To Top
22:43 Δευτέρα
20 Ιανουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Π. Νικολάου: Θα είναι μια άλλη Τρ. Κύπρου σε τρία χρόνια 
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Π. Νικολάου: Θα είναι μια άλλη Τρ. Κύπρου σε τρία χρόνια 
Τελευταία Ενημέρωση: 13 Ιανουαρίου 2020, 4:20 μμ

Μπορεί τα δύσκολα να έχουν περάσει για την Τράπεζα Κύπρου όσον αφορά τα τραγικά γεγονότα του 2013, ωστόσο το σημαντικό στοιχείο σήμερα είναι να υλοποιηθεί ένα στρατηγικό πλάνο για να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις. Κι αυτό φαίνεται να είναι έτοιμος να κάνει ο Πανίκος Νικολάου. Ο CEO της τράπεζας υποδεικνύει πως θα πρέπει να επέλθει επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και επομένως η τράπεζα εξετάζει διάφορες επιλογές, με σημαντικότερη την πώληση ενός δεύτερου μεγάλου πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο μεγάλο κεφάλαιο της ψηφιακής μεταμόρφωσης, ο CEO της Τράπεζας Κύπρου τονίζει πως το 2020 ανάμεσα σε πολλές άλλες εξελίξεις, θα λειτουργήσουν τα e-branches. Τέλος, δεν διστάζει να στείλει μήνυμα και προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, υποδεικνύοντας τους πως η τράπεζα θα προχωρήσει με εκποιήσεις μετά και τη λήξη της προθεσμίας ένταξης στο σχέδιο «ΕΣΤΙΑ».

Μερικούς μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, νιώθετε βέβαιος για το μέλλον της τράπεζας; 

Το μέλλον σου θα είναι καλό, αν τακτοποιήσεις καλά το παρόν, έλεγε ο Ισοκράτης. Με συνετές, υπεύθυνες και στοχευμένες ενέργειες καταφέραμε να διαχειριστούμε τις όποιες δυσκολίες. Το 2013 αποτέλεσε μια νέα αφετηρία, μια ευκαιρία για κάτι καλύτερο. Από τότε αυξήσαμε το μετοχικό κεφάλαιο κατά €1δισ., πετύχαμε εκτεταμένη απομόχλευση των μη βασικών εργασιών και αυξήσαμε το μερίδιο αγοράς στην Κύπρο. Αποπληρώσαμε πλήρως τη χρηματοδότηση ύψους €11,4δισ. από τον Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας ELA και πετύχαμε σημαντική μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ανήλθαν στα  €4.1δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, μια μείωση πέραν των €11δισ. από το 2014 που είναι εντυπωσιακή σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. Στο παρόν στάδιο, εξετάζουμε τρόπους για να επιταχύνουμε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένων και πωλήσεων δανείων. Η δομή της τράπεζας, την οποία υιοθετήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μου, η υλοποίηση με σταθερούς ρυθμούς της ψηφιοποίησης των εργασιών μας και η επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ), σηματοδοτούν την πορεία που θέλουμε να έχει η τράπεζά μας. Είμαστε έτοιμοι και επαρκώς θωρακισμένοι για να προχωρήσουμε στη νέα εποχή της ψηφιακής μεταμόρφωσης και να διαχειριστούμε τα όποια θέματα προκύψουν στον δρόμο μας. Ήδη, το 75% των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών. 

Το μεγάλο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Τράπεζα Κύπρου αλλά και οι υπόλοιπες κυπριακές τράπεζες, είναι το περιβάλλον χαμηλής κερδοφορίας που επικρατεί. Ποιους τρόπους αύξησης των εσόδων της τράπεζας μελετάτε;
Δεν μπορείς μόνο να επικεντρώνεσαι στην αύξηση των εσόδων. Ταυτόχρονα πρέπει να μειώσεις και το κόστος λειτουργίας σου, αφού μέχρι σήμερα η απομόχλευση έτρεξε πιο γρήγορα από τον εξορθολογισμό του μοντέλου λειτουργίας. Αυτό είναι μια κύρια προτεραιότητα.
Όσον αφορά τα έσοδα, η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να είναι ο αιμοδότης της κυπριακής οικονομίας. Το 2019 υπολογίζουμε να εκταμιεύσουμε περίπου €2δισ. νέα δάνεια. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τα εισοδήματά μας από νέες πηγές όπως το Shipping Finance, τα International Syndications και προσεκτικές δανειοδοτήσεις σε εταιρείες του εξωτερικού που έχουν όμως τη βάση τους στην Κύπρο. Ενισχύουμε τις ασφαλιστικές μας εργασίες με νέα προϊόντα, ενώ προωθούμε προϊόντα Private Banking και επενδύσεων σε θεσμικούς επενδυτές και high net worth individuals. Έχουμε όμως και άλλες σκέψεις τις οποίες θα δείτε να ξετυλίγονται το επόμενο διάστημα και σχετίζονται με τα ψηφιακά μας κανάλια.

