To Top
08:15 Τετάρτη
19 Φεβρουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
20% των εσόδων του ΟΚΥπΥ απαιτούν οι ειδικοί γιατροί
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • 20% των εσόδων του ΟΚΥπΥ απαιτούν οι ειδικοί γιατροί
Τελευταία Ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2019, 2:36 μμ
Με ψηλές απαιτήσεις μετέβησαν χθες στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας οι τρεις συντεχνίες των γιατρών του δημοσίου οι οποίες με κοινή πρόταση τους προς τον Οργανισμό απαίτησαν την παραχώρηση του 20% των εσόδων που θα λαμβάνει ο ΟΚΥπΥ από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, στους ειδικούς γιατρούς των κρατικών νοσοκομείων. 
 
Το ποσοστό βεβαίως που οι γιατροί απαίτησαν από τον Οργανισμό απέχει αρκετά από τις αρχικές προτάσεις του ΟΚΥπΥ, ο οποίος, όπως πληροφορούμαστε είχε κατανέμει με διαφορετικούς τρόπους στους γιατρούς (μέσω διαφορετικών ενεργειών), συνολικό ποσοστό που έφθανε κατά μέσο όρο το 12% -13% επί των εσόδων του από τον ΟΑΥ. 
 
 
Η διαφορά ωστόσο που διαπιστώθηκε από τη χθεσινή μεταξύ τους συνάντηση, δεν οδήγησε, ευτυχώς, σε ναυάγιο το διάλογο αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα συζητήσουν λεπτομερώς τόσο από κοινού όσο και η κάθε μια ξεχωριστά τις ενώπιον τους προτάσεις και θα επανέλθουν την ερχόμενη εβδομάδα για συνέχιση της διαβούλευσης. Η συζήτηση εξάλλου δεν μπήκε χθες στην ουσία των προτάσεων των δύο πλευρών αφού κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεφάνη ότι και μεταξύ των συντεχνιών υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα επί μέρους ζητήματα. 
 
Η πρόταση των γιατρών, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» περιελάβανε τέσσερις διαφορετικούς άξονες εκ των οποίων οι τρείς, όπως πρότειναν οι συντεχνίες, μπορούν να συζητηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και ο τέταρτος άξονας που αφορά την παραχώρηση ατομικών κινήτρων που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα του κάθε γιατρού μπορεί να τύχει συζήτησης σε κατοπινό στάδιο. 
   
Σε γενικές γραμμές, οι συντεχνίες απαίτησαν ποσοστό 20% επί των συνολικών εσόδων του ΟΚΥπΥ τόσο για την εξωνοσοκομειακή (που αφορά την πρό της 1ης Ιουνίου 2020 περίοδο) όσο και για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη (που αφορά την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ). 
 
Σύμφωνα με τις συντεχνίες το ποσοστό αυτό μπορεί να κατανεμηθεί: 
-          Μέσω οριζόντιας αύξησης η οποία θα παραχωρηθεί αυτόματα (σε ποσοστό που θα συμφωνηθεί) σε όλους τους ειδικούς γιατρούς 
-          Με ποσοστό επί των ιατρικών πράξεων που θα διενεργούν οι κλινικές/τμήματα των νοσοκομείων 
-          Με ποσοστό επί των εσόδων του ΟΚΥπΥ για τις επισκέψεις ασθενών στους ειδικούς γιατρούς του Οργανισμού
-          Με συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και προσθέτει αρκετά στο μηνιαίο εισόδημα των γιατρών που συμμετέχουν σε αυτό. 
 
Ο ΟΚΥπΥ είχε προτείνει 
-          Ποσοστό για την κάθε ιατρική πράξη
-          Ποσοστό για τις επισκέψεις 
 
Επιπρόσθετα, ο ΟΚΥπΥ πρότεινε τον καθορισμό ποσοστού το οποίο θα παραχωρείται στην κλινική/τμήμα που  θα διαμοιράζεται ισόποσα σε όλους τους γιατρούς της κλινικής/τμήματος συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή (θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός ημερών εργασίας για τον κάθε γιατρό ξεχωριστά) και ποσοστού  που θα παραχωρείται  στην κλινική/τμήμα για σκοπούς εκπαίδευσης, συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια κλπ. 
 
Συνολικά με βάση τους υπολογισμούς του ΟΚΥπΥ στους γιατρούς σύμφωνα με την πρόταση του θα καταλήγει κατά μέσο όρο το 12% -13% των συνολικών εσόδων του οργανισμού από τον ΟΑΥ. Νοουμένου ότι τα έσοδα του ΟΚΥπΥ θα είναι τουλάχιστον ίσα με τα σημερινά δεδομένα του Οργανισμού. 
   
