To Top
15:52 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Νέα ανάπτυξη στον κόλπο Ακρωτηρίου
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ • Νέα ανάπτυξη στον κόλπο Ακρωτηρίου
Τελευταία Ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2019, 9:25 πμ
Το πρώτο βήμα για άλλη μια μεγάλη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή που ανεγείρεται το καζίνο στη Λεμεσό δόθηκε χθες με την έκδοση περιβαλλοντικής γνωμάτευσης για τον διαχωρισμό 78 οικοπέδων, και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση οικιστικών μονάδων, αλλά και γραφείων. Η περιοχή του προτεινόμενου διαχωρισμού οικοπέδων αφορά ιδιωτική γη, η οποία εμπίπτει σε ζώνη οικιστικής και γραφειακής ανάπτυξης, και συνορεύει στα βόρεια με τα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης του καζίνο - θέρετρου «City of Dreams Mediterranean – Integrated Casino Resort», βορειοανατολικά με το Εμπορικό Κέντρο «My Mall», νότια με το «Δάσος Ακρωτηρίου» και δυτικά με τα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης του γηπέδου γκολφ και των συναφών αναπτύξεων «Limassol Greens Golf Resort», ενώ το νέο Λιμάνι Λεμεσού απέχει 500 m από το νοτιοανατολικό σύνορο της περιοχής του διαχωρισμού και ο βιότοπος της Αλυκής Ακρωτηρίου 700 m από το νοτιοδυτικό σύνορο της περιοχής του διαχωρισμού, όπως επίσης σε κοντινή απόσταση είναι και η παραλία Lady’s Mile Beach. Φορέας Εκμετάλλευσης του υπό μελέτη έργου είναι η «Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd» μέλος της «CNS Group».
 
Ο προτεινόμενος διαχωρισμός οικοπέδων προβλέπει σε ενιαία και οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος κατοικίας, με οργανωμένους χώρους πρασίνου, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, παιδότοπους και με την αναγκαία υποδομή, καθώς και την παροχή έτοιμης στέγης διαφόρων τύπων και μεγεθών οικιστικών μονάδων, καθώς και διαμερισμάτων.
   
Ο κύριος οδικός άξονας που θα εξυπηρετεί την περιοχή προτείνεται όπως διέρχεται κατά μήκος της νότιας πλευράς της ανάπτυξης θα είναι διπλής κατεύθυνσης δρόμος και θα έχει συνολικό πλάτος 16,8 m, ενώ το δευτερεύον οδικό δίκτυο θα περιλαμβάνει διπλής κατεύθυνσης δρόμους με συνολικό πλάτος 11 m. Σημειώνεται ότι 990 m2 που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του κύριου οδικού άξονα στα νότια της ανάπτυξης εμπίπτουν σε κρατική δασική γη, για την οποία υποβλήθηκε αίτηση ανταλλαγής με έκταση 1.000 m2 της ιδιωτικής γης.
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή αξιολόγησε και ανέλυσε επιπρόσθετα, συγκεκριμένα θέματα τα οποία κρίθηκε ότι έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης, όπως είναι τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας των ειδών πτηνοπανίδας, της σημασίας και του ρόλου (για τη πτηνοπανίδα της περιοχής) των υφιστάμενων συστάδων δέντρων που προτείνεται να αφαιρεθούν, στην αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων που θα καταλήγουν στην Αλυκή Ακρωτηρίου ως μέρος του ευρύτερου υδατικού ισοζυγίου της περιοχής και στην ανάγκη βελτίωσης της χωροθέτησης και δυναμικότητας της οδικής αρτηρίας στο νότιο μέρος των τεμαχίων.
   
Όσον αφορά το πρόβλημα με τα κουνούπια, όπως αναφέρεται στην περιβαλλοντική γνωμάτευση, δεν έχει προταθεί οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος εντός της ανάπτυξης με μέτρα αντιμετώπισης και μετριασμού των επιπτώσεων, στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στα επιπρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους μελετητές. Δεδομένης της εγγύτητας του έργου με τον υγρότοπο, αλλά και της εκτίμησης ότι οι επισκέπτες/ κάτοικοι θα έχουν μειωμένα επίπεδα ανεκτικότητας στην οχληρία από τα κουνούπια, αναμένεται ότι το πρόβλημα θα είναι σοβαρό. 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος δε φέρει ένσταση στην προώθηση της υπό αναφορά ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν συγκεκριμένοι όροι, οι οποίοι έχουν στόχο τον περιορισμό των κυριοτέρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε το έργο να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο.
 