Προέρχεστε από τον τομέα των Μεγάλων Επιχειρήσεων, μετά το 2013 παρατηρείται ότι τα περισσότερα δάνεια παραχωρούνται σε επιχειρήσεις. Πιστεύετε πως υπάρχουν περιθώρια για να δοθούν ακόμα περισσότερα επιχειρηματικά δάνεια;
Οι επιχειρήσεις είναι η αιχμή του δόρατος της οικονομίας. Ο τομέας των Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι ένας τομέας που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας και να στηρίζει την οικονομία εν γένει. Στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε με υπευθυνότητα και επαγγελματικότητα, στη βάση αυστηρών κριτηρίων δανεισμού. Για το εννιάμηνο του 2019 από το συνολικό ποσό του €1,6δισ. νέων χορηγήσεων, το 62% δηλαδή ποσό €1δισ. αφορούσε μεγάλες επιχειρήσεις, κοινοπρακτικά δάνεια (syndicated loans) και τον τομέα της ναυτιλίας. Η ανάπτυξη νέου δανεισμού επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της τράπεζας, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, ο τομέας της τεχνολογίας, της πληροφορικής/επικοινωνίας, της ενέργειας, της εκπαίδευσης και των οικολογικών έργων. Το Συγκρότημα διερευνά τρόπους για ανάπτυξη του νέου δανεισμού περιλαμβανομένου προσεκτικού δανεισμού στον τομέα της ναυτιλίας και των κοινοπρακτικών δανείων όπως και σε άλλους τομείς.  Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια αλλά χρειάζεται πάντα προσοχή, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει ακόμα ψηλό ιδιωτικό χρέος και κατά συνέπεια όρια ως προς το ποσό που μπορεί να δανειστούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω σημειώνω ότι, αν οι επιχειρήσεις είναι η αιχμή του δόρατος της οικονομίας, η λιανική τραπεζική αποτελεί την ραχοκοκαλιά της.  Θα στηρίξουμε λοιπόν τον Τομέα Ιδιωτών γιατί θεωρούμε ότι εκεί υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης της τράπεζας ίσως και περισσότερα από τον Τομέα Επιχειρήσεων.

Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα για το ποσοστό των νέων δανείων (μετά το 2016) που μετατρέπονται σε μη εξυπηρετούμενα; 
Η ποιότητα του νέου δανεισμού της Τράπεζας Κύπρου είναι εξαιρετική. Πέραν του 98% των νέων δανείων από το 2016 και μετά είναι εξυπηρετούμενα. 

Κάνετε κάποιες σκέψεις για ανοίγματα στο εξωτερικό; Όχι απαραίτητα μέσω φυσικής παρουσίας αλλά ίσως μέσω συνεργασιών. 
Δεν είναι μέσα στους στρατηγικούς μας στόχους η φυσική μας παρουσία στο εξωτερικό. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί η Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε χρηματοδοτήσεις εξωτερικού και κυρίως για κυπριακές εταιρείες που επεκτείνονται στο εξωτερικό αλλά και ξένες εταιρείες που έχουν εργασίες στο εξωτερικό και τη νομική τους βάση στην Κύπρο.
Ταυτόχρονα έχουμε εξειδικευμένη μονάδα που ασχολείται με κοινοπρακτικά δάνεια εξωτερικού (international syndicated loans). H Μονάδα αυτή έχει αναπτύξει σχέσεις με διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και συμμετέχει σε κοινοπρακτικά δάνεια που διοργανώνουν. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο μέχρι €200εκατ. πριν το τέλος του 2020.

