To Top
00:31 Κυριακή
26 Ιανουαρίου 2020
philenews insider
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Capital.gr
ΜΑΖΙ ΜΕ
Forbes
insider banner
Επόμενο
Προηγούμενο
ΔΕΟΚ: Ζητά άμεση έναρξη του διαλόγου για τον κατώτατο
ΑΡΧΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΟΣ • ΔΕΟΚ: Ζητά άμεση έναρξη του διαλόγου για τον κατώτατο
  10 Δεκεμβρίου 2019, 12:21 μμ  

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου ανάλυσε τις θέσεις της Ομοσπονδίας αναφορικά με την πολιτική αιτημάτων και κοινωνικών διεκδικήσεων για το 2020.
 

Ο κύριος Αναστασίου τόνισε ότι το κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ διαπιστώνει ότι παρά τις θετικές επιδόσεις που καταγράφονται στην κυπριακή οικονομία οι μισθοί εξακολουθούν να παραμένουν καθηλωμένοι ενώ οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται.  Ο χαμηλός ρυθμός αποκατάστασης των μισθών και η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου είπε αποδεικνύουν ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν ευνόησε τα πλατιά εισοδηματικά στρώματα καθώς το πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία της eurostat βρίσκεται ακόμα σε μέσους όρους στα επίπεδα του 2008.  Για να διασφαλιστεί η δίκαιη συμμετοχή των εργαζόμενων στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου απαιτείται η ενίσχυση και η θωράκιση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και η διασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους.
 
Τόνισε ακόμη ότι το Κεντρικό Συμβούλιο της ΔΕΟΚ τοποθετεί τα εργατικά αιτήματα και τις κοινωνικές διεκδικήσεις της ΔΕΟΚ για το 2020 σε δύο βασικούς πυλώνες.  Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει τις θεσμικές και κοινωνικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας και ο δεύτερος τα εργατικά αιτήματα στο πλαίσιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων. 
 
Σε ότι αφορά τις κοινωνικές διεκδικήσεις οι προτεραιότητες της ΔΕΟΚ επικεντρώνονται στους ακόλουθους στόχους:
 

 1. Στην άμεση έναρξη διαλόγου για θεσμοθέτηση Γενικού Κατώτατου Μισθού.  Ο Γενικός Κατώτατος Μισθός να συμπληρώνεται με βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως το Ταμείο Προνοίας, η ΑΤΑ και η συμπλήρωση του επιδόματος μητρότητας από τον εργοδότη.
 2. Στον εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση των ταμείων προνοίας.  Στην μεταρρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνονται η θέσπιση νομοθεσίας που να υποχρεώνει όλους τους εργοδότες να εισφέρουν σε ταμεία προνοίας για τους εργοδοτούμενους τους και η ενοποίηση μικρών ταμείων προνοίας με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους.
 3. Στην μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ώστε να ενισχυθεί ο αναδιανεμητικός του ρόλος διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους.  Επίσης η ΔΕΟΚ διεκδικεί τερματισμό του πέναλτι του 12% για εργαζόμενους σε βαριά χειρονακτικά επαγγέλματα και για γυναίκες με μεγάλα κενά στην ασφαλιστική τους κάλυψη που οφείλονται στην μητρότητα.
 4. Στην αναβάθμιση του ρόλου του ΚΟΑΓ στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας και επεξεργασία σχεδίου μακροχρόνιας ενοικιαγοράς για τους κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες που δεν καλύπτονται από το σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
 5. Το Κ.Σ. της ΔΕΟΚ θεωρεί αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων για την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.  Μεταξύ άλλων διεκδικεί:
α) Την ψήφιση νομοθεσίας για υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων σε επαγγέλματα και σε κλάδους ψηλού κινδύνου.
β) Την ψήφιση σε νόμο του νομοσχέδιου που εκκρεμεί στην βουλή για επιβολή εξώδικού πρόστιμου στους εργοδότες που δεν τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στην επιχείρηση τους.
 
Σε ότι αφορά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων η ΔΕΟΚ διεκδικεί τα ακόλουθα:
 
 1. Την νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων ώστε η ισχύς τους να καταστεί υποχρεωτική καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο και στην επιχείρηση που συνομολογούνται.
 2. Την βελτίωση των μισθών και των ωφελημάτων των εργαζομένων στην βάση της ανάπτυξης της οικονομίας και της συμμετοχής τους, στην αύξηση του ΑΕΠ και του εθνικού πλούτου του τόπου.
 3. Τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ.
 4. Την ενσωμάτωση κοινωνικής ρήτρας στις συλλογικές συμβάσεις η οποία  θα προβλέπει την εφαρμογή μέτρων για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φυλών.
 5. Την μερική πληρωμή της γονικής άδειας.
 6. Την κάλυψη της διαφοράς του επιδόματος πατρότητας από τους εργοδότες.
 
Η ΔΕΟΚ τόνισε ο κύριος Αναστασίου, θα συνεχίσει να παλεύει για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και για την ισότητα των φύλων στην εργασία και την κοινωνία .
Θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε πολιτική υπονόμευσης του ΓΕΣΥ και θα περιφρουρήσει το ιερό δικαίωμα της απεργίας.  Ταυτόχρονα θα στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δικαίωμα στον κάθε εργαζόμενο να οργανώνεται σε συντεχνία και να διεκδικεί βελτίωση στις συνθήκες και στους όρους απασχόλησης του.
 
 
Σχολιάστε ή διαβάστε πατώντας εδώ...