Το Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2023 θα διεξαχθεί παγκύπρια εκστρατεία επιθεωρήσεων και ελέγχων όλων των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της εν λόγω εκστρατείας, θα ληφθούν άμεσα μέτρα στο πλαίσιο της εφαρμογής και επιβολής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.