To Top
06:00 Τετάρτη
1 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Διαπλάθοντας τον Παγκόσμιο Ενεργό Πολίτη
ΑΡΧΙΚΗΑΠΟΨΕΙΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ "Φ" • Διαπλάθοντας τον Παγκόσμιο Ενεργό Πολίτη
  22 Ιανουαρίου 2020, 12:06 μμ  
Η παιδεία και ο πολιτισμός διαμορφώνουν και εξελίσσουν την κοινωνία μας, αποτελούν τον πυρήνα της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλλιεργώντας την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα με την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
 
Στην Επικοινωνία «Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: Νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει το όραμά της για την Ευρώπη και τον Ευρωπαίο πολίτη του μέλλοντος, εντός μιας συνεχιζόμενης μεταλλασσόμενης κοινωνίας και ενός αβέβαιου εργασιακού χώρου και επαγγελμάτων, ως αποτέλεσμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και των ανατρεπτικών τεχνολογιών· κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
 
Οι προκλήσεις της αυριανής κοινωνίας θα είναι πράγματι πολύ δύσκολες και όλοι μας θα κληθούμε να απαντήσουμε σε πολλά ηθικά, φιλοσοφικά και υπαρξιακά ερωτήματα σε σχέση με διλήμματα που θα προκύψουν και με πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη δημοκρατία και την ευημερία της κοινωνίας μας.
Εν όψει των προκλήσεων αυτών και αντιλαμβανόμενη τον καίριο ρόλο της παιδείας στην αντιμετώπισή τους, η Κομισιόν έχει καθορίσει κάποιους στρατηγικούς στόχους. Μεταξύ των στόχων αυτών είναι η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που συμβάλλουν στη διά βίου μάθηση, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω έντεκα δράσεων που αφορούν τη ψηφιακή εκπαίδευση και, τέλος, η υιοθέτηση των αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν την κοινωνία μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεχωρίσει έναν αριθμό ήπιων δεξιοτήτων, όπως η πολυγλωσσία, η διαπολιτισμική, κριτική και δημιουργική σκέψη, ο οραματισμός, ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ομαδικότητα στην εργασία και η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η γραπτή και προφορική επικοινωνία, η καινοτομία και επιχειρηματικότητα, η ψηφιακή και τεχνολογική προσαρμογή, η εγρήγορση, η προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο ορθολογισμός και η επιχειρηματολογία και, τέλος, η ενεργή πολιτότητα.
Αποκτώντας τις προαναφερθείσες, απόλυτα αναγκαίες για τη διά βίου μάθηση, δεξιότητες, ο αυριανός πολίτης θα είναι σε θέση να επιτύχει επαγγελματικά σε ένα αβέβαιο, συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, να δρα και να ηγείται με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη και προσφορά, εκσυγχρονίζοντας, έτσι, περισσότερο την κοινωνία μας.
 
Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2015, τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του πλανήτη μας. Στο επίκεντρο της «Ατζέντας 2030» είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs), που σχετίζονται με τις σημαντικότερες αυτές προκλήσεις της εποχής μας. Η υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της κοινωνίας μας και προς τούτο η συμβολή των νέων μας κρίνεται σημαντικότατη.
 
Στο πλαίσιο των προαναφερθεισών αλλαγών και προκλήσεων, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, συγκεκριμένα το σχολείο, το πανεπιστήμιο του σήμερα και του αύριο, πρέπει να εναρμονιστούν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση. Είναι αναγκαίο, επομένως, να υιοθετηθεί μια μαθητο-κεντρική προσέγγιση, η οποία να προωθεί την ενεργή και βιωματική μάθηση, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τη μη τυπική και άτυπη μάθηση, τον εθελοντισμό και να καλλιεργεί την κριτική σκέψη.
 
Στόχος της παιδείας μας, σε όλες της βαθμίδες, πρέπει να είναι η διαμόρφωση του αυριανού ψηφιακού, διαπολιτισμικού, πολύγλωσσου, επικοινωνιακού, ορθολογιστικά αλλά ταυτόχρονα δημιουργικά και ανατρεπτικά σκεπτόμενου, καινοτόμου, πιστού στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, παγκόσμιου ενεργού πολίτη.
 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως φορέας έρευνας, καινοτομίας και ανατρεπτικών αλλαγών και στο πλαίσιο της κοινωνικής του υπευθυνότητας, προχωρά άμεσα στην επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων, αναγνωρίζοντας τη σημασία όλων των προαναφερθέντων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, μετασχηματίζουμε το μαθησιακό μας περιβάλλον – ανασχεδιάζουμε τα προγράμματα σπουδών, υιοθετούμε καινοτόμες μεθόδους μάθησης, αναδιαμορφώνουμε μαθησιακούς χώρους, υιοθετούμε ανατρεπτικές και μη τεχνολογικές καινοτομίες, προωθούμε την ενεργή μάθηση, προσφέρουμε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών μας - έτσι ώστε να προετοιμάσουμε από σήμερα τον αυριανό, επιστημονικά καταρτισμένο ερευνητή και επαγγελματία, κοινωνικά συνειδητοποιημένο παγκόσμιο ενεργό πολίτη.
 
Με τον τρόπο αυτό, συμβάλουμε ουσιαστικά στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας της κοινωνίας μας.
 
*Πρύτανη Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 
  Φίλιππος Πουγιούτας   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...