To Top
14:01 Τετάρτη
26 Φεβρουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
AstroBank: Μία τράπεζα και επίσημα
ΑΡΧΙΚΗINSIDERΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • AstroBank: Μία τράπεζα και επίσημα
  27 Οκτωβρίου 2019, 5:00 πμ  
Σε νέα εποχή λειτουργεί πλέον η AstroBank, αφού από τις 14 Οκτωβρίου του 2019 ενσωματώθηκαν επιτυχώς στα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας αυτά της USB, στα πλαίσια του deal μεταξύ των δυο τραπεζών. Οι προκλήσεις ήταν αρκετές, όπως εξηγεί ο Γιώργος Σπύρου, διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών της AstroBank, ωστόσο η αποστολή εξετελέσθη με τον θετικότερο τρόπο.  
 
Ο Γιώργος Σπύρου ανέφερε πως, λόγω του στόχου της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών, κάποια υποκαταστήματα έκλεισαν, όμως οι καταθέτες έχουν αυξηθεί. Παράλληλα, ο διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών της Τράπεζας σημειώνει πως πλέον η Τράπεζα έχει την αναγκαία τεχνογνωσία για να προχωρήσει και στην υλοποίηση νέων projects ενοποίησης αν χρειαστεί με άλλα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα.

Πόσο δύσκολη ήταν τελικά η ενοποίηση της AstroBank με την USB; 
 
Η ενοποίηση δυο τραπεζών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, είναι πάντοτε ένα δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα στο οποίo εμπλέκονται -άμεσα ή έμμεσα- πολλοί άνθρωποι. Συγκεκριμένα, εκτός από τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα θέματα που επηρεάζουν τους πελάτες και τους εργαζόμενους. Αναμφίβολα, το έργο της ενοποίησης της AstroBank με την USB, ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά έργα που υλοποιήθηκαν από την ίδρυση της τράπεζας, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις εφτά μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου, βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο, στα στελέχη και την τεχνογνωσία των δύο τραπεζών.
 
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση;
 
Οι προκλήσεις σε μια ενοποίηση είναι πολλές. Ως εκ τούτου, κανένας κίνδυνος δεν πρέπει να υποτιμάται ή οτιδήποτε άλλο που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ή ακόμα και σε αποτυχία της όλης προσπάθειας. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το προσωπικό, οι πελάτες, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, η σωστή ανάλυση των στοιχείων των πελατών και των λογαριασμών που θα μεταφερθούν, η αξιολόγηση και επιλογή των συστημάτων, η στρατηγική ενοποίησης που θα ακολουθηθεί, καθώς επίσης και η γρήγορη λήψη αποφάσεων. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση, κατά την άποψή μου, ήταν η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση των ομάδων εργασίας, οι οποίες προέρχονταν και από τις δυο τράπεζες η κάθε μια με τη δική της κουλτούρα και αντίληψη. Πετύχαμε πολύ γρήγορα να δουλέψουμε ως ομάδα. Πιστέψαμε στον στόχο μας και με συστηματική δουλειά καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τον πετύχουμε και να έχουμε σήμερα μία ενοποιημένη τράπεζα.
Πότε ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία.
   
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 11-13 Οκτωβρίου και από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, όλοι οι πελάτες της πρώην USB Bank και της AstroBank, εξυπηρετούνται από κοινά συστήματα πληροφορικής και με τις ίδιες διαδικασίες, για όλες τις τραπεζικές εργασίες. Αντιμετωπίσατε οποιαδήποτε προβλήματα;
 
Όλα τα στοιχεία πελατών, καταθέσεων και δανείων έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στα ηλεκτρονικά συστήματα της AstroBank. Σε όλες τις περιπτώσεις ενοποίησης και μετάπτωσης μηχανογραφικών συστημάτων αναπόφευκτα προκύπτουν κατά τις πρώτες εβδομάδες της απορρόφησης ορισμένες διαφοροποιήσεις και προβλήματα σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα τόσο για τα προϊόντα της πρώην USB Bank όσο και τα κανάλια εξυπηρέτησης (κάρτες, Internet Banking, κλπ.) ήταν διαφορετικά από εκείνα της ΑstroBank.   Στη δική μας περίπτωση, τα θέματα που προέκυψαν ήταν αναμενόμενα κι εντός του προβλεπόμενου περιθωρίου απόκλισης.
   
