To Top
07:04 Κυριακή
29 Μαρτίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Σε πέντε άξονες οδεύει το υπουργείο Παιδείας
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Σε πέντε άξονες οδεύει το υπουργείο Παιδείας
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2019, 1:15 μμ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκπαιδευτικά θέματα βρέθηκαν πολλές φορές στο προσκήνιο είτε διότι οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν διαφορετικές θεωρήσεις επ’ αυτών, είτε γιατί προϋπέθεταν περίοδο διαλόγου. Κάποια από αυτά τα ζητήματα εκκρεμούν ακόμη και βρίσκονται στη φάση της διαβούλευσης, ενώ κάποια άλλα πήραν τον δρόμο για υλοποίηση.

Ανεξαρτήτως με την πορεία των θεμάτων, το υπουργείο Παιδείας για την επόμενη διετία θα επικεντρωθεί κυρίως σε πέντε βασικές προτεραιότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο του Στρατηγικού του Σχεδιασμού καθώς και των επιδιώξεών του. Σύμφωνα δε με πηγές του Υπουργείου, για τις στρατηγικές αυτές εκπονείται πρόγραμμα δράσης όλων των διευθύνσεων και υπηρεσιών του. Ειδικότερα, στην καθεμιά από τις πέντε αυτές στρατηγικές προτεραιότητες, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει: 

α) τη συγκεκριμενοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

β) την επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, 
γ) την εκπόνηση και διάθεση σε όλους κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και κυρίως ψηφιακού), 
δ) τη συνεχή παρακολούθηση των δράσεων αυτών για σκοπούς ανατροφοδότησης και βελτίωσης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Χαμπιαούρης: Νέος σχεδιασμός για βία σε σχολικούς χώρους

Όσον αφορά στις πέντε προτεραιότητες, τις οποίες το υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίζει ως σημαντικές για τη βελτίωση της εκπαίδευσης είναι: 

>> Η αξιολόγηση του μαθητή σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος: Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές τόσο στον προγραμματισμό όσο και στην ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η όλη προσπάθεια εδράζεται στην πρόταση για τη διαμόρφωση Ενιαίου Συστήματος Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας, η οποία έχει παρουσιαστεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφορά σε σύγχρονες μορφές αξιολόγησης, καλλιεργώντας τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις βασικές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών μας σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις ηλικίες. 

>> Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών: Μετά από την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για το θέμα από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας έχει αρχίσει διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2019 να υπάρξει συμφωνημένη πολιτική, στη βάση της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται και θα ενδυναμώνονται συνεχώς, από την πρώτη ημέρα διορισμού τους στην εκπαίδευση μέχρι το τέλος της καριέρας τους. Το Υπουργείο τονίζει πως το προτεινόμενο νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο σύστημα, αφού, στη βάση επιστημονικών κριτηρίων, υιοθετούνται συγκεκριμένες δράσεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών, συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και προαγωγής τους. Αναμένεται πως το νέο σύστημα θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για σοβαρές και ποιοτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο προτεινόμενο σύστημα, η αξιολόγηση διατηρεί τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση όλων όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. 

>> Η πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας: Μέσα από νέες δομές και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, το Υπουργείο αναβαθμίζει τις δράσεις του και προωθεί πιο αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας. Μέσω της προώθησης ολοκληρωμένων και αξιολογημένων παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία, από την προδημοτική μέχρι το λύκειο, καθώς και αποκεντρωμένων δράσεων άμεσης παρέμβασης αναμένεται υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο. Επιπρόσθετα, εγκαθιδρύεται μηχανισμός καταγραφής, παρακολούθησης και έρευνας στα θέματα της παραβατικότητας, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Την ψήφιση των τετραμήνων χαιρετίζει το Υπουργείο Παιδείας

>> Ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα: Όπως καταγράφει το Υπουργείο, η δράση του για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται, μετά και από τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους οποίους έχει καλέσει στην Κύπρο το ίδιο. Οι φάσεις υποδοχής στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση ενισχύονται, με παράλληλη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης κατά την υποδοχή κυρίως, καθώς και με την υιοθέτηση πλήρους μηχανισμού παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων αυτών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Στόχος είναι τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία να μαθαίνουν ελληνικά πριν παρακολουθήσουν πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο. Επιπλέον, ενισχύεται η καλλιέργεια και άλλων δεξιοτήτων των παιδιών αυτών σε άλλα θέματα, εκτός της γλώσσας, όπως η μαθηματική σκέψη, οι φυσικές επιστήμες κ.ά., δράση που θα διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

>> Ειδική Εκπαίδευση – Ενιαία Εκπαίδευση: Πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι προωθούνται αλλαγές, τόσο στο νομοθετικό όσο και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε η ενιαία εκπαίδευση να γίνει πραγματικότητα για όλα τα παιδιά. Στόχος είναι μέσω των αλλαγών και ρυθμίσεων που προωθούνται, οι μαθητές με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας να έχουν καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση, μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της ικανοποίησης βασικών μαθησιακών αναγκών τους. Όσον αφορά στον στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου, είναι η εναρμόνιση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση μαζί με τους συνομήλικούς τους. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο εξασφάλισε τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται. Μέσω της τεχνικής βοήθειας, υπάρχει συνεργασία με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση. Το προσχέδιο της νέας νομοθεσίας τέθηκε σε διαβούλευση και παρουσιάστηκε σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια και οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν με σκοπό τη διαμόρφωση σχετικών Κανονισμών. Αναμένεται γύρω στο τέλος του 2020 να έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία τόσο του Νόμου όσο και των Κανονισμών, οι οποίοι θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή για ψήφιση. 

  Ευαγγελία Σιζοπούλου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...