To Top
15:15 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Τρέχουν για τον δρόμο Αστρομερίτη - Ευρύχου
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ • Τρέχουν για τον δρόμο Αστρομερίτη - Ευρύχου
  13 Δεκεμβρίου 2019, 8:53 πμ  
Οι κάτοικοι της περιοχής Σολέας δικαιολογημένα έχουν μπουχτίσει από τις υποσχέσεις που δίνονται για προώθηση του αυτοκινητόδρομου από το Ακάκι μέχρι και την Ευρύχου, αφού ουδέποτε υλοποιήθηκαν οι κατά καιρούς αποφάσεις που λήφθηκαν. Παρά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν ότι το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης και πραγματοποιούνται οι αναγκαίες ενέργειες πριν από την έναρξη της κατασκευής του, εντούτοις λόγω της παρατεταμένης κωλυσιεργίας, αναμένουν απτά αποτελέσματα.
 
Η αναγκαιότητα του δρόμου για θέματα ασφάλειας, αφού τα τελευταία χρόνια έχασαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο 20 άτομα, αλλά και λόγω της αστυφιλίας, απασχόλησε χθες τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη Καρούσο και αποφάσισε να θέσει το θέμα σε προτεραιότητα έτσι ώστε να επισπευσθούν τα χρονοδιαγράμματα για έναρξη των κατασκευών. Αφού πρώτα συναντήθηκε με τους κοινοτάρχες και νέους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, ακολούθως είχε σύσκεψη με τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή και υπηρεσιακούς για να συζητήσουν πώς προχωρούν και ποιες λύσεις μπορούν να δοθούν μεταξύ των Τμημάτων. 
 
 
Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, μετά από υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών έγινε επεξεργασία του σχεδιασμού, όπου και διαφάνηκε ότι πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις από το εν λόγω έργο. Παράλληλα, είπε, διεξάγεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δέουσα εκτίμηση, αφού μέρος του δρόμου εμπίπτει στην περιοχή Natura 2000. Εξήγησε ότι όταν σχεδιάστηκε αρχικά η όδευση, η περιοχή δεν είχε ενταχθεί σε Natura και επομένως σήμερα χρήζει επικαιροποίησης η μελέτη. Πρόσθεσε ότι οι μελέτες έχουν ανατεθεί σε ιδιώτη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020, οπότε και το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών.
 
Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η ενδιάμεση μελέτη αναμένεται να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2020 και η τελική αργότερα. Ωστόσο, ανέφερε ότι με την ετοιμασία της ενδιάμεσης μελέτης θα ζητηθεί η άποψη της Υπηρεσίας Θήρας και αν είναι ικανοποιημένη θα επισπευσθεί η διαδικασία για να προχωρήσουν οι διεργασίες πιο γρήγορα. Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι απαλλοτριώσεις προχωρούν κανονικά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Στόχος, είπε, είναι το έργο να ξεκινήσει εντός του 2021, ή ακόμα και ενωρίτερα, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σε τρία χρόνια από την έναρξή του. Σύμφωνα με τον υπουργό εντός δύο εβδομάδων θα είναι σε θέση να αναφερθεί σε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και για τις δύο φάσεις του έργου. 
   
Όσον αφορά στο τμήμα Δένειας-Αστρομερίτη, με συνολικό μήκος δρόμου 19 χιλιόμετρα, το οποίο επανασχεδιάστηκε λόγω γειτνίασης με τα κατεχόμενα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης. Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αναμένεται να δοθούν προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 
Ωστόσο, όπως προκύπτει μέσα από τα επίσημα έγγραφα, επιστολές και συναντήσεις που διενεργήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου 2019, έχει αποφασιστεί να εγκαταλειφθεί η έτοιμη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που διενεργήθηκε το 2006 και εκδόθηκε θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή στις 26/9/2019. Η Περιβαλλοντική Αρχή λόγω του χρόνου που παρήλθε, 14 χρόνια από τότε, απαίτησε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων επικαιροποίηση της ΜΕΕΠ.
 
Παράλληλα, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, λόγω αρμοδιότητας για διαχείριση της περιοχής «Ατσάς - Άγιος Θεόδωρος» του δικτύου Natura 2000, απαιτείται η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία θα υποβληθεί μαζί με τη ΜΕΕΠ.
   
Από το 2010 αποφάσισαν νότια όδευση
 
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων μέσα στο 2010, αφού διαπιστώθηκε ότι θα είναι δύσκολη η προώθηση του έργου από Δένεια μέχρι Αστρομερίτη όπως αρχικά σχεδιάστηκε μέσα από τη νεκρή ζώνη, αποφάσισε να προωθήσει την εκπόνηση μελετών για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης για παρακαμπτήριο δρόμο των Κοινοτήτων Ακακίου-Περιστερώνας-Αστρομερίτη στα νότια.
 
Τελικά, το 2019 υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και ήδη έχει εξεταστεί.
 
Γιατί ζητήθηκε επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης
 
Το προτεινόμενο έργο της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου θα έχει μήκος 12,9 χιλιόμετρα, που αρχίζει από τη διασταύρωση προς την κοινότητα Βυζακιά μέχρι τον κόμβο Κύκκου. Η διαδρομή του θα διαλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5 μέτρων, κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτους 5 μέτρων, ερείσματα πλάτους 3 μέτρων και ανοικτό σύστημα αποχέτευσης όμβριων υδάτων ενός μέτρου. Οι κύριοι λόγοι για την επικαροποίηση της ΜΕΕΠ, όπως αυτοί παρουσιάζονται σε επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερ. 28/2/2019 προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι: α) η όδευση μετακινείται ελαφρώς δυτικά, β) προτείνεται η κατασκευή κελαδογέφυρας στο σημείο όπου ο δρόμος συναντά τη μεγάλη χαράδρα (ποταμός Ελιά - Βυζακιά), που διέρχεται από την περιοχή «Ατσάς - Άγιος Θεόδωρος» του δικτύου Natura 2000. γ) Οι ημερήσιοι κυκλοφοριακοί φόρτοι για το 2024 (19.200 Αστρομερίτης - 16.300 Ευρύχου οχήματα /ημέρα», το 2030 (22.050 Αστρομερίτης - 18.750 Ευρύχου οχήματα / ημέρα) και για το 2040 26.879 Αστρομερίτης - 22.856 Ευρύχου οχήματα/ ημέρα), αναθεωρήθηκαν με βάση τους φόρτους όπως καταγράφονται στη ΜΕΕΠ, συνεπώς να αναθεωρηθούν οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμων του 2004 και 2007, δεδομένου ότι ο δρόμος θα επηρεάζει μεμονωμένες κατοικίες και την οικιστική περιοχή σε απόσταση περί τα 300 μέτρα. δ) Η υφιστάμενη κατάσταση άλλαξε, όπως πληθυσμιακά δεδομένα κ.ά.
  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...