Πρόσφατα η ΕΚΤ διαφοροποίησε τον τρόπο που χρεώνει τις τράπεζες σε σχέση με τη ρευστότητα που κατατίθεται κοντά της. Αυτό, πρακτικά, μείωσε πράγματι το κόστος που καλείστε να καταβάλετε;
Η ΕΚΤ επιχειρεί με διάφορους τρόπους να σπρώξει τη ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία. Στην ολότητά της, η πολιτική αυτή είναι σωστή, αφού μειώνει το κόστος δανεισμού των κρατών και ενισχύει τα έργα υποδομής με μεγάλη προστιθέμενη αξία, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τον δανεισμό και τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Ωστόσο, το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων για τις τράπεζες με υπερβάλλουσα ρευστότητα όπως οι κυπριακές συνεπάγεται αυξημένο κόστος. Η νέα διαφοροποίηση στον τρόπο χρέωσης (tiering) είναι υποβοηθητική αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους από το -0,4% στο -0,5% και όχι να μειώσει το αρχικό κόστος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κάποιες άλλες τράπεζες έχουν τους τελευταίους μήνες προχωρήσει σε επενδύσεις σε ομόλογα του εξωτερικού, ώστε να έχουν κάποιες καλύτερες αποδόσεις από την πλεονάζουσα ρευστότητα που διαθέτουν. Εσείς πώς χειρίζεστε τα δισεκατομμύρια ρευστότητας που διαθέτετε; 

Η Τράπεζα Κύπρου, όπως και άλλες τράπεζες, επενδύει ένα σημαντικό μέρος της ρευστότητάς της σε ομόλογα τόσο ξένων εκδοτών όσο και σε ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως, οι αποδόσεις και αυτών των επενδύσεων, τόσο λόγω των χαμηλών επιτοκίων αγοράς αλλά και λόγω της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, είναι πολύ χαμηλές, ενώ οι τράπεζες αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο αγοράς (market risk). Κατά συνέπεια, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις στα καταθετικά επιτόκια και στις αυξήσεις των χρεώσεων, αναφορικά με λογαριασμούς πελατών σε ευρώ.
Μια ενδιαφέρουσα και πιθανώς αποδοτική επιλογή για τους πελάτες μας αλλά και για την τράπεζα, είναι η προσφορά επενδυτικών σχεδίων μέσω της  BOC Asset Management. Η BOC Asset Management (BOCAM), που είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος, προσφέρει Αμοιβαία Κεφάλαια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών που αναζητούν άλλους τρόπους επενδύσεων. Αυτής της μορφής επενδυτικές επιλογές απορροφούν ρευστότητα από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό για τον καθένα από εμάς και σε κάθε επίπεδο, να αντιλαμβανόμαστε τα ρίσκα που αναλαμβάνουμε. 

Πρόσφατα, υπήρξαν αναφορές  από πολιτικά πρόσωπα πως οι τράπεζες ίσως δεν διάβασαν σωστά τις οδηγίες της Κεντρικής και θα πρέπει να δώσουν νέα δάνεια προς τις κυπριακές επιχειρήσεις. Θεωρείτε πως ενδεχομένως να είστε υπερβολικά αυστηροί στις διαδικασίες παραχώρησης νέων δανείων; 
H Τράπεζα Κύπρου είναι ο κύριος αιμοδότης της οικονομίας με νέα δάνεια που θα πλησιάσουν τα €2δισ. το 2019. Οι οδηγίες της Κεντρικής είναι ξεκάθαρες, οι πολιτικές της τράπεζας είναι επίσης ξεκάθαρες. Νέα δάνεια δίνονται μόνο σε εταιρείες που έχουν ικανότητα αποπληρωμής (και όχι απλά εξασφαλίσεις) μαζί με ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Δεν πρόκειται να χαλαρώσουμε τα κριτήρια δανεισμού, ούτε να επιστρέψουμε σε πρακτικές του παρελθόντος που όπως γνωρίζετε είχαν ολέθριες συνέπειες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία του τόπου.

Αποφασίσατε τελικά να αναστείλετε την εφαρμογή των νέων χρεώσεων για συγκεκριμένες υπηρεσίες και να δώσετε έμφαση στην εκπαίδευση των πελατών σας. Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει αυτή η αναστολή και με ποιους πρακτικούς τρόπους θα εκπαιδεύσετε τους πελάτες της τράπεζας; 
To πλάνο της τράπεζάς μας για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν αλλάζει λειτουργικά. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα ψηφιακά κανάλια επειδή πιστεύουμε ότι αποτελούν το μέλλον του τραπεζικού συστήματος και επειδή για μας είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Πρόθεσή μας είναι να εργαστούμε όλοι σταθερά και να προχωρήσουμε εντατικά με εκπαιδευτικά προγράμματα -τα οποία βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού και σύντομα θα έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, αξιοποίηση μέσων όπως τους meet-and-greeters και καλύτερη ενημέρωση προς τους πελάτες. Αναλόγως της πορείας υιοθέτησης των ψηφιακών καναλιών της τράπεζας και της εκπαίδευσης/ενημέρωσης των πελατών μας θα αποφασίσουμε πότε θα επαναφέρουμε τις χρεώσεις.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
Στην πλευρά των εξόδων, αντιλαμβανόμαστε πως τα Σχέδια Εθελουσίας Αποχώρησης είναι για μείωση του λειτουργικού κόστους. Το τελευταίο που έχετε εφαρμόσει, υποδηλώνει από μόνο του τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της τράπεζας ή θα πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα;

