την ορθή εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης νόμου, ή μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας. Παράλληλα, η δευτεροβάθμια δικαιοδοσία θα απονέμεται από ξεχωριστό Εφετείο το οποίο θα λειτουργεί σε τμήματα για την εκδίκαση των εφέσεων και θα αποτελείται από 16 δικαστές. Αυτό, σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα έχει έδρα τη Λευκωσία, θα μπορεί όμως να λειτουργεί και σε άλλες επαρχίες. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γ. Σαββίδης: Προχωρά σε όλα τα επίπεδα η μεταρρύθμιση

Να σημειωθεί πως στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και μεταβατικές διατάξεις, ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο να συνεχίσει να εκδικάζει υποθέσεις δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας, μέχρι και την εφαρμογή του Νόμου. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, τα νέα δικαστήρια αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2023 και μέχρι τότε το σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο από 13 δικαστές θα μειωθεί σε πέντε, χωρίς να αναπληρώνονται. 

Με το ίδιο νομοσχέδιο δίνεται αρμοδιότητα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ώστε να διορίζει, να προαγάγει, να μεταθέτει και να τερματίζει την υπηρεσία, να απολύει και να ασκεί πειθαρχική εξουσία, των δικαστών του Εφετείου, των Επαρχιακών Δικαστηρίων, των δικαστών του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, του Διοικητικού Δικαστηρίου και των δικαστηρίων των ειδικών δικαιοδοσιών.

Παράλληλα, επαναλειτουργούν τα δύο συμβούλια που προβλέπονται στο Σύνταγμα για τους δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ το πρώτο (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) θα ενεργεί και ως Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο. 

Ιδρύεται Σχολή Επιμόρφωσης Δικαστών

Ανάμεσα στα νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης περιλαμβάνεται και αυτό που προβλέπει την ίδρυση Σχολής Δικαστών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης, η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει σύστημα για τη συνεχή επιμόρφωση των Δικαστικών λειτουργών, η οποία κρίνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όχι απλά ως αναγκαία αλλά και υποχρεωτική. 

Με το νομοσχέδιο θα προστεθεί και νέο άρθρο στον υφιστάμενο Νόμο με το οποίο θα θεσμοθετείται η υποχρέωση παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους δικαστές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεταρρύθμιση Δικαιοσύνης με αντιστάσεις

Η Σχολή Δικαστών θα έχει έδρα το Ανώτατο Δικαστήριο. Αξίζει να αναφερθεί πως μετά από έγκριση από το αρμόδιο Συμβούλιο που θα ιδρυθεί θα μπορούν να παρακολουθούν κάποιες διαλέξεις ή μαθήματα και δικηγόροι, αλλά και λειτουργοί άλλων νομικών επαγγελμάτων όπως οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι Πρωτοκολλητές. Η Σχολή θα διοικείται από Συμβούλιο, του οποίου Πρόεδρός του θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή άλλο πρόσωπο που ο Πρόεδρος του Ανωτάτου θα υποδείξει. Ο πρόεδρος της Σχολής θα διορίζει τον διευθυντή της για τρία χρόνια. Ο διορισμός του Διευθυντή της Σχολής Δικαστών θα γίνεται μετά από αίτηση και θα είναι βάσει κριτηρίων και καθηκόντων που θα αποφασίζονται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου, ο οποίος επίσης θα μπορεί να καθορίσει και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο 

Με βάση το νομοσχέδιο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσει να διορίζει τους δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού και Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, ωστόσο, προωθείται μια συγκεκριμένη αλλαγή. Αυτή θα αφορά στην ίδρυση Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο αναφορικά με την καταλληλότητα προσώπων που είναι υποψήφια για διορισμό στα πιο πάνω δικαστήρια. Το Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Όσον αφορά τους δικαστές του Εφετείου αυτοί θα διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και θα πρέπει να έχουν 12ετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Η μισθοδοσία των δικαστών του Εφετείου καθορίζεται σε ετήσιο πάγιο βασικό μισθό 111.450 ευρώ. 

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τροποποιείται και το Άρθρο 144 του Συντάγματος, έτσι ώστε οποιοδήποτε ζήτημα αντισυνταγματικότητας να αποφασίζεται από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση και η παραπομπή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα γίνεται μόνο από το Ανώτατο Δικαστήριο ή το Εφετείο και μόνο εάν το ζήτημα είναι δημόσιου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για όλες τις υποθέσεις πλην των εφέσεων για αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Ποιος ο επικεφαλής

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού έθεσε θέμα πως με τη μείωση των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από 13 σε 5, οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας θα εκδικάζονται από μικρότερο αριθμό δικαστών, κάτι που θα εξυπακούει και εύκολη εξασφάλιση των όσων ζητεί σε βάρος της Βουλής. 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε χθες την Επιτροπή εν εκτάσει, αφορούσε το ποιος πρόεδρος από τα δύο νέα δικαστήρια θα είναι πρώτος στη βάση του πρωτοκόλλου της εθιμοτυπίας. Σήμερα της νομοθετικής εξουσίας επικεφαλής είναι ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Με το νομοσχέδιο, όπως είναι διατυπωμένο το σχετικό άρθρο, οι πρόεδροι των δύο νέων δικαστηρίων (Ανώτατο Συνταγματικό και Ανώτατο Δικαστήριο) είναι ίσοι, οπόταν προκύπτει ζήτημα για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας. Το θέμα αφέθηκε να ξεκαθαρίσει σε συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε δηλώσεις τους βουλευτές τόνισαν την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων γιατί το υφιστάμενο σύστημα είναι έτοιμο προς κατάρρευση, ενώ τονίστηκε ότι τους επόμενους μήνες τα νομοσχέδια θα τεθούν προς την Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

  Μιχάλης Χατζηβασίλης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...