Υπήρξαν απώλειες πελατών εκτός των πλαισίων που είχατε προβλέψει; 
 
Δεν είχαμε απώλειες πελατών. Αντίθετα, κατά τη μεταβατική περίοδο όπου τα καταστήματα της πρώην USB Bank λειτουργούσαν ξεχωριστά με τις δικές τους διαδικασίες και συστήματα, είχαμε αύξηση πελατών. 
 
Τι αλλαγές υπήρξαν στα υποκαταστήματα; 
 
Ένα από τα βασικά έργα της ενοποίησης, ήταν η βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων. Έγινε αξιολόγηση των καταστημάτων και των δύο τραπεζών. Σε πρώτη φάση τα καταστήματα που γειτνίαζαν ενοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε καταστήματα εντός καταστήματος. Δηλαδή, εξυπηρετούσαν πελάτες και των δύο τραπεζών. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ενοποιήθηκαν πλήρως. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε την προσαρμογή των καταστημάτων στα νέα πρότυπα. Προχωρήσαμε στην εφαρμογή νέας ευέλικτης δομής και συνεχίζουμε, μέσα από τον γενικό ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας,  με τον εκσυγχρονισμό των μηχανογραφικών εφαρμογών, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελάτων μας.
 
Έχουν μειωθεί τα υποκαταστήματα μετά την ενοποίηση; 
 
Τα καταστήματα των δύο τραπεζών ήταν 26 και με την ενοποίηση έχουν παραμείνει 16. Να θεωρήσουμε πως αποκτήσατε την αναγκαία τεχνογνωσία στις συγχωνεύσεις. Είστε έτοιμοι σε επιχειρησιακό επίπεδο και για καινούργιες εάν προκύψουν ευκαιρίες; 
Ασφαλώς. Το έργο της συγχώνευσης, με τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει, όσον αφορά την οργάνωση και εκτέλεσή του, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μια τράπεζα του δικού μας μεγέθους.  Έχουμε αντλήσει πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρίες, καθώς επίσης αυτοπεποίθηση για να υλοποιήσουμε νέα μεγάλα έργα και συγχωνεύσεις, σε περίπτωση που προκύψουν. 
   
Κανονικά εξυπηρετούνται οι πελάτες της USB
 
Πώς επηρεάστηκαν οι πελάτες, κυρίως της USB;
 
Οι αριθμοί λογαριασμών και IBAN της USB έχουν αλλάξει. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την ομαλή εξυπηρέτηση των πελατών διότι έχουν ληφθεί μέτρα. Οι πελάτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται τόσο με τη χρήση των παλιών λογαριασμών όσο και των νέων, χωρίς να επηρεάζονται οι πάγιες τραπεζικές εντολές τους ή η λήψη εισερχομένων εμβασμάτων.
 
Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τα βιβλιάρια επιταγών της πρώην USB Bank χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Όλοι οι πελάτες της πρώην USB Bank, θα χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους την ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank, καθώς και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης της AstroBank. Οι κάρτες αντικαθίστανται με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που επιδέχονται ανέπαφες συναλλαγές (contactless) και διαθέτουν ασφάλεια 3D για ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω διαδικτύου. Οι πελάτες της USB μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από το ενοποιημένο δίκτυο των 16 καταστημάτων των δύο τραπεζών, από 18 ΑΤΜs αλλά και από το δίκτυο ATMs της Euronet, το μεγαλύτερο στην Κύπρο με περισσότερες από 350 ΑΤΜs.
  Γιώργος Πυρίσιης   
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...