Η επιτυχία του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης ήταν πολύ σημαντική και βασικό βήμα στον εξορθολογισμό του κόστους της Τράπεζας. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Όπως γνωρίζετε στη νέα οργανωτική δομή έχουμε εισαγάγει τον ρόλο του Chief Cost Officer που θα τρέξει το τριετές πλάνο μείωσης κόστους της Τράπεζας, που αφορά όλα τα είδη εξόδων και όχι μόνο το κόστος προσωπικού. Ο εξορθολογισμός του κόστους και του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας είναι μονόδρομος για τη δημιουργία ενός υγιούς  και κερδοφόρου οργανισμού. 

Επειδή ακούγονται διάφορα, η διεύθυνση της Τράπεζας σκοπεύει να προχωρήσει σύντομα σε ακόμα ένα Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου; Αν ναι, πότε και ποιος ο στόχος;
Μόλις έχουμε ολοκληρώσει ένα σχέδιο αποχώρησης περίπου 500 ατόμων. Επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση της νέας δομής μετά το σχέδιο και στην ομαλή λειτουργία της Τράπεζας και σε τίποτε άλλο.

Η Ελληνική Τράπεζα άγγιξε το καυτό θέμα του τρόπου παραχώρησης αυξήσεων συνδέοντας το με αξιολογήσεις και παραγωγικότητα. Συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση; 
Είμαστε υπέρ του εκσυγχρονισμού του συστήματος αμοιβών στη βάση της απόδοσης και για τον σκοπό αυτό θα μπούμε σε διάλογο με την ΕΤΥΚ όταν εμείς κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Πρέπει να αναφέρουμε ότι προτεραιότητά μας ήταν η επιτυχία του Σχεδίου Εθελοντικής Αποχώρησης και η αναδιοργάνωση των δομών της τράπεζας. Η τράπεζα έχει κάνει βήματα και έχει ήδη εφαρμόσει σημαντικές καινοτομίες σ’ αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβανομένου και αυξήσεων βάσει απόδοσης. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. 
 

ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακούμε συνεχώς για τη μετεξέλιξη της τράπεζας, τη χρήση της τεχνολογίας και ούτω καθ’ εξής. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα του πώς οραματίζεστε πως θα είναι η τράπεζα σε μία τριετία; 

