To Top
10:45 Πέμπτη
20 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Υγιής χρηματοπιστωτικός τομέας, κλειδί οικονομικής ανάπτυξης
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Υγιής χρηματοπιστωτικός τομέας, κλειδί οικονομικής ανάπτυξης
  21 Ιανουαρίου 2020, 9:33 πμ  
Aυξημένη εποπτεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΔ οι μεγάλες προκλήσεις για τις τράπεζες
 
Ο χρηματοοικονομικός τομέας στην Κύπρο βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες οδήγησαν σε σημαντικές ανακατατάξεις και μεταρρυθμίσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναστροφή του αρνητικού κλίματος και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη βελτίωση τόσο των δεικτών της οικονομίας όσο και του επιχειρηματικού κλίματος, διανοίγοντας έτσι προοπτικές για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
 
Με στόχο την αποφυγή πρόσκαιρων και επισφαλών αποτελεσμάτων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν σήμερα δραστικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική τους ικανότητα σε βάθος χρόνου. Σ’ ένα ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι τράπεζες οφείλουν να διερευνούν και να αξιολογούν τις χρηματοοικονομικές και άλλες συνθήκες που επικρατούν εντός και εκτός Κύπρου, καθώς και τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν πιθανές ευκαιρίες για να αναπτύσσονται και να επιτυγχάνουν την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα που θα τους δίνει τα εχέγγυα να διαφοροποιούνται επιτυχώς από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας στους πελάτες τους καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα ανταποκρίνονται  στις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση, σε συνάρτηση με τη συνεχή εισαγωγή νέων τεχνολογιών αποτελεί βασικό συστατικό της εξέλιξης και της βιωσιμότητας των τραπεζικών μοντέλων.
 
Ένας υγιής τραπεζικός τομέας αποτελεί βασικό αιμοδότη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα κίνητρο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), ως ένας εξειδικευμένος χρηματοπιστωτικός Oργανισμός με ξεκάθαρα επιχειρηματικό προσανατολισμό, επενδύει στους τομείς της εταιρικής, επενδυτικής και διεθνούς τραπεζικής, ενώ επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του και στην αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης εσόδων του.
 
Με γνώμονα τα θετικά σημάδια ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, οι τράπεζες μπορούν πλέον να επικεντρωθούν σε υποσχόμενους τομείς, όπως η βιομηχανία των επενδυτικών ταμείων, των οποίων η προσέλκυση συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία. Με την πλειοψηφία των υφιστάμενων και αδειοδοτημένων ταμείων να επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και σε παραδοσιακούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, υπάρχει προοπτική για αύξηση των επενδύσεων και σε άλλους κλάδους. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ενώ τομείς όπως οι υποστηρικτικές υπηρεσίες επηρεάζονται θετικά. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να στηρίζουν και να ενισχύουν την έρευνα και την καινοτομία όπως και τον κλάδο των νεοφυών επιχειρήσεων, τομείς που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.
 
Στη νέα ψηφιακή εποχή οι συνεχώς αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος με σημαντικές επιδράσεις σε διάφορους τομείς της παραδοσιακής τραπεζικής. Οι τεχνολογίες fintech συμβάλλουν στη δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων και νέων επιχειρηματικών εφαρμογών, ωστόσο δεν έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της παραδοσιακής τραπεζικής σε θέματα όπως οι καθημερινές συναλλαγές εμβασμάτων και πληρωμών, η κανονιστική συμμόρφωση και η πελατοκεντρική κουλτούρα. Ως εκ τούτου, η γνώση και εμπειρία που διαθέτουν τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα, όπως η cdbbank, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, στην εξάλειψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και ταυτόχρονα, στην παροχή προσωποποιημένων, διαδραστικών και άμεσων υπηρεσιών μέσω κινητών και άλλων τεχνολογικών πλατφόρμων.
 
Ανάμεσα στις σημαντικότερες προκλήσεις που τίθενται ενώπιον του τραπεζικού τομέα, περιλαμβάνονται διαχρονικά πλέον ζητήματα, όπως η αυξημένη εποπτεία καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων.
 
Παράλληλα, οι στενές εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να επηρεαστούν στο εγγύς μέλλον με την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, εάν η Κύπρος καταφέρει να αξιοποιήσει επαρκώς τα ανταγωνιστικά της χαρακτηριστικά μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Προβάλλοντας τα πλεονεκτήματά της στον χρηματοπιστωτικό και τον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα, η χώρα μπορεί να καταστεί εναλλακτικός προορισμός για βρετανικές εταιρείες που θέλουν να εξάγουν υπηρεσίες προς την Ε.Ε. είτε να παραμείνουν δραστήριες εντός της Ένωσης. Μεταφορά εργασιών από εταιρείες που η κύρια επιχειρηματική τους δράση βασίζεται σε επενδύσεις κεφαλαίου (equity funds), ταμεία αντισταθμισμένου κινδύνου (hedge funds), αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds), ενδέχεται να τις ωφελήσει ιδιαίτερα καθώς οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών λήφθηκαν με γνώμονα την προσέλκυση ευρείας μορφής επενδύσεων.
 
Προκειμένου να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος που θα διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη διαφόρων τομέων της οικονομίας που παρουσιάζουν προοπτικές, χρειάζεται στοχευμένη και κυρίως συλλογική προσπάθεια, από όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και μη, ώστε να συνεχίσουν οι μεταρρυθμίσεις και να διαμορφωθεί ένα υγιές και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.   
 
* Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής cdbbank
  Κώστας Αργυρίδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...