To Top
14:47 Σάββατο
4 Απριλίου 2020
Επόμενο
Προηγούμενο
Ενέταξαν τον περιμετρικό το 1990, τον υλοποιούν το 2020
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ • Ενέταξαν τον περιμετρικό το 1990, τον υλοποιούν το 2020
  25 Ιανουαρίου 2020, 9:08 πμ  
Η δρομολόγηση αρκετών έργων του Δημοσίου ταυτοχρόνως είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα, από αδυναμία παραγωγής επαρκών ποσοτήτων ασφάλτου μέχρι και λατομικών υλικών, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακόμη και αύξηση των τιμών των υλικών σε κάποιες περιπτώσεις. 
 
Τα πιθανά προβλήματα θα επηρεάσουν κυρίως τους εργολάβους που θα αναλάβουν τα δημόσια έργα, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει ήδη και το Δημόσιο στην επίβλεψη των έργων με έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, σχολιάζοντας πληροφορίες του «Φ» ότι θα ζητηθεί βοήθεια και από τον ιδιωτικό τομέα, ανέφερε πως ίσως το Τμήμα συνεργαστεί με έναν-δύο ιδιώτες μηχανικούς.
 
Το τελευταίο έργο που κατακυρώθηκε και φαίνεται ότι επέτεινε το πρόβλημα της έλλειψης έμπειρων μηχανικών, κυρίως στα οδικά έργα, είναι ο περιμετρικός Λευκωσίας, του οποίου οι εργασίες αρχίζουν τον προσεχή Απρίλιο.
 
Όπως εξήγησε ο διευθυντής Δημοσίων Έργων Σωκράτης Ζαπίτης, πέραν του περιμετρικού Λευκωσίας του οποίου η προφορά μόλις κατακυρώθηκε, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η υλοποίηση των δρόμων Λεμεσού – Σαϊττά, Αστρομερίτη – Ευρύχου και Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, ενώ αναμένεται να αρχίσει και το έργο κατασκευής του κτηρίου του Κοινοβουλίου. Η υλοποίηση κάποιων έργων, όπως ο περιμετρικός Λευκωσίας, θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά. Ο περιμετρικός θα υλοποιηθεί σε πέντε φάσεις.
 
Η πρώτη φάση του δρόμου (αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας) θα έχει μήκος περίπου7,5 χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει επίσης 10 χιλιόμετρα συνδετήριους δρόμους για αποκατάσταση συνδέσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Θα κατασκευαστούν δύο ανισόπεδοι κόμβοι παρά τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου για σύνδεση με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο και την παρακείμενη περιοχή, έναν ανισόπεδο κόμβο παρά τη βιομηχανική περιοχή Τσερίου και το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο και έναν ισόπεδο τερματικό κυκλικό κόμβο στη λεωφόρο Στροβόλου/Τσερίου.
 
Η φάση β’ θα εκτείνεται από τη βιοτεχνική περιοχή Λακατάμιας μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Παλαιχωρίου. Η φάση γ’ θα καλύπτει το πρώτο σκέλος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, από την Ανθούπολη μέχρι την Ανάγυια.
 
Η φάση δ’ θα καλύπτει το τμήμα ανατολικότερα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, μέχρι τη βιομηχανική περιοχή Γερίου. Η φάση ε’ θα καλύπτει το τμήμα δυτικότερα της φάσης γ’, μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς – Τροόδους. Ο περιμετρικός θα έχει μήκος 32 χιλιόμετρα. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που εκπονήθηκαν στο παρελθόν, στον περιμετρικό αναμένεται να διακινούνται 16.000-40.000 οχήματα την ημέρα, ενώ μέχρι το 2027 τα οχήματα που θα διακινούνται καθημερινά εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 20.000-48.000.
 
Η προσφορά κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Cyfield Construction Ltd» έναντι ποσού €60.745.000+ΦΠΑ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι τρία χρόνια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF» με ποσό €43,8 εκατ.
 
Το έργο θεωρείται απαιτητικό, αν ληφθεί υπ' όψιν πως θα πρέπει να υλοποιηθεί σε 36 μήνες, οπόταν, αν υπολογιστεί και ο ΦΠΑ, θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες περίπου €2 εκατ. μηνιαίως. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συγχρονιστούν όλοι οι συντελεστές του έργου από τον εργολάβο και τα λατομεία, μέχρι και τους κατασκευαστές ασφάλτου και τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
 
Πολλά τα οφέλη
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έγιναν παλαιότερα, με την ολοκλήρωση του περιμετρικού Λευκωσίας, η τροχαία κίνηση στη λεωφόρο Τροόδους (νυν Σπύρου Κυπριανού) θα μειωθεί κατά 40%. Από τον περιμετρικό θα εξυπηρετηθούν κυρίως οι προερχόμενοι από το Παλαιχώρι, την Πιτσιλιά, τη Μαραθάσα και τη Σολιά που επιθυμούν να κινηθούν προς Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο. Παράλληλα, θα διευκολυνθούν οι προερχόμενοι από την Αγλαντζιά, το Γέρι και άλλες περιοχές, που θέλουν να κατευθυνθούν προς το Τρόοδος.
 
Το έργο «κοιλοπονά» από το 1990
 
Ο περιμετρικός Λευκωσίας «κοιλοπονά» από το 1990, όταν είχε συμπεριληφθεί, τότε, στους σχεδιασμούς του κράτους. Ύστερα, αναμενόταν ότι το έργο θα άρχισε το 2008 και θα ολοκληρώνονταν το 2011. 
 
Όπως προκύπτει και από παλαιότερη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο του 2000, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης για τον περιμετρικό με βάση όδευση που είχε προταθεί τότε. Τον Ιούλιο 2002, λόγω ενστάσεων του Δήμου Λατσιών και των Κοινοτικών Συμβουλίων Τσερίου και Δευτεράς, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια δεύτερης περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης υιοθετώντας νέα όδευση (νότια). Τον Φεβρουάριο 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εκπονηθεί τρίτη μελέτη για τρίτη όδευση (βόρεια) που προτάθηκε.
 
Τον Σεπτέμβριο 2005, το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε τη νότια όδευση και ενέκρινε την υιοθέτηση της βόρειας όδευσης ως καταλληλότερης. Περαιτέρω αποφάσισε όπως προκηρυχθούν προσφορές για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου, καθώς και της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μέχρι τον Ιούνιο 2006, είχε δαπανηθεί από το Τμήμα ποσό περίπου €340.000 για τη διενέργεια των περιβαλλοντικών και τεχνοοικονομικών μελετών. 
 
Τον Μάιο 2007 υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ανάθεση τής πιο πάνω μελέτης έναντι ποσού €1.965.000 και με χρόνο συμπλήρωσης τον Μάιο 2009.
 
Τον Φεβρουάριο 2010, εγκρίθηκε παράταση χρόνου 132 εβδομάδων για συμπλήρωση της μελέτης. 
 
Τον Ιούνιο 2011, η Κ.Ε.Α.Α. ενέκρινε την παραχώρηση στον μελετητή το συνολικό ποσό των €439.482 για διευθέτηση των οικονομικών απαιτήσεών του λόγω των αλλαγών που έγιναν στην μελέτη του έργου και της πιο πάνω αναθεώρησης των χρόνων υποβολής των ενδιάμεσων εκθέσεων.
  Βάσος Βασιλείου   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...