To Top
14:33 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Μεγάλο έργο θα ενώνει τις λεωφόρους Στροβόλου - Αρχαγγέλου
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΤΟΠΙΚΑ • Μεγάλο έργο θα ενώνει τις λεωφόρους Στροβόλου - Αρχαγγέλου
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2020, 11:43 μμ

Η κατασκευή ενός μεγάλου οδικού έργου στη Λευκωσία βρίσκεται στα σκαριά. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμαστε δρομολογείται η κατασκευή νέου δρόμου πρωταρχικής σημασίας, ο οποίος θα ενώνει τις Λεωφόρους Στροβόλου και Αρχαγγέλου, στο πλαίσιο του οποίου θα κατασκευαστoύν δύο νέες γέφυρες, παρά τον Πεδιαίο ποταμό.

Οι βασικές παράμετροι του Έργου περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας, που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου (νέα χάραξη)
  • Βελτίωση τμημάτων των οδών Βοσπόρου, Αλεξανδρουπόλεως και Κανάρη
  • Κατασκευή νέας γέφυρας στον Πεδιαίο (Γέφυρα 1)
  •  Κατασκευή νέας γέφυρας παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως (Γέφυρα 2).

Όσον αφορά στον ρόλο του έργου στο ευρύτερο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης, σημειώνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο ότι ο «προτεινόμενος δρόμος, περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και αποτελεί τμήμα του 3ου παράλληλου δρόμου του Τοπικού Σχεδίου, που με τη σταδιακή υλοποίηση του, θα υποβοηθήσει στη σύνδεση των ανατολικών με τις δυτικές περιοχές της πόλης. Η άμεση υλοποίηση του προτεινόμενου τμήματος του δρόμου, είναι πολύ σημαντική κυκλοφοριακά, καθώς θα συνδέσει απευθείας δύο σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης – δηλαδή τις Λεωφόρους Στροβόλου και Αρχαγγέλου».

Οφέλη από το έργο

Στην παρουσίαση του Ρυθμιστικού Σχεδίου για το συγκεκριμένο έργο καταγράφονται τα προβλεπόμενα οφέλη από τη δημιουργία του.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Στη βάση υπολογισμών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, αναμένεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, θα παραλάβει σημαντικό όγκο κυκλοφορίας, που υπολογίζεται ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θα ανέλθει στα 22,000 αυτοκίνητα την ημέρα, με ανοδική τάση» .

Tο μεγαλύτερο όφελος από την κατασκευή του δρόμου, θα προκύψει από την αποσυμφόρηση των οικιστικών περιοχών και των δρόμων στις παρακείμενες γειτονιές του Στροβόλου και ιδιαίτερα στον παλαιό πυρήνα Στροβόλου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος από τη διαμπερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς λόγω της απουσίας του συγκεκριμένου δρόμου, οι χρήστες του οδικού δικτύου χρησιμοποιούν για τις διακινήσεις τους υφιστάμενους στενούς και ανεπαρκείς δρόμους εντός του πυρήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης, όχλησης και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων».

Η κατασκευή του Έργου αυτού και η δημιουργία εναλλακτικής όδευσης για τα οχήματα, θα απαλλάξει τον πυρήνα από τη διαμπερή κυκλοφορία και θα επιτρέψει στο Δήμο Στροβόλου να προωθήσει την εφαρμογή του Σχεδίου περιοχής του πυρήνα Στροβόλου, ώστε αυτός να αναβαθμιστεί ποιοτικά και λειτουργικά.

 Iδιαίτερη ταλαιπωρία υφίστανται επίσης και οι κάτοικοι της οδού Ευζώνων η οποία συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με την οδό Ελαιώνων (δρόμος γειτονιάς του δευτερεύοντος οδικού δικτύου), καθώς λόγω της απουσίας του συγκεκριμένου δρόμου, χιλιάδες οδηγοί τη χρησιμοποιούν καθημερινά για τις διακινήσεις τους. Σύμφωνα με μετρήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στην οδό Ευζώνων διακινούνται καθημερινά, περίπου 9,000 οχήματα.

Οι συνθήκες που περιγράφηκαν πιο πάνω, πέραν από την όχληση των οικιστικών περιοχών και την ταλαιπωρία των οδηγών, δημιουργούν επίσης ανασφαλείς συνθήκες, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Άρα η συμβολή του Δρόμου αυτού, θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Έργου.

Ο προτεινόμενος δρόμος θα είναι επίσης υποβοηθητικός για την προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς συνδέει σημαντικές περιοχές και χρήσεις μεταξύ τους. Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα για μελλοντική χρήση των 2 λωρίδων κυκλοφορίας από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αν αυτό αξιολογηθεί θετικά στη βάση μελετών. Η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η μείωση των αργών κινήσεων και των συνεχόμενων στάσεων και εκκινήσεων των αυτοκινήτων, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού χρόνου διακίνησης ανά χρήστη, τη μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Με το Έργο θα κατασκευαστούν δύο νέες γέφυρες πάνω από τον Πεδιαίο ποταμό. Η μία, θα κατασκευαστεί μεταξύ της Λεωφόρου Στροβόλου και της οδού Ελαιώνων και η άλλη δυτικά της οδού Αλεξανδρουπόλεως. Η υφιστάμενη γέφυρα και τμήμα της οδού Αλεξανρουπόλεως κατεδαφίζονται.

Οι γέφυρες αυτές, θα υποβοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τις οχηματικές διακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς λόγω της κοίτης του ποταμού, τα σημεία προσπέλασης από την μια πλευρά της στην άλλη, είναι ελάχιστα. Επιπρόσθετα, η γέφυρα παρά την οδό Αλεξανδρουπόλεως είναι προβληματική, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες».

Το Έργο θα προσφέρει στον πολίτη εναλλακτικές επιλογές διακίνησης και τη δυνατότητα χρήσης μέσων κυκλοφορίας φιλικών προς το περιβάλλον, όπως το ποδήλατο, καθότι ο δρόμος θα διαθέτει ποδηλατόδρομο σε όλο το μήκος του, που θα συνδέεται με άλλα δίκτυα ποδηλατοδρόμων, υφιστάμενα και μελλοντικά, όπως πχ ο ποδηλατόδρομος κατά μήκος του Πεδιαίου ποταμού».

Κόστος: Έργο πολλών εκατομμυρίων

Όσον αφορά στο προκαταρκτικό κόστος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αναφερεται «έχει υπολογιστεί στα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ περίπου (€12,000,000.00).  

Στο προκαταρκτικό κόστος, δεν περιλαμβάνεται το κόστος που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των τεμαχίων που θα απαιτηθεί να απαλλοτριωθούν.

 Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται: • Η κατασκευή της κύριας οδού και η αναβάθμιση των τμημάτων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται στο έργο
• Η κατασκευή των 2 γεφυρών
 • Όλα τα Έργα υποδομής/ υπηρεσιών (συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λυμάτων, τοποθέτηση εγκαταστάσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κλπ»)».

Σημειώνεται καταληκτικά ότι ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το Ρυθμιστικό Σχέδιο του πιο πάνω Έργου και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τυχόν απόψεις/εισηγήσεις, οι οποίες θα συζητηθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης/παρουσίασης, που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Στροβόλου, τη Δευτέρα, 17/2/20 στις 6.00 μ.μ.

  Νικολέττα Κουρούσιη   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...