To Top
07:30 Δευτέρα
27 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Εξωραΐζεται η περιοχή Αρχιγραμματείας
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Εξωραΐζεται η περιοχή Αρχιγραμματείας
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Μαΐου 2018, 3:04 μμ

Πράσινο φως στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη διαμόρφωση της περιοχής της Αρχιγραμματείας στη Λευκωσία, έδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή η οποία δεν φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου. Μέσα από τα προγραμματιζόμενα έργα αναμένεται να αλλάξει ριζική όψη η περιοχή της Αρχιγραμματείας όπου στεγάζεται το υπουργείο Εσωτερικών. 

Το έργο αποσκοπεί στον ευπρεπισμό και εξωραϊσμό της περιοχής της Αρχιγραμματείας, με την κατασκευή 586 χώρων στάθμευσης, χώρου πρασίνου, δρόμου, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου, σύνδεση με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου Ποταμού και διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης προς τη λεωφ. Λόρδου Βύρωνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμφαση κατά τον σχεδιασμό δόθηκε στην υδρολογική μελέτη των εξωτερικών χώρων, ώστε τα όμβρια ύδατα να διοχετεύονται σε κατάλληλα συστήματα, με στόχο την επίλυση του προβλήματος που παρουσιάζεται στην περιοχή, με κυριότερο τη συσσώρευση ομβρίων υδάτων στο διατηρητέο κτήριο της Αρχιγραμματείας, ώστε να διοχετεύονται στον Πεδιαίο Ποταμό.

Ο εξωραϊσμός της συγκεκριμένης περιοχής είναι προσωρινός, λόγω του ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα δρομολογηθεί η χωροθετική πολιτική που αποφασίστηκε για την ευρύτερη περιοχής της Αρχιγραμματείας και του παλαιού ΓΣΠ.

Ο χώρος βρίσκεται επί της οδού Δημοσθένη Σεβέρη, παρά το υπουργείο Εσωτερικών, που χρησιμοποιείται προσωρινά κυρίως ως χώρος στάθμευσης. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε έκταση εμβαδού 29,500τ.μ. περίπου και περιλαμβάνουν:

(α) Περιοχή Α και Β - Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης υπαλλήλων υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Χρήσης: Η διαμόρφωση των εν λόγω περιοχών είναι προσωρινή, αφού με βάση το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας στον εν λόγω χώρο προγραμματίζεται η ανέγερση του υπουργείου Εσωτερικών και νέο κτίριο κυβερνητικής υπηρεσίας. Συνεπώς, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν δεν είναι μόνιμα και οι επιφάνειες επιστρώνονται με επιχωματώσεις και χαβαροτσιάκκιλα.

(β) Περιοχή Γ - Χώρος πρασίνου / πάρκο: ο χώρος πρασίνου εμβαδού 5,700τ.μ. περίπου θα καλυφθεί με φυτόχωμα και πουρί. Η τοπιοτέχνηση του χώρου βασίστηκε σε εισηγήσεις του Τμήματος Δασών και περιλαμβάνει τη δενδροφύτευση Λάσμαρι, Λεβάντα, Κιούλι, Λαντάνα, Ροδοδάφνη νάνα, Χαρουπιά, Μαστιχιά, Κυπαρίσσι ορθόκλαδο, Σχοινιά, Θυμάρι, Αμυγδαλιά, Μουριά, Μελισσόχορτο, Γρασίδι Κικιούγιου. Στο χώρο θα τοποθετηθούν όργανα / παιγνίδια / εξοπλισμός ΑΜΕΑ.

(γ) Περιοχή Γ – Δρόμος / Πεζοδρόμια / Ποδηλατόδρομος: ο νέος δρόμος (πλάτος 6,00μ.) που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στα δύο κτίρια της περιοχής ενώνοντας τη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη με τη λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια (πλάτος 2,50μ.) και ποδηλατόδρομο (1,50μ.) και θα ενώνεται με το γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου ποταμού.

Σημειώνεται ότι το έργο αυτό αποτελεί μέρος του Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον ευρύτερο χώρο της Αρχιγραμματείας και του παλαιού ΓΣΠ (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 4/10/2017), για το οποίο απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το σύνολο των έργων, πριν από την πολεοδομική έγκριση του, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2005 έως 2014.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον επικαιροποιημένο χωροταξικό σχεδιασμό του ευρύτερου χώρου της Αρχιγραμματείας και του παλαιού Γ.Σ.Π., ως επίσης και την αξιοποίηση του κτηρίου της Αρχιγραμματείας για πολιτιστικές χρήσεις. Εν αναμονή της υλοποίησης του σχεδιασμού, έχει κατακυρωθεί η προσφορά για ευπρεπισμό και προσωρινό εξωραϊσμό της περιοχής.

Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο για τη διαμόρφωση της περιοχής της Αρχιγραμματείας στη Λευκωσία, υπογράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017. Τότε γινόταν αναφορά ότι η δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 893.000,00 ευρώ (+Φ.Π.Α.), ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τέλη Οκτωβρίου 2017 και θα συμπληρωθούν σε 32 εβδομάδες.

Όροι για την κατασκευή του έργου

Η Περιβαλλοντική Αρχή, πριν την έκδοση θετικής γνωμάτευσης, έλαβε υπόψη την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), τις θέσεις διαφόρων φορέων και την επιτόπια επίσκεψη. Παράλληλα, έθεσε όρους / προϋποθέσεις για την κατασκευή του έργου.

Μεταξύ άλλων, οι όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο τελικού σχεδιασμού του έργου έχουν σχέση με την ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Αρχής σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο έργο και πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών με σκοπό τη διερεύνηση για το κατά πόσο οι εργασίες που επίκεινται να διεκπεραιωθούν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2005 έως 2014.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι θα πρέπει να  γίνει έκθεση με την καταγραφή της χλωρίδας της περιοχής του έργου, ειδικά για τα δένδρα που θα αποκοπούν ή θα μεταφυτευτούν, και να υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Δασών για ενημέρωση και τυχόν εγκρίσεις από το Τμήμα Δασών.

Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου έχει τεθεί όρος όπως σε περίπτωση που ανευρεθούν αρχαιότητες, οι κατασκευαστικές εργασίες να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών κοινής ωφέλειας, καθώς και να διαφυλαχθεί κατάλληλα η αφαιρούμενη φυτική γη έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις.

Όροι πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου που έχουν να κάνουν με τα απόβλητα, καθώς και να μην χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για την καταπολέμηση των αγριόχορτων.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Οι κυριότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), είναι οι ακόλουθες:

Κατά την κατασκευή: α) Περιοδική αύξηση του θορύβου από τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου όπως εκσκαφείς, φορτωτές, διάφορους τύπους φορτηγών, κ.λπ. β) Επηρεασμός του εδάφους από πιθανές βλάβες μηχανημάτων ή οχημάτων, αύξηση του θορύβου, ρύπανση της ατμόσφαιρας και αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών. γ) Αποκοπή 37 δένδρων περίπου με σκοπό την ορθολογιστική λειτουργία και μεγιστοποίηση των χώρων στάθμευσης. δ) Αύξηση των εκπομπών ρύπων και συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αύξησης των χώρων στάθμευσης και της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων.

Κατά τη λειτουργία: α) Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με την επιλογή ειδών της κυπριακής βιοποικιλότητας, τη φύτευση νέων δέντρων. β) Ο ημερήσιος όγκος στερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθούν είναι μικρός και θα προέρχονται από τους επισκέπτες του έργου, η διαχείριση των οποίων θα γίνεται από το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λευκωσίας.

  Άγγελος Νικολάου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...