To Top
19:39 Πέμπτη
2 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Σπόνσορες προεδρικών πτήσεων
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ • Σπόνσορες προεδρικών πτήσεων
Τελευταία Ενημέρωση: 01 Φεβρουαρίου 2020, 10:51 πμ
Παραβίαση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων διαπίστωσε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κατά τον έλεγχο των ταξιδιών του Προέδρου Αναστασιάδη και υπουργών του με ιδιωτικά αεροπλάνα τα οποία τους παραχωρούσε σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ο Σαουδάραβας ιδιοκτήτης τους, που τυγχάνει να είναι προσωπικός φίλος του Προέδρου Αναστασιάδη αλλά και Κύπριος πολίτης, καθώς έλαβε κατ’ εξαίρεση κυπριακή υπηκοότητα, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του, μέσω του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος».
 
Παράλληλα, στην έκθεσή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καθιστά σαφές πως από τα συγκεκριμένα ταξίδια με ιδιωτικά αεροπλάνα δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Και αυτό για δυο λόγους: 
 
Πρώτον, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης καλύφθηκε από τη δωρεά του γνωστού επιχειρηματία μ. Κρις Λαζαρή και των κληρονόμων του.
 
Δεύτερο, για τις περιπτώσεις που αγοράστηκαν ώρες πτήσης ιδιωτικού αεροπλάνου, τα ποσά που καταβλήθηκαν ήταν ιδιαίτερα χαμηλά καθώς χρησιμοποιούνταν αεροπλάνα της εταιρείας του Σαουδάραβα φίλου του Προέδρου Αναστασιάδη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η χρέωση για τη χρήση ιδιωτικού αεροπλάνου από την εταιρεία του Σαουδάραβα περιοριζόταν μόλις στις €60.000, ενώ των άλλων αεροπορικών εταιρειών οι χρεώσεις τους κυμαίνονταν από €330.000 έως €360.000. Με ένα από τα αεροπλάνα του Σαουδάραβα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η οικογένειά του ταξίδεψαν στις Σεϋχέλλες για διακοπές χωρίς καμία χρέωση. Πάντως, μετά και τον ντόρο που προκλήθηκε, το Προεδρικό ανακοίνωσε χθες ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποφάσισε να ενεργοποιήσει διαδικασίες έρευνας για πιθανή αγορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αεροσκάφους που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. 
 

Τα ταξίδια

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πραγματοποίησε κατά το έτος 2018 συνολικά 19 υπηρεσιακά ταξίδια και 16 ταξίδια κατά την περίοδο 1/1/2019 – 30/9/2019. Από τα ταξίδια αυτά, τα 14 έγιναν μέσω ταξιδιωτικών γραφείων με κανονικές πτήσεις, τα δυο ταξίδια έγιναν μέσω ταξιδιωτικών γραφείων κατά την αναχώρηση και με ναύλωση ιδιωτικού αεροσκάφους χωρίς κόστος για τη Δημοκρατία κατά την επιστροφή, τα 17 ταξίδια έγιναν με ναύλωση ιδιωτικού αεροσκάφους χωρίς κόστος για τη Δημοκρατία και τα δυο με τη ναύλωση ιδιωτικού αεροσκάφους με κόστος €60.000 το κάθε ταξίδι. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με επιστολή του, ημερ. 20/1/2020, προς τον Γενικό Ελεγκτή τού υποδεικνύει ότι το Δημόσιο εξοικονόμησε, από το 2016 και εντεύθεν, το συνολικό ποσό των €3.583.339 ως απότοκο της δωρεάς του μ. Κρις Λαζαρή και των χαμηλών χρέωσεων του φίλου του Σαουδάραβα ιδιοκτήτη των δυο αεροσκαφών που κατά καιρούς ναυλώνονται με ή χωρίς κόστος για τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το ποσό των €3.583.339 εξοικονομήθηκε ως ακολούθως:

* Ως αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς προσφοράς του μ. Κρις Λαζαρή και των κληρονόμων του, η Δημοκρατία εξοικονόμησε ποσό €2.914.915 από τη ναύλωση ιδιωτικού αεροσκάφους για την περίοδο 2016 μέχρι τις 30/9/2019. 
* Η συνολική εξοικονόμηση από την εταιρεία του Σαουδάραβα JetStream Aviation Inc. ανήλθε στις €592.099 λόγω των χαμηλών τιμών που προσφέρθηκαν είτε σε σύγκριση με άλλες προσφορές που λήφθηκαν είτε με τιμές που εξασφαλίστηκαν για διεξαγωγή των πτήσεων μέσα στα πλαίσια ενδεχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στις Σεϋχέλλες με το τζετ

