To Top
01:27 Κυριακή
23 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Στο πλατύσκαλο μιας νέας ενδιαφέρουσας δεκαετίας
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Στο πλατύσκαλο μιας νέας ενδιαφέρουσας δεκαετίας
  17 Ιανουαρίου 2020, 12:13 μμ  

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών και οι προκλήσεις της νέας χρονιάς

Τα τελευταία χρόνια το κυπριακό τραπεζικό σύστημα πέρασε από ένα ριζικό μετασχηματισμό. Επικεντρώθηκε στη διαχείριση των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης, με πιο σημαντικό το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως χάσαμε την προσήλωσή μας στη χρηματοδότηση της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα Κύπρου, για παράδειγμα, έχει προσφέρει δανεισμό ύψους σχεδόν €2 δις. τη χρονιά  που μας φεύγει.

Η χρονιά που μπαίνει είναι κομβικής σημασίας. Ευελπιστούμε να εξέλθουμε ουσιαστικά από τα προβλήματα της κρίσης και να εισέλθουμε πιο αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού μας μοντέλου για επιτυχή μετάβαση στη νέα εποχή, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, την τεχνολογική εξέλιξη και τις νέες ανάγκες των πελατών. Το νέο ζητούμενο είναι να αφουγκραστούμε τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, να υιοθετήσουμε πρακτικές εργασίας και εξυπηρέτησης, νέες τεχνολογίες και να προσφέρουμε απλά προϊόντα και υπηρεσίες, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Όπως όλοι αναγνωρίζουμε ο πελάτης  είναι ο βασιλιάς. Αυτή τη φορά οι ανάγκες του είναι νέες. Έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρουν διαδικτυακές  πλατφόρμες και επιζητά από την τράπεζά του να του προσφέρει ανάλογη εμπειρία, προσαρμοσμένη στον δικό του τρόπο ζωής.
 
Έτσι οι τράπεζες, εκ των πραγμάτων, είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν ψηφιακή καινοτομία.
 
Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση για τη νέα χρονιά: να ενημερώσει και να πείσει τον πελάτη για την εύκολη και αξιόπιστη χρήση των καινοτόμων προϊόντων που διαρκώς φτιάχνει και προσφέρει στην αγορά. Ως η ηγέτιδα δε, τράπεζα έχει την υποχρέωση και την προσδοκία να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας του τόπου μας.
 
Λύσεις υψηλής αξίας
Απαιτείται να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη, να προσφέρουμε λύσεις και προϊόντα υψηλής αξίας, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία του πελάτη μας.
 
Έχουμε αντιληφθεί ότι η επιτυχία τού αύριο συμπεριλαμβάνει τους τραπεζικούς οργανισμούς που έχουν σαφή και ξεκάθαρη στρατηγική και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τεχνολογικές ευκαιρίες, δεν είναι δύσπιστοι στην αλλαγή, αγκαλιάζουν ευκαιρίες και καινοτόμες ιδέες, προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και του πελάτη. Θεωρούμε πως η στρατηγική μας και οι επιλογές μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όπως επίσης και η εκπαίδευση του κόσμου για ομαλή μετάβαση στα ψηφιακά κανάλια.
Η άλλη πρόκληση του τραπεζικού τομέα, που όπως και στην περίπτωση της ψηφιοποίησης δεν περιορίζεται μόνο στην Κύπρο, είναι η διαχείριση του ζητήματος των μειωμένων εσόδων από τόκους λόγω των μηδενικών και αρνητικών επιτοκίων, κατόπιν των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 2020 αναμένεται να είναι χρονιά κατά την οποία οι τράπεζες θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για αύξηση εσόδων και μείωση εξόδων, έτσι ώστε να αντισταθμίσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής.  Η πλεονασματική ρευστότητα που χαρακτηρίζει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με το υψηλό ιδιωτικό χρέος, εντείνει το πρόβλημα.
 
Η Τράπεζα Κύπρου έχει καταρτίσει και ήδη υλοποιεί στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση. Πέραν της ψηφιοποίησης, και της ενίσχυσης των προσπαθειών μας για τη διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, κυρίως στους τομείς των Ασφαλειών και του Wealth Management, προβαίνουμε στην πιο ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης κι έχουμε εισαγάγει τον θεσμό του Cost Office για τη ορθολογιστική διαχείριση και μείωση των δαπανών.   
Ως Τράπεζα Κύπρου, όραμα και ταυτόχρονα στόχος μας είναι, όχι  απλά να παραμείνουμε ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, αλλά να είμαστε σταθερό σημείο αναφοράς στις ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και εισάγοντας νέες τεχνολογίες και πρακτικές που θα αλλάξουν άρδην την εμπειρία του εργαζομένου βελτιώνοντας τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.
 
Το μέλλον διανοίγεται μπροστά μας και εμείς συνεπείς και με σεβασμό στον πελάτη, τον μέτοχο, τον εργαζόμενο, την κυπριακή κοινωνία προχωρούμε με μια συνεχή επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό του ρόλου μας στην οικονομία και την κοινωνία ανταποκρινόμενοι όσο καλύτερα μπορούμε στις αλλαγές, στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που μας έρχονται.
 
Ως τραπεζικό σύστημα, αλλά και ως οικονομία, θα πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική μας δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητά μας. Θα πρέπει να εξεύρουμε νέες  πηγές οικονομικής ανάπτυξης και να ενισχύσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητά μας στους τομείς όπου διαθέτουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με την υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής πετυχαίνουμε μεγαλύτερη διασπορά του οικονομικού κινδύνου και μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.
 
Η Κύπρος είναι μια μικρή, ανοικτή -και κατά συνέπεια- ευάλωτη οικονομία. Ας ενδυναμώσουμε τα θεμέλια της  κι ας δώσουμε ώθηση στη σύγχρονη ανάπτυξη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ας αξιοποιήσουμε το μικρό μας μέγεθος και ας ανταποκριθούμε στις προκλήσεις με προσαρμοστικότητα, με ευκινησία, με ταχύτητα, με στρατηγική, με όραμα.
 

Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου 

  Χριστόδουλος Πατσαλίδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...