To Top
18:46 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
«Πόλη» έγιναν Παραλίμνι – Αγία Νάπα
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ • «Πόλη» έγιναν Παραλίμνι – Αγία Νάπα
  05 Ιουνίου 2017, 12:39 μμ  

Η κυβέρνηση «βάφτισε» το Παραλίμνι και την Αγία Νάπα ως «αστικά κέντρα» με πολιτική απόφαση, εις βάρος των υπολοίπων δήμων, ανοίγοντάς τους τον δρόμο να διεκδικήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και το ταμείο γεωργικής ανάπτυξης.
 

Η πρώτη δημόσια αντίδραση για την εύνοια που επεδείχθη στους δύο δήμους προήλθε από τον δήμαρχο Δρομολαξιάς–Μενεού, Κύπρο Ανδρονίκου, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ότι επειδή ο δήμος Δρομολαξιάς χαρακτηρίστηκε «περιαστική περιοχή», υπάρχει δυσκολία για απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.
 
Σε παρατήρηση πως υπάρχει μόνο ένα αστικό κέντρο σε κάθε πόλη και ότι καλύπτονται μόνοι οι τέσσερις μεγάλοι δήμοι (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακα και Πάφος) ο κ. Ανδρονίκου υπέδειξε πως ο Δήμος Δρομολαξιάς είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με τους δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, οι οποίοι ωστόσο τώρα θεωρούνται «αστικά κέντρα», οπόταν δικαιούνται κάποιες χορηγίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο δήμοι κηρύχθηκαν αστικά κέντρα πόλεων, χωρίς να υπάρχει πόλη «εν ενεργεία», αφού η πόλη της Αμμοχώστου στην οποία εμπίπτουν είναι κατεχόμενη.
 
Πώς, όμως, οι Δήμοι Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας χαρακτηρίστηκαν ως «αστικά κέντρα»; Η κυβέρνηση ήθελε να νοικιάσει κτήριο στο Παραλίμνι προκειμένου να μεταστεγαστούν εκεί τα επαρχιακά γραφεία Κτηματολογίου, Πολεοδομίας και Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, ενώ πέραν αυτού, οι δήμαρχοι των δύο δήμων ασκούσαν πιέσεις προκειμένου να αρχίσουν να λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε απάντηση του υπουργού Μεταφορών, Μάριου Δημητρίαδη, προς τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου (με αφορμή την ενοικίαση του κτηρίου στο οποίο τελικά θα μεταστεγαστούν κρατικές υπηρεσίες) ημερομηνίας 10 Μαρτίου, αναφέρονται και τα εξής:
 
- Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 76.490 και ημερομηνία 23/5/2014 αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Εσωτερικών να προβεί εντός τριών μηνών σε όλες της δέουσες ενέργειες για προσωρινό χαρακτηρισμό του κέντρου του Δήμου Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ως αστικό κέντρο της Επαρχίας Αμμοχώστου μέχρι την απελευθέρωση της πόλης της Αμμοχώστου.
 
- Στις 5 Ιουνίου, 2014 ο αν. έπαρχος Αμμοχώστου πληροφόρησε τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών ότι ο υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε τη συστέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου σε ένα κτήριο στο Παραλίμνι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εξοικονόμησης και περισυλλογής δημοσίων δαπανών...
 
Ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Κώστας Ιακώβου, ενημερώνοντας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων ανέφερε ότι για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν στην προώθηση της «βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» υποδείχτηκαν τα αστικά κέντρα της Κύπρου που βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας και στα οποία θα διανεμηθούν (ανάλογα με την περίπτωση) συνολικά €85 εκατ.
 
Επιβεβαίωσε, επίσης, πως το Παραλίμνι και η Αγία Νάπα θεωρούνται τα αστικά κέντρα της επαρχίας Αμμοχώστου, με πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο το 2014.
Διευκρίνισε ότι τα αστικά κέντρα καθορίζονται στη βάση κριτηρίων από την Πολεοδομία και πρόσθεσε πως πρόθεση ήταν, όταν αναθεωρηθεί η συμφωνία εταιρικής σχέσης, να περιληφθούν στα αστικά κέντρα και οι δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Όπως γίνεται αντιληπτό από την αναφορά του κ. Ιακώβου «σε κριτήρια που θέτει η Πολεοδομία», είναι εμφανές ότι οι δύο δήμοι δεν πληρούν τα κριτήρια (όπως και πολλοί άλλοι δήμοι) και αυτός είναι και ο λόγος που κηρύχθηκαν «αστικά κέντρα» με πολιτική απόφαση.
 
ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ
 
Ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Κώστας Ιακώβου, ανέφερε ότι ζητήθηκε από τους δύο δήμους όπως στην προκήρυξη και υλοποίηση έργων ακολουθούν τις προδιαγραφές που ακολουθούνται στην υλοποίηση έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, ώστε αυτά να μπορούν να ενταχθούν να χρηματοδοτηθούν σε περίπτωση αποδοχής της διεύρυνσης των αστικών κέντρων από την ΕΕ.
 
Πάντως, όπως αφέθηκε να νοηθεί, μέχρι να καταστεί δυνατόν να ενταχθούν οι δύο δήμοι στους χρηματοδοτούμενους από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα έχουν την ευχέρεια (και ίσως και το πλεονέκτημα έναντι άλλων δήμων) να απορροφούν ίσως και αυξημένα κονδύλια από εθνικούς πόρους, κάτι το οποίο συνεπάγεται δυσμενή διάκριση εις βάρος άλλων δήμων. Εξάλλου, αν τελικά οι δήμοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας ενταχθούν στις πόλεις που δικαιούνται χρηματοδότησης, θα δικαιούνται μέρος της πίτας, η οποία για την περίοδο 2014-2020 καθορίστηκε στα €85 εκατ. Σημειώνεται επίσης πως, με βάση τα όσα ισχύουν στους τέσσερις μεγάλους δήμους, στα αστικά κέντρα των πόλεων ισχύει αυξημένος συντελεστής δόμησης (μέχρι και 250% υπό προϋποθέσεις) και κατ’ επέκταση των ορόφων που μπορεί κάποιος να κτίσει.
 
Τι έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν
 
Προς το παρόν, ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτό που προσφέρθηκε στο πιάτο στους δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας είναι η δυνατότητα να διεκδικήσουν κονδύλια από το πρόγραμμα της γεωργικής ανάπτυξης στα οποία εμπλέκονται τα υπουργεία Γεωργίας και Εσωτερικών.
 
Στους δικαιούχους δήμους να διεκδικήσουν κονδύλια σχετιζόμενα με τη γεωργική ανάπτυξη περιλαμβάνονται οι δήμοι Ιδαλίου, Πόλεως Χρυσοχούς και Αθηένου.
 
Η Δρομολαξιά, της οποίας ο δήμαρχος αντιδρά στον αποκλεισμό του δήμου του από τα συγχρηματοδοτούμενα, εμπίπτει στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας και θεωρείται περιαστικός δήμος, οπόταν εξαιρείται.
 
Σημειώνεται, ότι το ύψος των κοινοτικών κονδυλίων που αναμένεται να παραχωρηθούν στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020 για την Πολιτική Συνοχής, βάσει της Συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου 2013, ανέρχεται στα €526 εκατ.
 
Στο πλαίσιο των διεργασιών των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ένα μέρος των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να δαπανηθεί σε έργα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.
 
Οι Τοπικές Αρχές, κατά την ετοιμασία και υποβολή των προτάσεών τους για έργα αστικής ανάπτυξης, θα πρέπει να υιοθετήσουν προσεγγίσεις που να συμβάλλουν:
 
α) Στη διαφοροποίηση και την ευελιξία της τοπικής οικονομίας.
β) Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής απασχόλησης.
γ) Στη βελτίωση του αστικού χώρου, περιλαμβανομένων βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ορθής ενεργειακής διαχείρισης, που συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
δ) Στην ανάπλαση ιστορικών κέντρων.
ε) Στην ανάπτυξη αστικών υποδομών και τεχνολογίας.
Στόχος είναι να δοθούν, μεταξύ άλλων, ίσες δυνατότητες ανάπτυξης, σε όλες τις αστικές περιοχές, ώστε η κάθε περιοχή να αξιοποιήσει τα εδαφικά της προσόντα και να κατανοήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, προς επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.
 
 

Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...