To Top
01:28 Τρίτη
21 Ιανουαρίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Δύσκολα κάλυψαν την ύλη οι Βιολόγοι
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Δύσκολα κάλυψαν την ύλη οι Βιολόγοι
  13 Δεκεμβρίου 2019, 11:28 πμ  
Οι εξετάσεις τετραμήνων, που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά φέτος και αφορούν τους μαθητές της Α’ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, προκάλεσαν αναταραχή μέσα στα σχολεία, πέραν από τις έντονες διαφωνίες που υπάρχουν για τον θεσμό. Αναταραχή που σχετίζεται και με την κάλυψη της διδακτέας ύλης, ούτως ώστε οι μαθητές να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις τους. Τις δυσκολίες που προέκυψαν από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν ανέδειξε έρευνα του Συνδέσμου Βιολόγων της ΟΕΛΜΕΚ, ο οποίος απευθύνθηκε με ερωτηματολόγια στους καθηγητές Βιολογίας ούτως ώστε να πάρει ανατροφοδότηση σε σχέση με την κάλυψη της ύλης στην Α’ τάξη Λυκείου ενόψει των εξετάσεων τετραμήνων (σημειώνεται ότι το μάθημα της Βιολογίας θα εξεταστεί στις 19 Δεκεμβρίου). Οι καθηγητές του μαθήματος εισηγούνται τη μείωση της εξεταστέας ύλης, ώστε να αποφορτιστεί η εξεταστέα ύλη του α΄ τετραμήνου. 

Σύμφωνα με την έρευνα, διαφάνηκαν δυσκολίες στη διδασκαλία ενός μονόωρου και δη εξεταζόμενου μαθήματος, όπως είναι η Βιολογία, ως προς την κάλυψη της ύλης σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Οι δυσκολίες αναδεικνύονται από το γεγονός ότι, παρόλο που ένα σημαντικό ποσοστό διδασκόντων (62,7%) είχαν καλύψει το σύνολο των διαθέσιμων διδακτικών περιόδων μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία (29 Νοεμβρίου), εντούτοις είτε «έτρεξαν» την ύλη είτε χρειάστηκε να δανειστούν διδακτικές περιόδους από συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων. Αυτές, ως επί το πλείστον, κυμαίνονταν από δύο μέχρι τρεις περιόδους. Σε αυτό βέβαια συνέτεινε και το γεγονός της απώλειας διδακτικού χρόνου, κάτι που ήταν αναμενόμενο. 
 

Οι περίοδοι που έχουν χαθεί λόγω αργιών, εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων ήταν κατά μέσο όρο δύο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν μέχρι και τις τέσσερις. Διδάσκοντες σε ποσοστό 37,3% δεν κατάφεραν να καλύψουν την ύλη εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Είναι πιθανό αυτό να έγινε κατορθωτό την τελευταία εβδομάδα, πριν από την έναρξη των εξετάσεων, παίρνοντας επιπλέον περιόδους από άλλους εκπαιδευτικούς.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα των Βιολόγων, ως απόρροια της πίεσης για την κάλυψη της ύλης μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, οι καθηγητές του μαθήματος αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μετωπική διδασκαλία – δασκαλοκεντρική μάθηση, αντί της ενδεδειγμένης συνεργατικής μάθησης. Επιπρόσθετα, στη συντριπτική τους πλειονότητα οι καθηγητές δεν είχαν τον διαθέσιμο χρόνο για συζήτηση με τους μαθητές και επίλυση των αποριών τους, γεγονός που θεωρείται άκρως αντιπαιδαγωγικό και εν τέλει απαράδεκτο. Σύμφωνα με την έρευνα, καταδείχθηκε ανεπάρκεια στη διαδικασία της διδασκαλίας, αφόρητη πίεση και άγχος που βίωσαν κατά τη διάρκεια του τετραμήνου μαθητές και καθηγητές, αγανάκτηση για την υποβάθμιση του μαθήματος και εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας στη διδασκαλία του μαθήματος.
   
