To Top
06:10 Τετάρτη
1 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Αλλάζει χαρακτήρα η περιοχή Ακρωτηρίου
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ • Αλλάζει χαρακτήρα η περιοχή Ακρωτηρίου
  10 Αυγούστου 2019, 11:53 πμ  

Σοβαρά ζητήματα και ανησυχίες εγείρονται από τα μεγάλης κλίμακας έργα ανάπτυξης των κοινοτήτων Ζακακίου, Τσερκέζ Τσιφλίκ και Ασώματου, καλύπτοντας μία συνολική έκταση περίπου 5-6 χιλιομέτρων κατά μήκος της βόρειας πλευράς της Χερσονήσου Ακρωτηρίου, στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τελευταίο διάστημα υποβάλλονται νέα αιτήματα ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία συνορεύει με τον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου, μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Πλέον η ευρύτερη περιοχή αλλάζει εντελώς χαρακτήρα και χρήση γης και από γεωργική γίνεται οικιστική, παραθεριστική και εμπορική.

Στη βόρεια πλευρά της Χερσονήσου Ακρωτηρίου χωροθετoύνται αρκετά μεγάλα έργα, τα οποία περιλαμβάνουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά: 1) Tο υφιστάμενο νέο λιμάνι Λεμεσού, 2) το υφιστάμενο My Mall Limassol, 3) το αδειοδοτημένο City of Dreams Mediterranean (Integrated Casino Resort), 4) το αδειοδοτημένο Limassol Greens Golf Resort, 5) το υφιστάμενο Fasouri Watermania – Waterpark Limassol, 6) το αδειοδοτημένο φωτοβολταϊκό πάρκο της ΑΗΚ (12 MW), πλησίον της Μονής του Αγίου Νικολάου των Γάτων, 7) τον αδειοδοτημένο κάθετο δρόμο του λιμανιού Λεμεσού, 8) τον προτεινόμενο διαχωρισμό 78 οικοπέδων στην περιοχή Ζακακίου και 9) την προτεινόμενη μικτή ανάπτυξη Sunset Gardens στην περιοχή Τσερκέζ. 

Οι προβληματισμοί εγείρονται από την Περιβαλλοντική Αρχή και την Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς το τελευταίο διάστημα εξετάζονται αρκετά αιτήματα για μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις στην ευρύτερη περιοχή.  

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή διέπεται από πολεοδομικές ζώνες που βρίσκονται σε ισχύ και επιτρέπουν τις εν λόγω αναπτύξεις, εκφράζονται επιφυλάξεις κατά πόσο η περιοχή είναι έτοιμη να δεχτεί επιπλέον αναπτύξεις για διαχωρισμό οικοπέδων που θα υπερδιπλασιάσουν τον πληθυσμό της περιοχής, ενώ παράλληλα θα επιφέρουν συσσωρευτικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Όπως έχει διαπιστωθεί, οι Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που εξετάστηκαν, καθώς και τα συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία που υποβλήθηκαν για τις αναπτύξεις που έχουν αδειοδοτηθεί ή/και εξετάζονται αυτή τη στιγμή, δεν εξετάζουν ολοκληρωμένα τις αθροιστικές και συσσωρευτικές επιπτώσεις, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που χωροθετούνται πλησίον της περιοχής και κατά μήκος της βόρειας πλευράς της Χερσονήσου Ακρωτηρίου. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι δεν δίδεται σημασία στην απώλεια και τον κατακερματισμό μεγάλης έκτασης καλής, αρδευόμενης και εύφορης γεωργικής γης, η οποία αποτελεί περιοχή κουρνιάσματος και τροφοληψίας για σημαντικά είδη αρπακτικών πτηνών, με σημαντικότερα το Μαυροφάλκονο (Falco vespertinus) και τον Μαυρομμάτη (Falco eleonorae), αλλά και τον Ζάνο (Falco peregrinus), τον Στεποζάνο (Falco cherrug), το Ασπροσιάχινο (Circus macrourus), το Μελισσοσιάχινο (Pernis apivorus) και το Βαλτοσιάχινο (Circus aeruginosus).

Επιπλέον, έχει διαφανεί ότι η συνολική διαχείριση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή είναι ανεπαρκής, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της ποιότητας και ποσότητας των νερών αυτών με τις νέες αναπτύξεις και την τελική κατάληξή τους που είτε είναι ο υγροβιότοπος είτε η περιοχή του Lady’s Mile.

Προβληματισμός υπάρχει και με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, καθώς δεν υπάρχει ακόμα υποδομή του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού και Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) στην περιοχή.

Η διαχείριση κουνουπιών και άλλων ενοχλητικών εντόμων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή, το οποίο ενδεχομένως να ενταθεί με τη διαφοροποίηση της υδρολογίας της περιοχής και της χρήσης της γης.

Άλλες σημαντικές επιπτώσεις είναι η συρρίκνωση της περιοχής που χρησιμοποιείται από τα προστατευόμενα είδη πτηνοπανίδας στην περιοχή και η αλλαγή της χρήσης γης, καθώς και η αυξημένη πίεση από την επισκεψιμότητα που επιφέρει η σημαντική αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας λόγω της χωροθέτησης μεγάλης κλίμακας έργων και υποδομών.

Συσσωρευτικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή

Η ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Ακρωτηρίου, εντός της οποίας χωροθετούνται οι προτεινόμενες αναπτύξεις, έχει κηρυχτεί ως «Υγροβιότοπος Διεθνούς Σημασίας» με βάση τη Σύμβαση RAMSAR, καθώς και ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας Υγρότοποι Ακρωτηρίου» (SBA-SPA01) και «Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ακρωτηρίου» (SBA-SAC01), με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία των Βρετανικών Βάσεων. 
Σε μια προσπάθεια να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία ενώπιόν της η Περιβαλλοντική Αρχή, οι μελετητές των έργων καλούνται να συναξιολογήσουν τη συνέργεια των προτεινόμενων έργων, κυρίως όσον αφορά στον επηρεασμό της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα της πτηνοπανίδας της ευρύτερης περιοχής Ακρωτηρίου, των τοπικών υδρολογικών παραμέτρων (υδατικό ισοζύγιο, ποιότητα/ποσότητα υδάτων στην Αλυκή) και της κατάληψης εδάφους/αλλαγής χρήσης γης που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες αναπτύξεις.

Και αυτό γιατί εκτιμάται ότι οι νέες τουριστικές, οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομών που απαιτούνται, θα διαταράξουν την οικολογική ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής και θα αλλάξουν ριζικά τη δυναμική του τοπίου, από αγροτικό σε οικιστικό. Αυτό εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές συσσωρευτικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή, όπως για παράδειγμα κατακερματισμό των οικοτόπων της πτηνοπανίδας, αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών, αύξηση της σφράγισης εδάφους και της αλλαγής χρήσης γης, μείωση της απορροφητικότητας του εδάφους, αποστράγγιση νερών και αποκοπή αρκετών και μεγάλων δέντρων.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...