Όλες αυτές οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που αλλάζουν το τραπεζικό και όχι μόνο σκηνικό, τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου. Η Τράπεζα Κύπρου σε ένα ορίζοντα τριών χρόνων από σήμερα θα μετεξελιχθεί και δεν θα θυμίζει καθόλου το παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο όπως όλοι το ξέρουμε. Η τραπεζική εμπειρία για τους πελάτες μας θα έχει αξιόλογη βελτίωση, αφού θα απολαμβάνουν πλέον μέσω υφιστάμενων αλλά και καινούργιων ψηφιακών καναλιών, εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες πολύ πιο γρήγορα, εύκολα και άμεσα από ό,τι σήμερα. 
Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, συνεχίζουμε το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Mερικές από τις υπηρεσίες και προϊόντα της τράπεζας τα οποία έχουν βελτιώσει την τραπεζική εμπειρία των πελατών μας, καθώς και άλλα τα οποία θα είναι στη διάθεσή τους σύντομα. Μέχρι στιγμής αναβαθμίστηκε η τραπεζική εφαρμογή για κινητά η οποία παρέχει μεταξύ άλλων πρόσβαση με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων, γίνεται παρακολούθηση συναλλαγών και υπόλοιπα λογαριασμών του πελάτη σε άλλες αγγλικές και κυπριακές τράπεζες.
Στο μέλλον περαιτέρω αναβαθμίσεις θα φέρουν:
•    Εισαγωγή χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα βοηθούν και θα επιτρέπουν στους πελάτες μας να κάνουν καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους, διαχείριση των εξόδων, αποταμιεύσεων και επενδύσεων. 
•    Δυνατότητα να καθορίσει ανώτατο όριο διενέργειας συναλλαγών σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως, για παράδειγμα, να ξοδέψει το πολύ €300 σε βενζινάδικο.
•    Ανέπαφες συναλλαγές μέσω καρτών με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. 
Σήμερα οι πελάτες μας κάτοχοι καρτών μπορούν να πραγματοποιούν ασφαλείς και γρήγορες πληρωμές μέσω του κινητού τους. Για κάρτες Visa, οι κάτοχοι κινητών iOS μέσω του Apple Pay και οι κάτοχοι κινητών Android μέσω του ΒoC Wallet.  Στο μέλλον περαιτέρω αναβαθμίσεις θα φέρουν:
•    Για κάρτες Mastercard θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτή την υπηρεσία μέσω Apple Pay (iOS) και BoC Wallet (Android). 
•    Οι πελάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να «φορτώνουν» τις κάρτες τους από την τραπεζική εφαρμογή απευθείας στο Apple Pay και BoC Wallet. 
•    Η QuickPay υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες μας γρήγορες και εύκολες μεταφορές προς άλλους πελάτες της τράπεζας χωρίς χρέωση και χωρίς περιορισμό στο ποσό μεταφοράς.    
•    Τα Business to Business APIs, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν απευθείας πρόσβαση στις λειτουργίες της 1bank όπως υπόλοιπα λογαριασμών, δημιουργία συναλλαγών και μισθοδοσίας, καθώς και μαζικών πληρωμών μέσω των δικών τους συστημάτων.    
•    Το IBU Gateway προσφέρει 24/7 πρόσβαση στους Επαγγελματικούς Συνεργάτες της Τράπεζας και στους πελάτες των διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών, διαχείρισης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών να αιτηθούν ψηφιακά για απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών. 
•    Το 2020 θα ξεκινήσουν τα πρώτα e-branches τα οποία θα προσφέρουν μια νέα τραπεζική εμπειρία, μέσα από έξυπνες υπηρεσίες και τεχνολογικές καινοτομίες. Τα e-branches, θα έχουν υπεύθυνους εξυπηρέτησης, έτοιμους να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν τους πελάτες για το πώς θα πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους.
•    Νέο ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης πελατών το οποίο θα βοηθήσει την τράπεζα να αποκτήσει καλύτερη και ολοκληρωμένη εικόνα για τη σχέση που διατηρεί με κάθε πελάτη, ώστε να τη «διαχειριστεί» καλύτερα προς αμοιβαίο όφελος. Λειτουργίες όπως το άνοιγμα ενός λογαριασμού και άλλα θα γίνονται πλέον με πολύ πιο απλές διαδικασίες και πολύ γρηγορότερα.
•    Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων για το προσωπικό της Τράπεζας που θα βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία του υπαλλήλου και την παραγωγικότητα του, βελτιώνοντας κατ’ επέκταση και την εμπειρία των πελατών μας.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω πως ως Τράπεζα Κύπρου έχουμε θέσει ως στόχο να εδραιώσουμε την ψηφιακή οικονομία της Κύπρου, δημιουργώντας ένα συναλλακτικό οικοσύστημα που θα απαρτίζεται από τράπεζες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο θα δίνει ώθηση και αξία στην οικονομία.

Πώς προχωρούν οι διαδικασίες για την πώληση του δεύτερου πακέτου ΜΕΔ; 
Είμαστε η μόνη κυπριακή τράπεζα που κατάφερε να πωλήσει πακέτο δανείων σημαντικού μεγέθους (Helix 1). Η συναλλαγή αφορούσε πώληση πακέτου δανείων ύψους €2,8δισ. που αντιστοιχεί με περίπου 15% του ΑΕΠ της Κύπρου, μια συναλλαγή που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Όπως έχουμε ανακοινώσει εξετάζουμε την πώληση ενός νέου πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία οι χρόνοι της οποίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια. Εκείνο που μπορώ όμως να πω είναι ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τη μέχρι σήμερα πρόοδο του εγχειρήματος.  

Από πολλές μέχρι τώρα ενδείξεις, θεωρείτε πως μπορεί να προκύψει θέμα κεφαλαίων για την τράπεζα με την υλοποίηση αυτής της πράξης;
Υπενθυμίζω ότι το Helix 1 είχε θετική επίδραση 60 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Τράπεζας.  Όπως ανέφερα και προηγουμένως, είμαστε ευχαριστημένοι από τη μέχρι σήμερα πρόοδο του εγχειρήματος.  