Τον Αύγουστο του 2018 ο Πρόεδρος μετέβη ιδιωτικά με την οικογένειά του (θυγατέρες, γαμπροί και εγγόνια) στις Σεϋχέλλες για διακοπές, χρησιμοποιώντας ένα από τα αεροπλάνα της εταιρείας του Σαουδάραβα φίλου του. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, παρόλο που το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν ιδιωτικό, εντούτοις εξετάστηκε το ενδεχόμενο να προέκυπταν φορολογικά θέματα, που εντέλει δεν προέκυψαν διότι δεν υπήρξε καμία χρέωση. Κατά τη διερεύνηση του θέματος, ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Γενικό Ελεγκτή με τα ακόλουθα σε σχέση με το εν λόγω ταξίδι αναψυχής: Κανένα αεροσκάφος δεν παρεχωρήθη δωρεάν για μετάβαση του ιδίου και της οικογένειάς του στις Σεϋχέλλες. Εκείνο που στην πραγματικότητα συνέβη είναι πως το αεροσκάφος, που έχει έδρα το αεροδρόμιο Λάρνακας, θα μετέβαινε στις Σεϋχέλλες για μετακίνηση της οικογένειας του εν λόγω ιδιοκτήτη όπου παραθέριζε. Λόγω των φιλικών σχέσεων που διατηρεί με τον Πρόεδρο, ο Σαουδάραβας πρότεινε τη διευθέτηση μετάβασης του Προέδρου Αναστασιάδη και της οικογένειάς του κατά την ημέρα αναχώρησης του αεροσκάφους για Σεϋχέλλες όπως και κατ’ ανάλογο τρόπο διευθετήθηκε και η επιστροφή. Κατά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, δεν αποτελεί δωρεά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του με ιδιωτικό αεροπλάνο από και προς τις Σεϋχέλλες χωρίς χρέωση. 

Πλέον, θα γίνεται διαγωνισμός 

Στην έκθεσή του, ο Γενικός Ελεγκτής καθιστά σαφές πως η επιλογή του τρόπου μετακίνησης του Προέδρου Αναστασιάδη είναι θέμα πολιτικής, για το οποίο δεν εκφράζει άποψη. Ως προς το θέμα της αποδοχής δωρεών για τις μετακινήσεις αυτές, υπέδειξε ότι θα πρέπει να τεθούν κριτήρια όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και ακολούθως, να δημοσιοποιηθούν αυτές οι δωρεές για λόγους διαφάνειας. Ως προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για ναύλωση ιδιωτικών αεροσκαφών, ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει στην έκθεσή του ότι η Διοίκηση της Προεδρίας θα πρέπει να ακολουθεί νομότυπες διαδικασίες και να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης προς όλους τους οικονομικούς φορείς, αρχές που αποτελούν την πεμπτουσία της περί των δημοσίων συμβάσεων ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας. Επί τούτου, ο προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας, Θεοδόσης Τσιόλας, ενημέρωσε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι η Προεδρία αποφάσισε, εφεξής, να προκηρύσσει διαγωνισμό. 

Οι κατηγορίες του Προέδρου και οι απαντήσεις Οδυσσέα

Στην απαντητική του επιστολή προς τον Γενικό Ελεγκτή, ημερ. 20/1/2020, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν κρύβει τον θυμό του που ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έθεσε στο στόχαστρό του τα προεδρικά ταξίδια. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατηγόρησε τον Γενικό Ελεγκτή ότι συνέταξε έκθεση για τα αεροπορικά του ταξίδια «για να ικανοποιήσει απαράδεκτους και κακόβουλους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι, πέραν των δημόσιων δηλώσεων, έχουν εγγράψει προς τούτο θέμα στη Βουλή». Κατηγόρησε, επίσης, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για «τυπολατρική προσκόλληση στους κανόνες δημοσίων προσφορών ανεξαρτήτως αν τούτο είναι εφικτό ή προς όφελος ή εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος». Πρόσθετα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην επιστολή του εξέφρασε την άποψη ότι ο Γενικός Ελεγκτής καθ’ υπέρβασιν εξουσιών προχώρησε σε έρευνα σε βάρος του. Ως απάντηση των παραπάνω, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επισημαίνει στην έκθεσή του ότι στο εγχειρίδιο ελέγχων συμμόρφωσης που έχει εκδώσει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) καθορίζεται ως κριτήριο επιλογής θεμάτων προς διερεύνηση η ύπαρξη δημόσιου ενδιαφέροντος για ένα θέμα ή και η ανάδειξή του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. «Θεωρούμε, συνεπώς, εύλογη την απόφασή μας να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα», καταλήγει ο κ. Μιχαηλίδης.

Όταν ο Αναστασιάδης κατήγγειλε τις δωρεές που δεχόταν ο Χριστόφιας

Κόμματα ανέδειξαν χθες το μείζον ηθικό ζήτημα που προκύπτει για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη από την αποδοχή δωρεών χωρίς κριτήρια και με αδιαφανείς διαδικασίες. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν προκλήθηκε μεγάλος ντόρος και το θέμα οδηγήθηκε στη Βουλή από τον τότε πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Νίκο Αναστασιάδη, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μ. Δημήτρης Χριστόφιας, ίδρυσε ταμείο στο Προεδρικό και δεχόταν εισφορές-δωρεές από επιχειρηματίες, τις οποίες στη συνέχεια μοίραζε, κατά το δοκούν, με «τσεκκούθκια» σε φτωχές οικογένειες.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ επισημαίνει τα εξής: «Είναι καίριας σημασίας η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περί θεσμοθέτησης κριτηρίων για δωρεές έστω και τώρα παρόλο που αυτό θα έπρεπε να ήταν πρωτοβουλία της ίδιας της Προεδρίας, αφού εδώ και αρκετά χρόνια είχε αποφασίσει, όπως έχει διαφανεί, να αποδέχεται δωρεές για τις αεροπορικές μετακινήσεις. Είναι πασιφανές και ξεκάθαρο ότι οι δωρεές χωρίς κριτήρια και κανόνες δημιουργούν τον κίνδυνο διαπλοκής κι εξάρτησης για το κράτος».

Το Κίνημα Οικολόγων κατήγγειλε «σαφή περίπτωση δωροληψίας υψηλού επιπέδου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πιθανά ανταλλάγματα».

   
  Μιχάλης Χατζηστυλιανού   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...