To Top
18:39 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Σκιαγράφηση του ΓεΣΥ από την Ε.Ε.
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Σκιαγράφηση του ΓεΣΥ από την Ε.Ε.
Τελευταία Ενημέρωση: 04 Ιανουαρίου 2020, 9:07 πμ
Με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας στην Κύπρο ασχολείται σε μεγάλο της μέρος η φετινή «επισκόπηση συστημάτων Υγείας» των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η προώθηση της εφαρμογής του ΓεΣΥ, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια προκύπτουν από φορείς οι οποίοι διαφωνούν με το Σύστημα. 
 
Η «επισκόπηση» κάθε χρόνο κατέγραφε την ανάγκη για εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος υγείας στην Κύπρο. Φέτος με την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ οι αναφορές γίνονται πιο συγκεκριμένες, ενώ γίνονται ταυτόχρονα επισημάνσεις για τον τρόπο με τον οποίο το Σύστημα θα επηρεάσει θετικά τον τρόπο εξυπηρέτησης των Κυπρίων ασθενών. Δεν παραλείπεται παράλληλα να γίνει αναφορά στα διάφορα εμπόδια που προβλήθηκαν στην πορεία για εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας». 
 
 
«Η έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων και πολιτικών κομμάτων στην Κυβέρνηση καθυστέρησε την εγκαθίδρυση του νέου Γενικού Συστήματος Υγείας για 18 έτη από τότε που θεσπίστηκε στο Κοινοβούλιο ο πρώτος νόμος περί εθνικής ασφάλισης υγείας το 2001» αναφέρεται στη σχετική έκθεση και προστίθεται: «μεταξύ αυτών των κοινωνικών εταίρων περιλαμβάνονταν οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και τα ιδιωτικά νοσοκομεία που θα υπόκεινται σε περισσότερες ρυθμίσεις και ελέγχους στο πλαίσιο του νέου συστήματος όσον αφορά τα εισοδήματα τους αλλά και την ποιότητα της φροντίδας που θα αναμένεται να παρέχουν». Άλλοι σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι, προστίθεται,  «ήταν οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας οι οποίες χρηματοδοτούν σχετικά μικρό μερίδιο των δαπανών υγείας όμως ο αριθμός και τα έσοδα τους έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, οι γιατροί του δημόσιου τομέα οι οποίοι φοβόντουσαν ότι θα έχαναν τη σταθερότητα του καθεστώτος τους ως δημοσίων υπαλλήλων και οι εργοδότες που αντιστέκονταν στην καταβολή εισφορών υγείας για τους εργαζόμενούς τους». 
 
Για το λόγο αυτό, τονίζεται στην «επισκόπηση», «σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του ΓεΣΥ εξαρτάται από την ικανότητα της Κυβέρνησης να διαχειριστεί εφεξής αυτούς τους διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους». 
   
Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του θεσμού του «προσωπικού γιατρού» στην πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ η «επισκόπηση» επισημαίνει τις θετικές επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο σύστημα υγείας της χώρας γενικά: «Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πριν από την υλοποίηση του ΓεΣΥ το σύστημα υγείας στην Κύπρο απαρτιζόταν από δύο παράλληλα συστήματα, με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς παρόχους να λειτουργούν ανεξάρτητα και με ελάχιστο συντονισμό μεταξύ τους. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας παρέχονταν σε κέντρα υγείας και στα τμήματα των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων με περίπου το ένα τέταρτο των γιατρών στην Κύπρο να αναφέρουν ότι παρέχουν υπηρεσίες γενικού γιατρού. Πριν από τον Ιούνιο του 2019 δεν υπήρχε ο μηχανισμός της υποχρεωτικής παραπομπής στους ειδικούς γιατρούς μέσω του προσωπικού γιατρού, ούτε επίσημο σύστημα παραπομπών για να κατευθύνει τους ασθενείς από την πρωτοβάθμια φροντίδα στην εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, ο εν λόγω μηχανισμός υποχρεωτικής παραπομπής θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ».
   
Επιπρόσθετα και σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στην «επισκόπηση», οι αλλαγές που προωθούνται μέσω του ΓεΣΥ στους μηχανισμούς πληρωμών των παρόχων υπηρεσιών υγείας γενικά αλλά και των γιατρών ειδικά, «θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για να αυξήσουν οι γιατροί την αποδοτικότητα τους και την αποτελεσματικότητά τους,  μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και παρέχοντας φροντίδα υψηλής ποιότητας και καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας». 
 
Περαιτέρω, όπως αναφέρεται «οι πραγματικές επιπτώσεις αυτών των νέων μέτρων θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Η παρακολούθηση αυτή θα υποστηριχθεί από ένα νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα και να βελτιώσει τον συντονισμό και να μειώσει την προκλητή ζήτηση».
  Μαριλένα Παναγή   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...