To Top
21:29 Τετάρτη
22 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Εκσυγχρονισμός της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον δημόσιο τομέα
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Εκσυγχρονισμός της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον δημόσιο...
  14 Ιανουαρίου 2020, 6:41 μμ  
Η αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον, η ένταση του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, το Brexit και άλλα επιβάλλουν εγρήγορση και προσήλωση
 
Στις μέρες μας, η δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίσσεται διαρκώς για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται στη σύγχρονη εποχή, τόσο στον τομέα της παροχής έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους λήπτες αποφάσεων, όσο και στον τομέα της παροχής περισσότερης διαφάνειας και λογοδοσίας από τις δημόσιες Αρχές. Αναμφίβολα, η αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον, η ένταση του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit και η επιβράδυνση που καταγράφεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες επιβάλλουν εγρήγορση και προσήλωση στις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου και μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης της αποστολής του, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ακολουθεί τις διεθνείς και κυρίως τις ευρωπαϊκές τάσεις για εκσυγχρονισμό της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, υλοποιώντας ένα μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο θα επηρεάσει οριζόντια ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία. Το μεταρρυθμιστικό αυτό έργο υλοποιείται σταθερά και συστηματικά σύμφωνα με το στρατηγικό μας πλάνο, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της αποδοτικότητας και του τρόπου με τον οποίο η Κυβέρνηση διενεργεί τις χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες.
 
Το έργο αυτό εστιάζεται σε τέσσερεις κυρίως δράσεις – πυλώνες, ως εξής:

Μετάβαση από τη λογιστική βάση των εισπράξεων και πληρωμών στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων (Accrual Accounting). Με την υλοποίηση του έργου αυτού, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards- IPSAS), θα βελτιώσει σημαντικά την παροχή αξιόπιστης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης με διαφάνεια και αυξημένη λογοδοσία.

Εφαρμογή ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), το οποίο καλύπτει τη Λογιστική και τον Προϋπολογισμό, καθώς και τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και τα Μισθολόγια, σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. Η 1η φάση του έργου θα εφαρμοστεί την 01/01/2022. Το έργο αυτό στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας έγκαιρης και ακριβούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ERP είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με τη μείωση της γραφειοκρατίας, η προώθηση της οριζόντιας μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και η βελτίωση της διαχείρισης του προσωπικού με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δημιουργία Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στα Υπουργεία (Finance Functions), με την ενίσχυση του προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με επαγγελματίες λογιστές. Μέσα από την αλλαγή στην οργανωτική διάρθρωση του προσωπικού μας και τη συγκέντρωσή του σε επίπεδο Υπουργείου, μεταβαίνουμε σταθερά από τον παραδοσιακό μας ρόλο στα λογιστήρια στο σύγχρονο ρόλο στις Διευθύνσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Finance Function) που θα παρέχουν ολοκληρωμένες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στα Υπουργεία και Τμήματα, συμβάλλοντας ουσιαστικά και με επαγγελματισμό, σε τομείς, πέραν της λογιστικής εργασίας.

Μεταρρύθμιση στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στη βάση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 86.929. Μέσα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των δημοσίων συμβάσεων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προωθεί ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που αφορά στην εισαγωγή του ρόλου του επαγγελματία λειτουργού δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θα κατανοεί το κανονιστικό περιβάλλον και τα εργαλεία που προσφέρονται και θα μπορεί να αντιληφθεί σωστά την αγορά στην οποία απευθύνεται, ώστε να επιτυγχάνεται στο τέλος το ζητούμενο που είναι η ψηλή ανταποδοτικότητα και αξία στις αγορές του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η μεταρρύθμιση εστιάζεται στην σύσταση και στελέχωση με επαγγελματίες λειτουργούς Κεντρικής Μονάδας Αγορών, η οποία θα λειτουργεί ως αμιγώς εκτελεστικός βραχίονας και η οποία θα είναι ανεξάρτητη από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, η Δημόσια Υπηρεσία γενικά και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ειδικά, διανύει μια περίοδο αλλαγών τεράστιας σημασίας που θα μεταμορφώσουν τόσο την εικόνα της Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και την αξιοπιστία της Κύπρου σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διεθνώς.
 
Με την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος, διεκδικούμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο τόσο στη Δημόσια Υπηρεσία όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ένα πρότυπο καινοτόμου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού οργανισμού του Δημοσίου που να συμβάλλει στη λογοδοσία και στη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων στο δημόσιο τομέα.
 
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
 
  Ρέα Γεωργίου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...