To Top
10:01 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Σκληρή δουλειά και δημιουργικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Σκληρή δουλειά και δημιουργικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο...
  18 Ιανουαρίου 2020, 8:44 πμ  
Κωδικοποιώντας τις προκλήσεις, προτεραιότητά μας παραμένει η δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
 
Υπάρχουν προκλήσεις εποπτικές, νομοθετικές, τεχνολογικές, οικονομικές καθώς και απαιτήσεις που προέρχονται από την ίδια την αγορά. Οι σχετικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας είναι πολλές, σύνθετες και ιδιαίτερα δύσκολες. Συνεπώς, απαιτούνται ορθοί και προσεγμένοι χειρισμοί, προγραμματισμός, όραμα και πλάνο υλοποίησης προκειμένου να μετατραπούν σε προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία και τις τράπεζες και ευημερίας για τη χώρα μας.

Μετά την κρίση του 2013 οι τράπεζες της Κύπρου έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου, ο οποίος κάποτε μοιάζει με μαραθώνιο και άλλοτε με κούρσα των 100 μέτρων. Ο μαραθώνιος δρόμος περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες αλλαγές που οι τράπεζες υλοποιούν ή σχεδιάζουν για το μέλλον και εκτείνεται από την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση μέχρι τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και τη χορήγηση νέου δανεισμού στην αγορά, υπό αυστηρότερα κριτήρια και προσμέτρηση πολλών παραγόντων προς διασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του εκάστοτε δανείου. Από την άλλη, με τις γρήγορες διαδρομές των 100 μέτρων παρομοιάζονται οι κατά καιρούς νέες απαιτήσεις από τη νομοθετική εξουσία και τις εποπτικές Αρχές. Ταχύτητα και γρήγορες αντιδράσεις απαιτούνται και κάθε φορά που απροσδόκητα δημιουργούνται -έστω και μικρές κρίσεις- στην αγορά, όπως πρόσφατα συνέβη με το κλείσιμο του διοργανωτή ταξιδιών Thomas Cook, ή κάθε φορά που ο τραπεζικός τομέας επιχειρεί να εισάγει μια νέα πρακτική, στα πρότυπα ευρωπαϊκών ή άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Για παράδειγμα, πρόσφατα ο Σύνδεσμος Τραπεζών έθεσε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών, η οποία αποτελεί συνέχεια του νομοθετικού πλαισίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τα τέλη του 2014 και αρχές του 2015 και έχει ενισχυθεί με αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων το καλοκαίρι του 2018. Οι τράπεζες του τόπου έχουν αποδείξει και τη συνέπεια έναντι δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια και την κοινωνική τους ευαισθησία στις περιπτώσεις όπου απαιτείτο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεδομένων, εξελίξεων και δράσης από πλευράς τραπεζών μπαίνει και το 2020, μια χρονιά η οποία εκτιμάται ότι θα έχει τις δικές της προκλήσεις και ο τραπεζικός τομέας καλείται να τις μετατρέψει σε ευκαιρίες ανάπτυξης, διεύρυνσης των θετικών δεδομένων και θωράκισης της αγοράς έναντι δυνητικών κινδύνων.

Κωδικοποιώντας τις προκλήσεις, προτεραιότητά μας παραμένει η δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ούτως ώστε το πρόβλημα να πάψει να υφίσταται. Ένα πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα τόσο άμεσα (όπως τραπεζικούς ισολογισμούς, δυνατότητες νέου δανεισμού, κοινωνική πολιτική τραπεζών-Πολιτείας, αξιολογήσεις τραπεζών και Κράτους, εποπτικές απαιτήσεις κ.ά.) όσο και έμμεσα αφού το πρόβλημα των ΜΕΔ περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές, τη φοροεισπρακτική δυνατότητα του Κράτους και τον σχεδιασμό του μέλλοντος σε διάφορα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογικές και ψηφιακές λύσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες αποτελούν μεγάλο στοίχημα το οποίο επιβάλλεται να κερδηθεί, αφού η τεχνολογία τρέχει, οι ανάγκες νέων πελατών αλλάζουν και οι απαιτήσεις αυξάνονται σε ένα περιβάλλον το οποίο οδηγείται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο.

Παράλληλα και ιδιαίτερα για την Κύπρο, είναι σημαντικό να συνεχιστούν ή και να ενισχυθούν οι προσπάθειες τόσο για ενίσχυση και εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, όσο και για ενημέρωση στο εξωτερικό σε σχέση με τις ενέργειες που η χώρα υλοποιεί προς καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τα πιο πάνω συνθέτουν ένα πλέγμα ισχυρών προκλήσεων με τις οποίες ήδη οι τράπεζες του τόπου αντιμετωπίζουν επενδύοντας, τόσο σε ανθρώπινους όσο και οικονομικούς πόρους και βρίσκοντας κάθε τόσο τις απαντήσεις σε όσα τίθενται ενώπιόν τους. Με αισιοδοξία, καλό σχεδιασμό, δημιουργικότητα και σκληρή δουλειά θα επιτευχθούν οι στόχοι, με πολλαπλά οφέλη για τις τράπεζες, την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου. 
  Μιχάλης Καμμάς   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...