Αν και οι πωλήσεις ακινήτων που κάνει η τράπεζα είναι ιδιαίτερα μεγάλες, εντούτοις, απομένει ακόμα μεγάλο απόθεμα στους ισολογισμούς σας. Κάνετε κάποιες σκέψεις για διάθεση μεγάλου πακέτου ακινήτων;  
Με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται σημαντικά και η μεταβίβαση νέων ακινήτων στην Τράπεζα. Σήμερα οργανικά έχουμε πωλήσει πέραν των €1,1δισ. από το 2016. Θα συνεχίσουμε την οργανική διάθεση γιατί έχει αποδειχθεί επιτυχής και επικερδής για την τράπεζα, αφού διαθέτουμε ακίνητα σε τιμές συνήθως ψηλότερες από τις τιμές αγοράς. Στο παρόν στάδιο δεν εξετάζουμε διάθεση μεγάλου πακέτου ακινήτων.

Πώς θα επηρεάσει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα η Τραπεζική Ένωση της Ε.Ε.;  
Η τραπεζική ένωση αποτελεί βασική διαρθρωτική μεταρρύθμιση που οδηγεί στη περαιτέρω σημαντική εμβάθυνση και ενοποίηση της νομισματικής ένωσης. Η ευρωζώνη έχει εφαρμόσει τους δύο πρώτους πυλώνες της τραπεζικής ένωσης, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Ο τρίτος κύριος πυλώνας είναι ένα σύστημα ασφάλισης καταθέσεων για ολόκληρη την ευρωζώνη.  Πρόσφατα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Olaf Scholtz, παρουσίασε ένα άτυπο έγγραφο με προτάσεις για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Σύμφωνα με το  έγγραφο αυτό, η Γερμανία εξετάζει τη θέσπιση συστήματος ασφάλισης καταθέσεων για την προστασία καταθέσεων ύψους μέχρι 100.000 ευρώ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι όροι αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τερματισμό της προστασίας για τους κατόχους ομολόγων και την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Αυτό αντιλαμβάνεστε θα οδηγήσει σε χρονοβόρες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. 
Στο τέλος όμως, η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, θα αυξάνει τη βιωσιμότητα και ευρωστία της ευρωζώνης, μειώνοντας τις πηγές πιθανών κρίσεων του ευρώ. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων θα επιμερίζει τους κινδύνους μιας τραπεζικής αποτυχίας σε όλες τις τράπεζες της νομισματικής ένωσης και θα δημιουργεί ένα πιο αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα με λιγότερους κινδύνους, που θα βελτιώνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια και επενδυτικές ευκαιρίες. Θα μειώνει τους κινδύνους και θα περιορίζει την αποσταθεροποιητική αλληλουχία μεταξύ τραπεζών και κυβερνήσεων που ήταν στο επίκεντρο της κρίσης του ευρώ στις αρχές της δεκαετίας.

Στο ζήτημα που δημιουργήθηκε με την παροχή διαβατηρίου στον Μαλαισιανό Jho Taek Low, νιώθετε και είστε βέβαιοι πως ο τρόπος που η τράπεζα χειρίστηκε τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές τού συγκεκριμένου προσώπου ήταν ο πρέπων;  
Το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο αξίζει να αναφερθεί ότι έλαβε χώρα κατά την περίοδο εξυγίανσης της τράπεζάς μας, μετά τα γεγονότα του 2013, αποτελεί παράδειγμα της ηγετικής μορφής της τράπεζάς μας και στον τομέα της συμμόρφωσης. Η Τράπεζα Κύπρου ενήργησε όχι μόνο εντός του γράμματος του νόμου, αλλά με έγκαιρες πρωτοβουλίες της όπως δημόσια επιβεβαίωσε η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ), έκρουσε τον κώδωνα στις αρμόδιες Αρχές για τον συγκεκριμένο πελάτη. Η συνεχής αναβάθμιση των διαδικασιών αλλά κατά κύριο λόγο των συστημάτων έγκαιρης αναγνώρισης συναλλαγών πιθανού οικονομικού εγκλήματος, παραμένει πρωταρχικός στόχος της Τράπεζάς μας, η οποία σήμερα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την κυπριακή έκδοση του Forbes Δεκεμβρίου 

Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...