Όπως ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του Κλάδου των γιατρών της ΠΑΣΥΔΥ Αγαθοκλής Χριστοφίδης, «Θα πρέπει να δηλώσω ότι ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε με κοινή πρόταση οι τρεις συντεχνίες στον ΟΚΥπΥ». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, «έγινε ανταλλαγή και επεξήγηση των προτάσεων μας και ο Οργανισμός δεσμεύτηκε να τις μελετήσει και να συνέλθουμε εκ νέου σε μια εβδομάδα». 
 
Διαπίστωση όλων, είπε ο κ. Χριστοφίδης ήταν ότι «όντως υπάρχει τεράστια ψαλίδα μεταξύ των απολαβών των ειδικών γιατρών του δημοσίου και των ιδιωτών ειδικών γιατρών του ΓεΣΥ και αν θέλουμε να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα και να κρατήσουμε τους γιατρούς στο δημόσιο θα πρέπει να βρούμε τρόπο για να την σμικρύνουμε». 
 
Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του «Φ» αλλά αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένα ποσοστά ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι η πρόταση των συντεχνιών κινείται σε τρία σημεία: πρώτον, «θα πρέπει να υπάρχει μια αύξηση επί του μισθού του κάθε γιατρού,  να καθοριστεί ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων του ΟΚΥπΥ το οποίο θα παραχωρείται στους γιατρούς και θα πρέπει να παραμείνουν τα πιλοτικά προγράμματα (υπερωριακή απασχόληση) και στην πορεία θα συζητηθεί και το "ατομικό κίνητρο" για τον κάθε γιατρό».  
 
Από πλευράς του ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ Αλέκος Σταμάτης ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Φ» ότι «οι συντεχνίες έθεσαν την πρόταση τους, τους ακούσαμε, έγινε αρκετή συζήτηση γύρω από κάποια σημεία και θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα». Είναι αρκετά, όπως είπε ο κ. Σταμάτης «τα σημεία και οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν φθάσουμε σε κάποια συμφωνία διότι πρέπει να δούμε, πως θα κατανέμονται αυτά τα κίνητρα στους γιατρούς, με ποιά κριτήρια και σε ποια ποσοστά κλπ». 
 
Διαφορά δεκάδων χιλιάδων εντοπίζει η μελέτη των γιατρών 
 
Τεράστια διαφορά μεταξύ των απολαβών των γιατρών του δημοσίου και των αμοιβών που λαμβάνουν οι ιδιώτες γιατροί του Γενικού Συστήματος Υγείας εντοπίζει και η μελέτη που εκπονήθηκε από τον οίκο Deloitte για λογαριασμό της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών. 
 
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη μελέτη, αυτή τη στιγμή οι ακαθάριστες ετήσιες απολαβές των ιδιωτών προσωπικών γιατρών για ενήλικες φθάνουν κατά μέσο όρο τις €142.539 ενώ των προσωπικών γιατρών του δημοσίου τις €54.486 (χωρίς να υπολογίζονται τα κίνητρα που έχουν παραχωρηθεί). Παρατηρείται δηλαδή διαφορά της τάξης των €88.053. Σε ό,τι αφορά τις καθαρές απολαβές, οι ιδιώτες παρουσιάζονται στη μελέτη να λαμβάνουν  €58.564 και οι γιατροί του δημοσίου €37.177 (διαφορά 21.387). 
   
Για τους ιδιώτες παιδίατρους του ΓεΣΥ, οι ετήσιες απολαβές φθάνουν κατά μέσο όρο τις €109.000 και των παιδιάτρων του δημοσίου τις €56.565. Διαφορά δηλαδή €44.049. σε ό,τι αφορά τις καθαρές απολαβές, οι ιδιώτες παιδίατροι φέρονται να λαμβάνουν €49.043 και οι γιατροί του δημοσίου  €42.254, δηλαδή υπάρχει διαφορά €6.789. 
 
Για την περίπτωση των ειδικών γιατρών, η μελέτη χρησιμοποιεί δύο συγκεκριμένες ειδικότητες. Για την καρδιολογία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ιδιώτες γιατροί λαμβάνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα €115.075 ενώ οι ιδιώτες νευρολόγοι €100.274. 
Λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι μέσες ακαθάριστες απολαβές των γιατρών του δημοσίου κυμαίνονται μεταξύ €50.000 - €80.000 ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα. 
 
Οι ερευνητές εισηγούνται «την καταβολή οριζόντιας αύξησης στις απολαβές των γιατρών με κύριο στόχο τη μείωση του χάσματος που υφίσταται». Εισηγούνται επίσης «υιοθέτηση κινήτρων που θα επιβραβεύουν τη συνεισφορά των εργοδοτουμένων σε επίπεδο κλινικής, π.χ. καταβολή φιλοδωρήματος το οποίο θα καθορίζεται στη βάση υλοποίησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο κλινικής». 
  Μαριλένα Παναγή   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...