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η ευρύτερη περιοχή Ακρωτηρίου στο παρόν στάδιο χρειάζεται κάποιες πρόσθετες υποδομές που θα στηρίζουν τις ενεργές πολεοδομικές ζώνες, αλλά και θα διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος, σε σχέση με τις υφιστάμενες αλλά και τις προγραμματιζόμενες οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις, μια περιοχή που συνορεύει με τον υγρότοπο της Αλυκής Ακρωτηρίου.
 
Το προτεινόμενο έργο καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και χωροθετείται βορειοανατολικά στην περιφέρεια της Αλυκής Ακρωτηρίου, που είναι ο σημαντικότερος υδροβιότοπος της Κύπρου και μια από τις σημαντικότερες περιοχές μετανάστευσης και διαχείμασης άγριων πτηνών στην Κύπρο. 
 
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παρουσίας κουνουπιών. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η λήψη μέτρων για μετριασμό των επιπτώσεων από την παρουσία κουνουπιών προς το έργο στην ήδη προβληματική κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή (π.χ. κίνδυνος όξυνσης προβλήματος), λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα του έργου με τον υγρότοπο, αλλά και την εκτίμηση ότι οι επισκέπτες/ κάτοικοι θα έχουν μειωμένα επίπεδα ανεκτικότητας στην οχληρία από τα κουνούπια.
 
Μέτρα για προστασία του φαλκονιού
 
Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένεται να επέλθουν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αφορούν μεταξύ τον επηρεασμό της πτηνοπανίδας, ιδιαίτερα του κοκκινοπόδαρου φαλκονιού και του φαλκονιού της Ελεονώρας και των οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής.
 
Στη γνωμάτευση επισημαίνεται πως σε περίπτωση που προκύψει –κατά το στάδιο κατασκευής– ανάγκη για διαχείριση υπογείων νερών (dewatering), να υποβληθεί άμεσα στην Περιβαλλοντική Αρχή διαχειριστική μελέτη σχετικά με τα νερά αποστράγγισης, η οποία πρέπει να εγκριθεί πριν ξεκινήσουν κατασκευαστικές εργασίες. 
 
To θέμα της διαχείρισης των ομβρίων νερών των επιμέρους αναπτύξεων που θα προκύψουν από τον υπό μελέτη διαχωρισμό, όπως και των υπόλοιπων αναπτύξεων (υφιστάμενων και προγραμματισμένων) που γειτνιάζουν με την Αλυκή Ακρωτηρίου πρέπει να τύχει ενδελεχούς ολοκληρωμένης μελέτης, καθώς η αλλαγή τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητά τους εκτιμάται ότι πιθανό να έχει επιπτώσεις στο οικοσύστημα της Αλυκής.
 
Αφαιρούνται 243 δέντρα, θα φυτευτούν άλλα 680
 
Οι τελικοί αριθμοί υφιστάμενων δένδρων που αναμένεται να αφαιρεθούν είναι 101 κυπαρίσσια, 112 δένδρα ευκαλύπτων περίπου (στον χώρο της νότιας οδικής αρτηρίας όπου γίνεται η ανταλλαγή με δασική γη), ενώ θα αφαιρεθούν επίσης και 30 δένδρα μονοετών θαμνώδων ευκαλύπτων, τα οποία προέκυψαν μετά από αποκοπές που έγιναν λόγω ανεμοστρόβιλου στην περιοχή.
 
Σημειώνεται ότι ο κύριος του έργου έχει ήδη φυτεύσει γύρω στα 400 κυπαρίσσια κατά μήκος του νοτίου συνόρου της ανάπτυξης και αναμένεται ότι θα αναπληρώσει τις αφαιρέσεις αυτές με τουλάχιστον ίσο αριθμό δένδρων, που είναι προτιμητέο να είναι κυπαρίσσια. Προτείνεται να φυτευτούν 680 κυπαρίσσια σε δεντροστοιχίες, στις γραμμικές θέσεις πρασίνου, ενώ επιπρόσθετα προτείνεται η ενίσχυση υφιστάμενων δεντροστοιχιών.
  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...