To Top
17:43 Τρίτη
28 Ιανουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
Η σημασία της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΠΟΨΕΙΣ • Η σημασία της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα
  09 Δεκεμβρίου 2019, 3:53 μμ  
Αν και σήμερα βρίσκεται ενώπιον πολλών προκλήσεων, ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, με πολλούς νέους να έχουν πάρει την απόφαση να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο  αποτέλεσε μέσα από τα χρόνια πρωταρχικό παράγοντα στην ανάπτυξη της οικονομίας και παρείχε το βασικό εισόδημα για πολλές οικογένειες. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις εγκαταλείφθηκε λόγω υψηλού κόστους και πολλών δυσκολίων, εντούτοις υπό τις σωστές προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει τομέα κλειδί για την οικονομία της Κύπρου, με σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 
Οι σύγχρονες τάσεις στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι καλούν τον Κύπριο αγρότη να εγκαταλείψει το προφίλ του παραδοσιακού αγρότη-παραγωγού και να προσαρμοστεί στο μοντέλο του αγρότη-επιχειρηματία. Επιπρόσθετα, η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν σήμερα βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας στην αγροτική δραστηριότητα. 
Ο αγροτικός τομέας έχει να κάνει με ζωντανούς οργανισμούς, επηρεάζεται από φυσικούς και βιολογικούς αστάθμητους παράγοντες όπως τις κλιματολογικές συνθήκες, το υδατικό και τις ασθένειες και εμπεριέχει πάντοτε ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Πολλές παραγωγικές μονάδες του αγροτικού τομέα του νησιού λειτουργούν βασισμένες στη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει εκ πείρας. Παρόλ’ αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα πως οι μονάδες που δεν αρκούνται στην εμπειρία και καταφέρνουν να εντάξουν στην επιχείρηση σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, επίβλεψης και διαχείρισης, έχουν καλύτερα αποτελέσματα με πολύ πιο ελεγχόμενο ρίσκο. 
Η τεχνολογική αναβάθμιση μιας αγροτικής μονάδας μπορεί να γίνει σε επίπεδο εξοπλισμού, συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων, σε κατάρτιση προσωπικού, ακόμα και σε επίπεδο μεθόδων παραγωγής και γενετικής βελτίωσης, όπως για παράδειγμα στην επίτευξη αύξησης των νεογνών που επιβιώνουν σε μια γέννα. Η τεχνολογία στον τομέα αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο αγροτικός τομέας καλείται τα επόμενα χρόνια να ταΐσει 40% περισσότερους ανθρώπους, να παράγει 70% περισσότερη τροφή, αξιοποιώντας μόλις 10% περισσότερη γη. Η ταχύτητα στον τομέα αποτελεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς ο χρόνος εργασίας του ανθρωπίνου δυναμικού και του εξοπλισμού όταν αυτά υποβοηθούνται από τεχνολογικές αναβαθμίσεις παράγει πολλαπλάσιο αποτέλεσμα, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. 
Η σύγχρονη αγροτική βιομηχανία σε χώρες όπως οι Η.Π.Α έχει ήδη να παρουσιάσει καινοτόμες εταιρείες (κυρίως start-ups), οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς αγροτικής τεχνολογίας όπως η γεωργία ακριβείας και η ανάλυση δεδομένων προβλέψεων, τα ζωικά δεδομένα, η Ρομποτική, τα Drones και οι Φάρμες Νέας Γενιάς. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν σαν στόχο να αυξήσουν το κέρδος για τον παραγωγό, μέσα από ένα πιο έξυπνο και ενημερωμένο τρόπο παραγωγής. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε μια σειρά πρωτοβουλιών που συνδέονται με το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020. Απομονώνοντας τα σημεία της τεχνολογίας, είναι ξεκάθαρο πως η εφαρμογή της από τους αγρότες γίνεται πλέον υποχρέωση, ώστε να υπάρξει μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, καθώς και διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Η κάθε επιχείρηση στον κλάδο καλείται πλέον να υιοθετήσει νέες μεθόδους εργασίας που θα τη βοηθήσουν να αντεπεξέλθει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο κάθε παραγωγός επιδιώκει να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ποιότητας, της ταχύτητας και της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά δεδομένα, έτσι ώστε να βγάλει το καλύτερο προϊόν και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγορά. 
Επιπλέον, αναπόσπαστο κομμάτι του κύκλου εργασίας του αγρότη, το οποίο επίσης επηρεάζεται θετικά από την τεχνολογία, είναι αυτό της σύνδεσης του παραγωγού με την αγορά. Η τεχνολογία και η ψηφιακή εποχή στον κλάδο προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους συνδεσιμότητας του παραγωγού με τον τελικό έμπορο και συχνά την απομάκρυνση του μεσάζοντα, δίνοντας έτσι στον παραγωγό μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και λιγότερη αβεβαιότητα, καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων μπορούν να οργανώνονται με μεγαλύτερη προειδοποίηση και ακρίβεια.
Το κόστος της τεχνολογικής αναβάθμισης αποτελεί συχνά αποτρεπτικό παράγοντα για τους ντόπιους επιχειρηματίες του κλάδου. Εντούτοις, η αναβάθμιση αποτελεί μονόδρομο και ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να εξετάζει τους πιθανούς οικονομικούς πόρους που μπορεί να διεκδικήσει, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ή ντόπιων χορηγιών.
Προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών στο κλάδο, η KPMG Κύπρου διαθέτει έμπειρη ομάδα με εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα και είναι στην διάθεση του αγροτικού-επιχειρηματικού κοινού.

* Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited, 22 209 000, kchristofides@kpmg.com 
Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International ή Οίκων μελών της KPMG. Η επωνυμία  της KPMG και το λογότυπο της KPMG είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα της KPMG International Cooperative, ελβετικού οργανισμού.
  Κύπρος Χριστοφίδης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...