To Top
10:37 Πέμπτη
2 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Συνοικισμοί, καζίνο, ξενοδοχεία ίσως πνιγούν στα λύματα
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Συνοικισμοί, καζίνο, ξενοδοχεία ίσως πνιγούν στα λύματα
  23 Δεκεμβρίου 2019, 8:35 πμ  
Προ του ενδεχομένου τα αποχετευτικά του καζίνο στη Λεμεσό να αδειάζουν με βυτιοφόρα δυνατόν να βρεθούν οι διαχειριστές του, αν δεν κατασκευαστεί εγκαίρως ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Κάτω Πολεμιδιών του οποίου η συμβατική περίοδος κατασκευής είναι 20 μήνες, αλλά το ποιος θα τον κατασκευάσει εκκρεμεί ακόμη ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.
 
Το καζίνο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021 και στηρίζεται στο ότι ο σταθμός επεξεργασίας θα βρίσκεται εν λειτουργία για διαχείριση των λυμάτων του.
 
Πρόσφατα, η πλειοψηφία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εξέδωσε «προσωρινά μέτρα» τα οποία απαγορεύουν την υπογραφή της σύμβασης για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τον βιολογικό σταθμό. Σημειώνεται πως, πέραν των άλλων πιθανών επιπτώσεων, υπάρχει και κίνδυνος να καταχωρηθούν αγωγές για διεκδίκηση αποζημιώσεων εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τουλάχιστον προειδοποίησε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής. 
 

Με την πλειοψηφία της Αρχής διαφώνησε το μέλος της Σόλων Παπαθεοχάρους, ο οποίος στην απόφασή του, η οποία μειοψήφησε, καταγράφονται και τα εξής: «Συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, και συνεκτιμώντας ότι η μη χορήγηση προσωρινών μέτρων δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις των Αιτητών (της εταιρείας που προσέφυγε), κρίνω ότι με τη μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων οι θετικές συνέπειες στο δημόσιο συμφέρον θα είναι υπέρμετρα μεγαλύτερες έναντι όλων των άλλων συμφερόντων των Αιτητών που ενδέχεται να ζημιωθούν».
 
Σημειώνεται πως το ΣΑΛΑ είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο Μάρτιο ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής (όταν ακόμη υπήρχε χρόνος έγκαιρης υλοποίησης του έργου, έστω και οριακά) πως ο σταθμός θα εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της περιοχής Ζακακίου και μέρους της περιοχής Κάτω Πολεμιδιών, περιλαμβανομένων μεγάλων αναπτύξεων στην περιοχή, όπως το καζίνο και το My Mall.
 
Το ΣΑΛΑ είχε προειδοποιήσει επίσης πως υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι πρόκλησης περιβαλλοντικής καταστροφής σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων, όπως η απότομη αύξηση της ροής λόγω βροχών ή αστοχίας του συστήματος κ.ο.κ. Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι σε περίπτωση διαρροής λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο από όπου περνά ο κύριος αγωγός του συστήματος, με τα μεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία και τις δεκάδες χιλιάδες τουρίστες, θα είναι καταστροφικοί και ανυπολόγιστοι. 
 
Σημειώνεται ότι συνεπεία της μη κατασκευής/λειτουργίας του σταθμού, ο ΣΑΠΑ απώλεσε πέραν των €10 εκατ., ενώ παράλληλα αποχετευτικά έργα εκατομμυρίων ευρώ κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να υποστούν ζημιές, λόγω της μη σύνδεσής τους με τον σταθμό.
 
Σήμερα το σύστημα εξαρτάται από έναν μόνο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στα ανατολικά (στη Μονή) και τον κύριο αγωγό μεταφοράς λυμάτων κατά μήκος της παραλιακής τουριστικής περιοχής. Η κατασκευή του δυτικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων θα συμβάλει στην ουσιαστική απεξάρτηση του συστήματος από τον κύριο αγωγό και τον σταθμό Μονής, με αποτέλεσμα την αποφασιστικής σημασίας αναβάθμιση της αξιοπιστίας του και την ουσιαστική μείωση των προαναφερόμενων κινδύνων.
 
Ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής προσέφυγε η εταιρεία MEDCON, η οποία αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό (κατασκευή αντλιοστασίου Ζ και αγωγών βαρύτητας και πιέσεως, Συμβόλαιο Ε10) «για τον λόγο ότι με την υποβολή της προσφοράς της παρέλειψε να δηλώσει την εμπλοκή και το επαγγελματικό παράπτωμα της εταιρείας και/ή των διευθυντών της σε σχέση με τα γεγονότα του ΣΑΠΑ, πράξη που, όπως υποστηρίζει ο ΣΑΠΑ, συνιστά ψευδή δήλωση κατά παράβαση των όρων του διαγωνισμού». 
 
Διαφωνεί με ΣΑΛΑ για τις συνέπειες η Αναθεωρητική Αρχή

Στην απόφαση της πλειοψηφίας των τριών της Αναθεωρητικής Αρχής, αναφέρεται πως «το ποιος ευθύνεται για να οδηγηθούν τα πράγματα όπως τα περιέγραψε το ΣΑΛΑ, τον οποίον πιστώνουμε ότι τα εξέθεσε στην ορθή τους διάσταση, δεν είναι εδώ το αποφασιστικό για την κατάληξή μας, αν και δεν θα λέγαμε ότι η καθυστέρηση των 18 μηνών για επανεξέταση μπορεί να οφείλεται σε οποιουσδήποτε τρίτους».

Παράλληλα, η πλειοψηφία συμφωνεί ότι αντικείμενο του διαγωνισμού είναι σημαντικό για την αναπτυσσόμενη πόλη της Λεμεσού και συγκεκριμένα για το σύνολο της δυτικής περιοχής της, όπου βρίσκονται υπό κατασκευή μεγάλα έργα όπως το καζίνο. Δεν συμφωνούμε όμως, προστίθεται στην απόφαση, ότι αν δεν υπογραφεί αμέσως η σύμβαση, οι αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον είναι μεγαλύτερες από τις ωφέλειες για όλα τα συμφέροντα τα οποία συνυπολογίζονται, μεταξύ των οποίων, και η νομιμότητα του διαγωνισμού, μέρος και αυτή του δημοσίου συμφέροντος. Προστίθεται πως «όσα η Αναθέτουσα Αρχή εξέθεσε προς υποστήριξη της θέσης της καταδεικνύουν ότι το έργο του διαγωνισμού ήταν πλέον καιρός να γίνει, αφού ο προγραμματισμός του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων της Δυτικής Λεμεσού με το οποίο διασυνδέεται, άρχισε από το 2010». 

Δεν συμφωνούμε όμως, συνεχίζει η απόφαση, ότι αν δεν αρχίσει αύριο η κατασκευή του αντλιοστασίου υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι από τη λειτουργία του υφιστάμενου σταθμού Μονής ανατολικά της πόλης. Το γεγονός ότι δεν έχει αναφερθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οποιαδήποτε αστοχία μέχρι σήμερα του υφιστάμενου συστήματος, όσο κι αν αυτό λειτουργεί στα όριά του, λόγω της ανάπτυξης της πόλης και της αύξησης του όγκου των λυμάτων, καταδεικνύει ότι συντηρείται ικανοποιητικά για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μέχρι την κατασκευή και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. 

Τέλος, αναφέρεται πως ούτε το γεγονός ότι από το 2016 τα αποχετευτικά δίκτυα της Δυτικής Λεμεσού (αξίας €25 εκατ.) παραμένουν σε αχρησία, αποτελεί ικανό λόγο, αφού η όποια καθυστέρηση προκύψει μέχρι την ολοκλήρωση της προσφυγής είναι μόνο 2-3 μήνες, διάστημα μάλιστα που μπορεί να σμικρυνθεί.

  Βάσος Βασιλείου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...