Οι απαντήσεις των βιολόγων
 • Στην ερώτηση κατά πόσο κάλυψαν την ύλη του α΄ τετραμήνου μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, το 62,7% των διδασκόντων απάντησε καταφατικά, ενώ το 37,3% απάντησε αρνητικά.
 • Στην περίπτωση που κάλυπταν την ύλη μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, οι διδάσκοντες (62,7%) καλούνταν να απαντήσουν κατά πόσο χρειάστηκε να δανειστούν επιπλέον διδακτικές περιόδους, πέρα από αυτές που προβλέπονταν στον ετήσιο προγραμματισμό της Βιολογίας Α΄ Λυκείου. Το 18,4% των διδασκόντων απάντησε ότι δεν χρειάστηκε να δανειστούν επιπλέον περιόδους, ενώ το 81,6% απάντησε ότι παρόλο που κάλυψε έγκαιρα την ύλη, για να το επιτύχει αυτό, χρειάστηκε να πάρει από μία μέχρι πέντε επιπλέον περιόδους.
 • Στην περίπτωση που δεν κάλυπταν την ύλη μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, οι διδάσκοντες (37,3%) καλούνταν να απαντήσουν πόσες επιπλέον διδακτικές περιόδους χρειάστηκε να πάρουν, επιπρόσθετα από τις διαθέσιμες, ώστε να καλύψουν την προβλεπόμενη ύλη του α΄ τετραμήνου. Το σύνολο των διδασκόντων (100%) απάντησε ότι χρειάστηκε να πάρει επιπλέον από μία μέχρι τέσσερις περιόδους, για να καλύψει την ύλη.
 • Στην ερώτηση κατά πόσο είχαν χαθεί διδακτικές περίοδοι για διάφορους λόγους, το 5,9% των διδασκόντων απάντησε ότι δεν υπήρξαν απώλειες, ενώ το 94,1% των διδασκόντων απάντησε ότι είχαν χαθεί από μία μέχρι τέσσερις περιόδους.
 • Στην ερώτηση κατά πόσο είχαν δανειστεί διδακτικές περιόδους από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων ώστε να καλύψουν την ύλη του α’ τετραμήνου, το 17,6% των διδασκόντων απάντησε ότι δεν δανείστηκε καμία περίοδο, ενώ το 82,4% απάντησε ότι δανείστηκε από μία μέχρι πέντε περιόδους.
 • Στην ερώτηση ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από τους διδάσκοντες ώστε να καλύψουν την ύλη, το 76,5% των διδασκόντων απάντησε τη μετωπική διδασκαλία – δασκαλοκεντρική μάθηση, το 5,9% τη συνεργατική μάθηση, ενώ το υπόλοιπο 17,6% έναν συνδυασμό των δύο μεθόδων.
 • Στην ερώτηση αν αισθάνονται ικανοποιημένοι από τον διαθέσιμο χρόνο που είχαν με τους μαθητές, ώστε να συζητήσουν μαζί τους και να τους λύσουν τυχόν απορίες, το 92,2% των διδασκόντων απάντησε αρνητικά, ενώ το 7,8% απάντησε καταφατικά.

Βιαστικό μάθημα με άγχος

Στα ερωτηματολόγια που απάντησαν 51 καθηγητές Βιολογίας, πέραν από τις ερωτήσεις, περιλαμβανόταν και χώρος για σχόλια. 
Συνοπτικά, οι εκπαιδευτικοί έγραψαν τα ακόλουθα: 

 

 • H κάλυψη της ύλης έγινε μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.
 • Το μάθημα γινόταν βιαστικά, με άγχος για τον καθηγητή και τους μαθητές.
 • Οι μαθητές δεν εμπέδωσαν ικανοποιητικά την ύλη.
 • Δεν υπήρξε χρόνος για συζήτηση και δεν εξετάστηκαν ικανοποιητικά οι ασκήσεις για το σπίτι.
 • Δεν υπήρξε επαρκής χρόνος για προφορική αξιολόγηση.
 • Θα πρέπει να μειωθεί η εξεταστέα ύλη.
 • Το σύστημα έχει μετατραπεί σε καθαρά εξεταστικό, γεγονός που θα οδηγήσει τους μαθητές να στραφούν στα φροντιστήρια από την Α΄ τάξη Λυκείου.
 • Ζητιανεύουμε περιόδους διδασκαλίας από άλλους συναδέλφους, γεγονός προσβλητικό και ανεπίτρεπτο.
 • Όταν χάνονται περίοδοι διδασκαλίας και ειδικά σε ένα μονόωρο μάθημα, όπως είναι η Βιολογία της Α’ Λυκείου, χάνεται η επαφή με το μάθημα και τον καθηγητή, αφού κάνουν 15 μέρες για να τον ξαναδούν οι μαθητές.
  Ευαγγελία Σιζοπούλου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...