To Top
05:07 Τετάρτη
1 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Απαραίτητη η προσέλκυση ξένων φοιτητών με σοβαρό ακαδημαϊκό υπόστρωμα
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Απαραίτητη η προσέλκυση ξένων φοιτητών με σοβαρό ακαδημαϊκό...
  22 Ιανουαρίου 2020, 11:58 πμ  
Διαχρονικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό και διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στόχος δύσκολος, καθόλα όμως εφικτός, με συλλογική και επίπονη δουλειά όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του τόπου μας. Βασική προϋπόθεση επίτευξης του στόχου είναι  η διεθνής εδραίωση και αναγνώριση των πανεπιστημίων μας. Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη διαδικασία, με σημαντικό βήμα τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρουν τα κυπριακά Πανεπιστήμια, μέσω του Φορέα για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). H αξιολόγηση και πιστοποίηση των πανεπιστημίων λαμβάνει ιδιαίτερη αξία και σημασία για τη διεθνή τους αναγνώριση, αφού ο Φορέας ΔΙΠΑΕ έλαβε πρόσφατα την αναγνώριση και ενεγράφη ως μέλος του Μητρώου των Φορέων πιστοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου (EQAR) και αναμένεται και η πιστοποίησή του από τον παγκόσμιο Oργανισμό ιατρικής εκπαίδευσης (WFME).
 
Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας γενναιόδωρης εθνικής πολιτικής με περισσότερη ευελιξία και πιο στοχευμένες δράσεις για προσέλκυση ξένων φοιτητών με σοβαρό ακαδημαϊκό υπόστρωμα. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού, πρέπει να προβάλλεται το γεγονός ότι σπουδές στην Κύπρο ουσιαστικά σημαίνει σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρως πιστοποιημένες, υψηλού επιπέδου και με διεθνή αναγνώριση. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την οποία προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των κυπριακών Πανεπιστημίων και δράσεις για τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρίνεται ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
 
Είχα την τιμή να διατελέσω τα δύο τελευταία χρόνια πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, του θεσμικού φορέα κατάθεσης κοινών στόχων και επιδιώξεων από τα πανεπιστήμια του τόπου. Η άψογη συνεργασία των πρυτανικών αρχών όλων των Πανεπιστημίων με την Κυβέρνηση, τους κρατικούς φορείς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων απέδωσε ως προς τη λήψη αποφάσεων καίριων για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Στο πλαίσιο των προσπαθειών διεθνοποίησής μας επιτύχαμε την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με ομόλογες Συνόδους της Ρωσίας και της Ελλάδας.
 
Ως Πανεπιστήμιο Frederick, άμεσος στόχος μας είναι ασφαλώς η επιτυχής έκβαση των αξιολογήσεών μας από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ. Αναμένουμε ότι θα επαναβεβαιωθεί η ποιότητά μας στη διδασκαλία και την έρευνα. Αντιμετωπίζουμε τη διαδικασία αυτή όμως όχι μόνο ως πρόκληση, αλλά και ως μια ευκαιρία αναστοχασμού, αναδιάρθρωσης και αναδόμησης των προγραμμάτων μας και των διδακτικών μεθόδων, έχοντας ως γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση σε όλους τους τομείς.
 
Βασικός μας στόχος σε στρατηγικό επίπεδο παραμένει η διεθνοποίηση, δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα διεθνούς εμβέλειας και η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα πανεπιστημίων. Οι συνεργασίες αυτές επεκτείνονται σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μας, από τη διδασκαλία και τη μάθηση έως την έρευνα και την καινοτομία. Άμεσος στόχος μας είναι η εμπλοκή στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», την οποία ανέπτυξαν από κοινού φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κράτη - μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συμμαχίες αυτές θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος και η παρουσία μας με δυναμική συμβολή αποτελεί πρωτεύοντα στόχο.
 
Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας παραμένει προτεραιότητα του Πανεπιστημίου Frederick. Στον τομέα της έρευνας έχουμε τους καλύτερους δείκτες παραγωγής επιστημονικής γνώσης στην Κύπρο όπως φαίνεται από αξιόπιστες αναλύσεις (π.χ. Scopus). Εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά για την άντληση και αξιοποίηση κονδυλίων μέσα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ειδικά κίνητρα για διδακτορικές σπουδές. Επιπρόσθετος στόχος μας είναι η οργανωμένη θεσμική συγκρότηση και λειτουργία Ερευνητικών Μονάδων και η περαιτέρω διασύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διδασκαλία.
 
Σημαντικός στρατηγικός στόχος που έχουμε θέσει επίσης είναι η Αριστεία στη Διδασκαλία μέσω της φοιτητικο-κεντρικής εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουμε πολύπλευρες δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού μέσω του Κέντρου Αριστείας στη Μάθηση και τη Διδασκαλία, το οποίο προσφέρει προγράμματα κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού σε εξειδικευμένα θέματα καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και το οποίο σκοπεύουμε να ενισχύουμε περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.
 
Στόχος μας ασφαλώς είναι και η συνέχιση των διεθνών διακρίσεών μας που αναδεικνύουν το σημαντικό έργο που επιτελούμε. Το 2019, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο στη γενική κατάταξη μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων, U-Multirank. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν ξεκάθαρα την ποιότητα του ακαδημαϊκού και διοικητικού μας προσωπικού αλλά και την αξία των φοιτητών και των αποφοίτων μας.
 
Τέλος, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε πολύπλευρα στην κοινωνία και να συνεργαζόμαστε με οργανωμένους φορείς και θεσμούς, ως ένας σοβαρός Οργανισμός, με ιστορική σφραγίδα στα τεκταινόμενα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.
 
Οι νέοι στρατηγικοί μας στόχοι είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού και συνεχούς αξιολόγησης των δράσεων του Πανεπιστημίου Frederick, ενός ζωντανού Οργανισμού που βρίσκεται σε μία αδιάλειπτη διαδικασία εξέλιξης και στηρίζεται στα γερά θεμέλιά του για την υλοποίηση του οράματός του.

Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick
Πρόεδρος Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων
  Γιώργος Δημοσθένους   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...